Автоматизирайте инспекцията на качество с интелигентни видеорешения

| 2 септември 2022

Без повече нарушени опаковки и липсващи елементи - автоматизирайте контрола на качеството на готова продукция с интелигентни видеорешения


Визуалната проверка на качеството е скъпа, времеемка и ресурсоемка задача, приложима за преобладаващия дял от компаниите в индустриалния сектор. Откриването на дефекти в различните етапи от производствените операции, логистиката и съхранението и обработката в складовете може да бъде дълъг процес. Според изследвания грешките при визуална проверка обикновено варират от 20% до 30% (Stallard, MacKenzie, Peters , 2018). Независимо от този факт, точността при проверката на качеството е от ключово значение за осигуряването на по-рентабилен производствен процес и предотвратяване на повреди на скъпо оборудване и материали, дори и на тежки наранявания.

Замяна на човешката грешка с дигитална прецизност

Компаниите се стремят да осигурят най-високо качество на всеки етап от процеса по изработка, производство или сглобяване на продуктите си. Дефекти като лошо произведени части, повредени елементи или наличие на чужди предмети са предпоставка за редица проблеми, като например:
 • Забавяне на производството 
 • Некачествени крайни продукти 
 • Скъпа и отнемаща време последваща преработка 
 • Опасности за околната среда или безопасността на служителите
 • Повишени производствени разходи
 
В много случаи идентифицирането на дефекти, преди те да създадат проблеми, са зависими от визуалните проверки на качеството, които обикновено се извършват от инспектори по качеството. Естеството на процеса определя и за какво да бдителни инспекторите. Например, те може да инспектират: 
 • Хартия, тъкани или метални повърхности – гладки ли са и имат ли дефекти? 
 • Части или контейнери – има ли повредени, дефектни или замърсени? 
 • Винтове, гайки и болтове – всички ли са налични и правилно ли са поставени? 
 
Разбира се, рутинно изпълняваните задачи от отговарящия за визуалните проверки, неминуемо водят до умора, отегчение, разсейване или възможност за инспектиране само на всеки 10-ти или 20-ти артикул във високоскоростен процес. Все по-сложните производствени процеси и по-взискателни клиенти изискват от компаниите намирането на решение с цел намаляване на допуснатите човешки грешки при проверките за качество и гарантиране на безупречни крайни резултати. Именно решенията за интелигентно видеонаблюдение позволяват и могат да се прилагат за автоматизиране на визуалните проверки на качеството, които да гарантират по-ефективен и безупречен процес на производство.

 

Стартирайте дигиталната си трансформация с AI-базирана визуална проверка на качеството

Интелигентното  решение за визуална проверка на качеството на Konica Minolta (VQI), което се основава на AI и интелигентни видеокамери, включва машинно наблюдение и задълбочено обучение, позволява автоматизиране на критичните процеси за визуална проверка.

 

Решението ни за визуална проверка на качеството позволява:

 • Идентифициране и преброяване на различни аномалии като дефекти, чужди предмети и замърсявания 
 • Оценяване сериозността на всеки идентифициран дефект и насочване към подходящите действия 
 • Разпознаване на различни продукти, като проверка за баркодове или етикети 
 • Лесно приложение за наблюдение с информация в реално време и предоставяне на дългосрочна статистика
 • Повишена производителност и по-ниски производствени разходи
 • Възможност за денонощна работа без прекъсвания
 • Осигуряване на по-ниски разходи за човешки ресурси, поради липса на необходимост от наемане и обучаване на инспектори 

 

Интелигентното видеорешение за визуална проверка на качеството, съобразено с нуждите на вашата компания ще помогне да повишите качеството, ефективността и предвидимостта на вашето производство, логистиката или други процеси.
 
 

Посетете Konica Minolta Smart Video Solutions Demo Center

Преоткрийте сигурността с Konica Minolta и научете повече за нашите „компютри с очи“. Ще можете да видите над 20 камери в действие и да посетите 8 различни къта, в които сме представили видеорешения от ново поколение, благодарение на технологиите на MOBOTIX, Luxriot, Catexis, SAFR, Vaxtor и др.