Какво представлява интелигентното видеонаблюдение?

| 30 юни 2020

Интелигентното видеонаблюдение може да открие заплахи в реално време или да помoгне за идентифициране на необичайно или дори подозрително човешко поведение


В областта на интелигентното видеонаблюедение Konica Minolta предлага няколко приложения:

  • Опростен видео анализ като откриване на нежелано движение
  • По-сложни анализи като преброяване на хора, струпване на хора на определено място и групиране на хора някъде в наблюдаваната зона
  • Разпознаване на регистрационни табели на МПС с възможност за контрол на достъпа
  • Разпознаване на лица с възможност за контрол на достъпа и събиране на демографска информация за посетители
  • Разпознаване на опасности от прегряване, превенция на пожари
  • Интегриране на потока от видео данни с касови апарати, алармени системи или решения за контрол на достъпа


Днес много компании записват голямо количество видеоданни, но поради липса на време само част от тях се преглеждат и проследяват. Дори често се налага отговорникът по сигурността да наблюдава няколко екрана едновременно, като след 15мин човешкото око пропуска 80% от важните събития.

Обичайно анализът на видеoданни се извършва, когато настъпи злополука или престъпление, а в общия случай подозрителното поведение и настъпили събития не се откриват навреме, което е предпоставка за критични инциденти.С интелигентните решения за видеонаблюдение компаниите могат да идентифицират своите нужди като:

  • засилен контрол за предотвратяване на злополуки, кражби или вандализъм
  • осигуряване на по-безопасна среда за служителите
  • оптимизиране на процеси или добавяне на човешки ресурс в случаи на пикова активност.


За да отговорите на тези нужди ви е необходим инструмент за управление на видео данните ви, предлагащ опростен и удобен потребителски интерфейс. С удобния интерфейс на Mobotix всеки потребител може лесно да наблюдава група от камери и да преминава с едно кликване между различни изгледи, във всеки, от които можете да получите информация за задействани аларми. Откриването на конкретен момент в няколко записа също е възможно - например, ако в 8:30ч. една от камерите в паркинга запише събитие ще можете да проследите и записите от другите камери за същия период.


В допълнение, интегрирането на ONVIF камери от трети доставчици е възможно, благодарение на системата за управление на видеонаблюдението MxManagementCenter.


 Вижте повече за интелигентните видео решения, предлагани от Konica Minolta.