ПРОГНОЗИ ЗА ПЕЧАТНАТА ИНДУСТРИЯ ЗА 2024 Г. ОТ KONICA MINOLTA

| 9 януари 2024

Ръстът на цифровия печат е безспорен. Всички източници на проучвания в индустрията показват, че дигиталните технологии са двигател на растежа, докато конвенционалните методи продължават да губят позиции.ПРОГНОЗИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ПЕЧАТ 

Коментар на Олаф Лоренц, ръководител на отдел "Международен маркетинг", Konica Minolta Business Solutions Europe

В  годината на drupa, когато дигиталните технологии са във възход в сравнение с другите методи за печат, Konica Minolta гледа към бъдещето с оптимизъм - не на последно място, защото експертите Smithers¹ твърдят, че продажбите на оборудване за цифров печат се очаква да изпреварят аналоговите за първи път за по-малко от три години.


Трансформацията на цифровия печат се ускори драстично с пандемията и продължава да печели позиции, като се очаква в средносрочен план да заеме първото място. Със сигурност компаниите, които се обърнат към дигиталните технологии, ще спечелят добавена стойност.

 

Безспорен ръст на дигиталния печат

Въпреки че експертите прогнозират сравнително малък спад в общите продажби на печатно оборудване през следващите пет години, ръстът на дигиталния печат ще продължи. Според Smithers² глобалният пазар на печатно оборудване - на стойност 16,8 милиарда долара миналата година - показва много малък спад до 16,4 милиарда долара през 2028 г.  

Докато инсталираната база от аналогово оборудване намалява (флексо ще бъде единственият процес на аналогов печат, който ще увеличи продажбите на оборудване през следващите пет години), броят на дигиталните печатни машини като цяло ще нарасне, според Smithers³. Анализът на изследователската компания от 2018 г. за 10-годишен период показва, че продажбите на дигитално оборудване са на път да изпреварят аналоговото до 2026 г. Продажбите на мастиленоструйно и тонерно оборудване ще се увеличат, като мастиленоструйните устройства ще доведат до по-голямата част от увеличението. като фактори, които ще накарат все повече задания да се отдалечат от аналоговите Smithers посочват подобренията в скоростта и качеството, както и промяната в поведението на клиентите, изискващи все по-персонализирани и по-краткосрочни поръчки.

Графика, базирана на прогнозите на Smithers: The Future of Global Print Markets to 2028 

 

И ръстът ще се случи въпреки несигурността, където възприеманият глобален спад в цялостното печатно производство е част от уравнението. Интересно е да видим как търговският печат, етикетите, опаковките и довършителните сектори се възползват от непрекъснатия напредък в цифровия печат.  

 

Стабилно увеличение на стойността на дигиталното печатно оборудване 

Дигиталният печат расте чрез повечето приложения за печат с печалба и чрез етикетния и опаковъчния сектори. Според Smithers⁴ стойността на дигиталното печатно оборудването се очаква да расте стабилно между 2023 г. и 2028 г.  
 
През 2022 г. дигиталните преси представляват почти една трета от общата стойност на печатното оборудване на стойност 5,5 милиарда долара. До 2028 г. продажбите на дигитални преси ще нараснат до 5,9 милиарда долара. 

Печатните системи стават все по-усъвършенствани, с високи нива на автоматизация и подобрена производителност, предлагани от почти всички производители, показва проучването на Smithers⁵, добавяйки: „Дигиталният печат е много предпочитан, като мастиленоструйният се справя много добре. Има натиск в някои сектори, които отбелязват спад, независимо от процеса на обогатяване на печата. Двата ключови цифрови процеса обаче могат да отключат нови възможности поради способността им да печатат при поискване и това създава някои нови пазари.“ 

 

Екосистемите "от край до край"

Виждаме бъдеще, в което нуждата от по-голяма автоматизация и от иновативни екосистеми "от край до край" ще продължи да бъде на първо място в дневния ред и основен двигател за клиентите, както за брандовете и доставчиците.

Намаляването на ръчните процеси и автоматизирането на производствените стъпки, от една страна, предпазва организациите от разочарование и притеснения. От друга страна помага за намаляване на използваните материали и отпадъците. На фона на дългосрочния план на Konica Minolta за устойчиво бъдеще – EcoVision 2050 – Konica Minolta oсъзнава отговорността да се пестят ресурсите на нашите планета.  

Една област, която със сигурност ще се превърне в голяма тема за дискусии през 2024 г., ще се отнася до потенциалните последици от Регламента на Европейския съюз за продукти, които не водят до обезлесяване. Това е част от по-широк план от действия за справяне с обезлесяването и деградацията на горите, очертан за първи път в Съобщението на Комисията от 2019 г. относно засилване на действията на ЕС за защита и възстановяване на световните гори. Можете да намерите повече информация от уебсайта на Европейската общност тук⁶. Очаква се новият регламент за продукти, които не водят до обезлесяване, да намали емисиите на парникови газове и загубата на биологично разнообразие. Той е част от по-широк план за действие за справяне с обезлесяването на горите и включва също темата с дървесината и хартията, произведени от нея.  

