ПРИЗНАНИЕТО
ДА СИ СРЕД НАЙ-ДОБРИТЕ
РАБОТОДАТЕЛИ
В СВЕТА

| 12 юни 2023

В юбилейната за Konica Minolta 2023 г. представителят на глобалния бранд – Коника Минолта България е сертифициран от Top Employers Institute и влезе в клуба на най-добрите работодатели в света za 2022. За 150-годишнината на Konica Minolta, за малките стъпки, поставили началото на успешния път на развитие на Коника Минолта България, и за постигнатите отлични резултати от въведените добри практики в сферата на човешките ресурси разговаряме с изпълнителния директор и пръв служител на компанията – Елена Дречева, и с HR бизнес партньора на компанията – Дарина Тодорова.


 

„Сертифицирането ни от Top Employers Institute е признание от най-висок ранг. Ние в Коника Минолта България винаги сме работили за хората и в посока на утвърждаването ни като един от най-добрите работодатели в България. Сертификатът Top Employer не само доказва това, но и затвърждава позицията ни на изключителен работодател с висока степен на ангажираност към нашите служители съобразно изпълнението на бизнес целите на компанията ни.“

Елена Дречева
Изпълнителен директор 
Коника Минолта България


Г-жо Дречева, споделихте, че Konica Minolta умее да „слуша“ пазара и да работи заедно със своите партньори в името на техния успех. Това ли е тайната на 150-годишната възходяща история на компанията, част от която е Коника Минолта България?


Фокус върху клиентите – това е една от причините за 150 годишната ни успешна история. Освен да слушаме своите партньори, опитваме да предвидим тенденциите и нуждите на пазара няколко години напред и там да чакаме клиентите ни с подготвени за тях решения.


Какви други инициативи планирате до края на юбилейната за Konica Minolta година?


Планираме разширяване на демонстрационния ни център в София с нови технологични решения,
които ще са на разположение за демонстрация и тестване на всички български компании. Доразвиваме ИТ инфраструктурата ни, за да допълним портфолиото ни с полезни услуги за нашите клиенти, с които те на свой ред да осигурят бързина и по-високо качество на своите клиенти. Стартирахме и до края на годината ще продължим серия от събития в по-големите градове на
страната, на които демонстрираме решения в отговор на съвременните предизвикателства в различните индустрии.

„Включването ни в клуба на най-добрите работодатели в света е огромно признание за нашата организация и стимул да продължаваме да създаваме работна среда, в която служителите постоянно се развиват, ангажирани са и се чувстват свързани с бизнес целите на компанията. Сертификатът Top Employer е награда за усилията на целия екип в посока създаването на още по-голяма стойност за клиентите чрез постоянно надграждане на професионалните (и личностни) компетенции на служителите.“

Дарина Тодорова
HR бизнес партньор 
Коника Минолта България


Г-жо Тодорова, какво е усещането от признанието Top Employer 2022, и то в нелекото за бизнеса време?

Усещането е като да си сверил часовника си с най-добрите в света и да си получил потвърждение, че това,което правиш, е във вярната посока – още повече в нелеко за бизнеса време. Top Employers Institute задава тенденции и среда за споделяне на най-добрите практики в областта на човешките ресурси. В този смисъл сертифицирането прави Коника Минолта България част от клуба на компани-
ите с най-силен фокус върху хората и грижата за тях. 


Какви критерии трябва да покрива една компания, за да попадне в списъка на Top Employers Institute? 

Top Employers Institute дава възможност на организации с различен обхват на бизнеса да заявят желанието и амбицията си да бъдат сертифицирани. В клуба на Top Employers има компании от всякакви индустрии и с различен обхват на бизнеса и брой служители – има компании с глобален сертификат и такива с регионален. Когато повече от 5 локации на една организация в определен регион имат Top Employers сертификация, компанията може да заяви желание за регионален сертификат. Нашият сертификат е само за България и съответно отразява добрите практики в човешките ресурси, които прилагаме в страната. 

