ПРОГНОЗИ ЗА ТЪРГОВСКИЯ ПЕЧАТ ЗА 2023 Г. ОТ KONICA MINOLTA

| 19 януари 2023

Коментар на Олаф Лоренц, генерален мениджър на отдел "Международен маркетинг", Konica Minolta Business Solutions Europe

В свят, в който потребителите стават все по-съзнателни по отношение на своето потребление и недостига на природни ресурси, технологията за дигитален печат остава невероятна възможност за доставчиците на печат в един бързо развиващ се свят. Дигиталната ера на междуканалните комуникации може да промени начина, по който разбираме, взаимодействаме и живеем, но никога няма да замени вълнението, което печатът предизвиква.


Тъй като дигиталният печат се описва като „двигател на растежа“¹ за производителите на оборудване в периода 2020-2030 г., продължаваме да наблюдаваме преминаване към цифровия печат от аналогов такъв, тъй като все повече марки и търговци на дребно определят гъвкавостта, автоматизацията и бързата реакция като критични фактори за посрещане на бързо променящото се модели на търсене в един нов свят от възможности.

 

Преходът от аналогов към цифров печат е неудържим

Други тенденции към кратки тиражи, персонализация и бърза доставка са подкрепени от използването на дигитален печат. Има истински позитиви, които се наблюдават, докато се случва преходът от аналогов към цифров печат. 

С ускоряващите се тенденции като автоматизация, онлайн закупуване на печат и уеб магазини,  виждаме възможности навсякъде за клиенти, които искат да запалят възможностите за печат, докато продължават да навлизат в един нов свят на възможности, предоставени от нови приложения, които могат да бъдат доставени само чрез цифрови технологии.

 

Дигиталните технологии помагат да се елиминира вероятността от човешка грешка

В бъдеще виждаме по-голямо развитие на оптимизацията и автоматизацията на процеси в стремежа към интелигентната фабрика. Уменията и креативността на хората винаги ще бъдат важни и ценни за печатния бизнес, но автоматизирането на процесите, където е възможно, намалява разходите за труд, както и увеличава максимално производителността. По-малкото допирни точки на човека с технологията помагат да се елиминира вероятността от човешка грешка, която може да причини скъпи забавяния или грешки в производството.

 

Работните потоци, софтуерът и автоматизацията на процесите, заедно с облачните решения и следпечатната обработка са ключови двигатели към ефективност и създаване на добавена стойност като част от стремежа към „интелигентна фабрика“. Възможностите са навсякъде. Пазарите на комерсиален и индустриален печат продължават да растат благодарение на дигиталния печат, тъй като тиражите продължават да намаляват и търсенето нараства все повече за устойчиви начини на производство чрез намаляване на отпадъците. Това става все по-важно, особено с глобалните предизвикателства, свързани с кризата със суровините, с повишаването на цените на електроенергията, както и с недостига на кадри, които удариха нивата на доверие в бизнеса.

 

Опаковката също е стратегическа част от продукта, за която печатът е от съществено значение. Традиционно това се извършва с помощта на аналогови високопроизводителни системи. Въпреки това, необходимостта от кратки тиражи, намаляване на разходите и бързи срокове за изпълнение са все фактори, които сега ускоряват навлизането на цифрови решения в този сегмент.

 

Разумната стратегическа инвестиция ще гарантира успеха на печатниците

Докато аналоговият печат все още доминира в общия печатен пазар по отношение на обема и стойността, цифровият има по-бърз темп на растеж и заема все по-висок дял по отношение на общата стойност - тенденция, ускорена от пандемията от коронавирус. Според Smithers² нарастването на стойността на дигиталния печат в цяла Европа като печатен процес се увеличава от 27,6 милиарда евро през 2017 г. на 41,2 милиарда евро през 2027 г., промяна от 14,2%, а като обем целият цифров печат ще нарасне от 351 милиарда A4 разпечатки до 582 милиарда A4 разпечатки, промяна от 66% за същия 10-годипен период.

Като цяло стойността на дигиталния печат ще се покачи от 16% от общата стойност на печата и отпечатаните опаковки през 2017 г. до 19,8% през 2027 г. Smithers³ посочва дигиталния печат като „сектор с висок ръст и печалба и също така променящ веригите за доставки и съществуващите бизнес модели”

 

Възходът на дигиталния печат (2017-2027)

 

Мастиленоструйната технология се доказва като двигател на революция в печата

Все още има ръст в цветния листов печат, електрофотографията навлиза в опаковките, добре е установена в етикетите и се разраства в картонените и гъвкавите опаковки, „но мастиленоструйният печат ще има най-голям ръст, като много доставчици го определеят като наистина революционна технология”⁴, добавяйки, че постижимото му качество е еквивалент на цветния лито процес. И това е „най-бързо развиващият се печатен процес“.