Кандидатстването само по себе си не е гаранция, че компанията ще бъде сертифицирана. За да получи това отличие, тя трябва да покрие поне 60% от зададените от института стандарти в областта на човешките ресурси. Тази година ние кандидатствахме за пръв път и бяхме сертифицирани със среден резултат от направеното проучване и представените от нас практики, политики и стратегии – 83%. Силен старт, който дава и много идеи. 

Най-интересната част от позицията ми на специалист в областта на човешките ресурси е, че Top Employers предоставя информация за най-новото и най-доброто в нашата област, а с него и идеи за промяна.

След приключването на процеса по сертифициране за тази година променихме доста неща по  отношение на хората в екипа ни. За всеки наш служител въведохме персонален годишен бюджет за обучение и кариерно развитие в желаната от него посока. Съответно изготвихме Annual Total Reward Statement с обща и персонална информация за инвестицията на Коника Минолта България в човешки  ресурси. Преосмислихме и кариерните си пътеки и ги комуникирахме детайлно към всички служители, за да видят бъдещето си в компанията и критериите за ролята, към която се стремят.


Разкажете ни повече за сертификата Top Employers.

Top Employer сертификацията преминава през няколко етапа. Всяка година от Top Employers Institute подготвят въпросник, който по техните думи „задава правилните въпроси“. Те са разпределени в 6 основни секции, всяка с по 3 или 4 подсекции, включващи между 6 и 15 въпроса, които обхващат всички
теми и елементи на управлението на човешки ресурси и връзката между тях. 

Сертификацията стартира с бизнес стратегията на компанията, стратегията за хората и връзката и` с бизнес целите и преминава през нейния лидерски стил и култура. Следват стратегиите и практиките за привличане на таланти, тяхното развитие и управление. Ангажираността на хората е една от най-обширните теми в проучването и включва практики за благосъстояние на служителите, стратегия за „слушане“, практики в областта на възнагражденията и придобивките, включително начините на прекратяване на работните взаимоотношения. Последната секция във въпросника е за каузите, социалната отговорност и ценностите в компанията. И, да, всяка компания има своите ценности – добре разписани и с ясни послания. За Top Employers Institute е важно тези ценности да са преведени в поведения и да се живеят от хората.

Попълването на този доста обхватен въпросник дава детайлна и пълна картина на системата за управление на човешките ресурси в компанията. И най-интересното е, че за всеки от около 400-те въпроса трябва да може да се представи доказателство за консистентно прилагана практика.

След етапа на подготовка се прави среща с одитор на Top Employers Institute за валидация на представените отговори и материали. Следва вътрешна (за института) калибрация на финалните резултати за потвърждение, че съответстват на техните стандарти.

И, разбира се, всичко приключва със сесия за обратна връзка.


Много ли са желаещите да станат част от екипа на Коника Минолта България и какви са критериите Ви за подбора на кадри?

Коника Минолта България е и винаги е била привлекателно място за работа. Сам по себе си сертификатът не ни прави по-добри в практиките за хората и отношението към тях. (Със сигурност има компании, които не притежават това отличие, но са на изключително ниво като работодатели.)

Сертификатът обаче ни отличава, защото е гаранция за качество и висок стандарт. Прави ни по-видими и по-интересни. Все по-често получаваме кандидатури на хора, които кандидатстват само и единствено в Коника Минолта България. Следят какво се случва в компанията и искат да се присъединят към екипа ѝ.

Голяма част от новите ни колеги са препоръчани от наши служители, което също е добър показател.

Нещото, което винаги е било важно за нас при избора на точния кандидат, са неговите ценности. Интересуваме се от човека, преди да задълбаем в професионалната му експертиза. Вярваме, че знанията са постижимо, а и доста променливо понятие. И даваме възможност и време на хората да заблестят.

*Интервюто е публикувано в сп. „Полиграфия“, въпросите зададе  главният редактор на списанието - Екатерина Николова
 


Свържете се с нас