Новото мастиленоструйно оборудване е на първо място по ръст в много категории⁵, една от които е листовият мастиленоструен печат, където имаме толкова важно присъствие с нашите многократно награждавани преси AccurioJet KM-1, наречени „швейцарският нож на печата“, защото имат толкова много приложения.

С възхода на дигиталния печат, ние оставаме изключително позитивни за бъдещето. Нашият оптимизъм е отразен и от 8-ия доклад за глобалните тенденции на drupa⁶, който сочи възвръщане на доверието в бизнеса, въпреки че световните икономически пазари претърпяха повече сътресения през последните две години, отколкото по всяко друго време след Втората световна война. „Печатниците и доставчиците съобщават за решимост да развиват бизнеса си, като инвестират, ако е необходимо, като започнат да развиват инвестиоционните си планове през 2023 г.“, се казва в резюме на доклада⁷.
 

Продажбите на дигитални машини ще нарастват постоянно през следващите 10 години

Анализаторите от Smithers⁸ също така прогнозират „постоянен“ ръст на продажбите на цифрови машини до 2032 г., като възстановяването означава връщане към инвестиционните нива от 2017 г. Продажбите на ново оборудване ще се увеличат с 2,2% сложния годишен темп на растеж (CAGR) през 10-годишния анализиран период.

„Новите печатни машини са двигателят на растежа на пазара на дигиталния печат“, се казва в доклада⁹. „В електрографията има машини за рязане на листове и лентови машини с различни нива на производителност. Мастиленоструйният сектор разполага с много широка гама от машини – по-нисък клас, широкоформатни машини, специализирани интеграции и широка гама от печатни и листови машини в различни формати.“

До 2032 г. цифровият печат ще струва 230,5 милиарда долара, което ще представлява почти една четвърт от стойността на целия печат и отпечатаните опаковки (малко под 30 трилиона отпечатъка). Докладът¹⁰ също така посочва, че стойността на дигиталния печат ще расте постоянно с 5,8% CAGR от 2022 г., докато обемът ще нарасне със същия темо, с общо увеличение от 75,2%.Мастиленоструйният печат е големият победител. Това представлява 61,4% от стойността на дигиталния печат и 62,4% от обема му през 2017 г. Мастиленоструйният печат ще се увеличи до 74% от стойността и 77,5% от обема на дигиталния печат през 2032 г. В доклада на Smithers се обобщава, че по-ниският ръст на обема отразява постепенното премахване на монохромния непрекъснат печат с тонер – освен в някои ниши за сигурност.

   

Виждаме възможности за нашите клиенти както на пазарите на тонер-базиран, така и на пазара на мастиленоструен печат, тъй като се стремим да им помогнем да преоткрият бизнес възможностите в партньорски подход с тях . Цифровата технология позволява достъп до много функции, които клиентите в търговския печат, опаковъчния и индустриалния сектори търсят за по-печеливши приложения.

Освен акредитации като FOGRA сертификатите за индустриалните ни преси KM-1e HD и KM-1e в областта мастиленоструйната технология, също така постигнахме много успехи с нашите тонер-базирани системи, които сме уверени да повторим през 2023 г. Като пример, нашата серия AccurioPrint 7100 спечели BLI (Buyers' Lab Incorporated) 2022 Color PRO Award от Keypoint Intelligence по-малко от година след пускането на пазара, както и сертификат за безопасност на играчките от TÜV Rheinland (също присъден на AccurioJet KM-1e).
 

Осигуряване на добавена стойност чрез обогатяване на печата и довършителни работи

От базовите преси, като пускането на 100ppm AccurioPrint 2100 до печатни машини с голям обем, като AccurioPress C1400 Series , Konica Minolta използва усъвършенствана технология и дизайн за своите всепризнати принтери. Заедно с партньора MGI, ние признаваме растежа и възможностите, предоставени чрез предоставяне на добавена стойност върху отпечатъците чрез технологии за покритие и довършителни работи.

Но ние няма да почиваме на лаврите си. Все още предстои огромна работа за запознаване на пазара с предимствата на цифровото производство. В партньорски подход ние сме решени да помогнем на нашите клиенти да идентифицират и отключат потенциалната дигитализация, която притежава, и да достигнат до следващия

ниво на дигитална зрялост на тяхната организация чрез преосмисляне на работното място.
 

Интелигентно свързано работно място от Konica Minolta

В допълнение към укрепването на нашата позиция като един от големите производители на оборудване за производството на цифрови етикети, ще продължим да помaгаме на клиентите си да откриват бъдещи възможности. В подкрепа на „интелигентно свързано работно място“, Konica Minolta предлага облачни услуги, ИТ решения, управлявани услуги за печат, интелигентно видеонаблюдение, решения в областта на управлението на работния процес, автоматизацията и сигурността.

Въпреки несигурността в бизнеса има един неоспорим факт - преминаването към цифровото производство ще става все по-осезаемо.