 

Новите разпоредби - стимулиране на повече продажби на цифрово оборудване 

Регламентът беше въведен в края на юни 2023 г. и операторите/търговците имат 18 месеца, за да изпълнят изискванията. Изненадващо с оглед на факта, че това ще влезе в сила в края на 2024 г., това не е тема, която досега е била разглеждана обстойно във всички изследвания, които сме виждали. Според Konica Minolta това ще стимулира повече продажби на цифрово оборудване и ще ускори цифровата трансформация (DX). Това се дължи на предимствата на дигиталния печат: печат при поискване, по-малко отпадъци и без нужда от високи нива на складови наличности. 

Анализаторът IDC посочва, че подходът на доставчиците на печат към проблема с обезлесяването обикновено е ангажимент за засаждане на заместващи дървета, според обема на използваната хартия или отпечатаните страници, т.е повторно залесяване. Въпреки това, новото законодателство разглежда по-детайлно ситуацията със залесяването за всяка страна, например защита на старите гори. Една от прогнозите на IDC за 2024 г.⁷ е, че до 2026 г. 60% от всички предприятия ще имат свързани с печата цели за компенсиране на въглеродните емисии. 

 

Преоткриване на възможностите чрез иновативни решения

Според Konica Minolta тези промени също ще помогнат на търговските печатници да се съсредоточат върху цялостни екологични производствени процеси, докато преоткрият новите възможности при новите обстоятелства. Работният процес, софтуерът и автоматизацията на процесите, заедно с облачните решения, също са ключови двигатели на ефективността като част от стремежа към „интелигентна фабрика“. Всичко това допринася за подпомагане на операторите да увеличат максимално времето за работа на системите, да разрешават повредите по-бързо и да оптимизират производителността на машините.  

Една важна тема, която виждаме, че се превръща в приоритетна е т.нар. програмен печат (programmatic print). Това е процес, който включва интегриране на софтуер, хардуер и данни с цел рационализиране и оптимизиране на процесите на печат. Има потенциала да трансформира печатарската индустрия, като предостави измерим елемент от маркетинговия микс с доказана възвръщаемост на инвестициите. Програмният печат  вече се налага като концепция, която осигурява емоционалното въздействие на персонализирания печат с непосредственото въздействие на дигиталния маркетинг. 

 

Drupa - платформа за демонстриране на иновации

Ангажиментът на Konica Minolta към клиентите и иновациите ще бъде демонстриран с голямото ѝ присъствие на drupa, водещото световно изложение за печатни технологии, в зала 8B на Messe Düsseldorf в Германия от 28 май до 7 юни 2024 г. На изложението ще бъдат демонстрирани нови форми на креативност, за да се подпомогнат клиентите да погледнат през друга призма. 

Като лидер на европейския пазар на A3⁸ цветни производствени системи за повече от десетилетие, Konica Minolta e гордa, че постигна огромен напредък в дигиталния печат както с тонерните, така и с мастиленоструйните си технологии, като същевременно отчита значителните предизвикателства, пред които ще се изправят клиентите ѝ през следващата година (над 15 000 клиенти в Европа). Сигурно е обаче, че някои проблеми, като доставката на суровини напр., ще се облекчат.

 

Aктивни програми за обучение - важен фактор за растеж

В допълнение към предизвикателствата, свързани с търсенето и предлагането, всички клиенти на Konica Minolta – включително печатници, репрографски отдели (CRD) и корпорации – не са имунизирани срещу други косвени ефекти от световните събития. Пандемията и принудителното блокиране означават, че значителен брой опитни служители се освобождават или пенсионират преждевременно, което допринася за недостига на квалифицирана работна ръка и има нарастващи тенденции към работа от вкъщи. 

В Konica Minolta обаче, цари убеждението, че компаниите ще се стремят да отделят повече средства за атрактивни програми за обучение, непрекъснато развитие на персонала, както и за постигане на баланс между професионалния и личния живот. Фактът, че продуктите на Konica Minolta са лесни за използване от клиентите, прави работните позиции за търсещите работа по-привлекателни. А защо не да потърсят да наемат повече млади таланти – и да ги обучат сами! 

Все по-важна в бъдещето ще бъде Индустрия 5.0 – нововъзникващата фаза на индустриализацията, в която хората работят заедно с напреднали технологии и работещи с изкуствен интелект роботи за подобряване на процесите на работното място. Всичко това ще върне фокуса върху човека в Индустрия 4.0, както и повишената устойчивост, съчетана с подобрения фокус върху устойчивостта.   

 

ПРОГНОЗИ ЗА ПАЗАРА НА ЕТИКЕТИ И ОПАКОВКИ

Коментар на Саша-Виторио Паолучи, ръководител "Бизнес развитие на индустриалния печат", Konica Minolta Business Solutions Europe
 

В свят на несигурност, където възприеманият глобален спад в цялостното печатно производство е част от уравнението, е окуражаващо да се види, че дигиталните етикети, опаковките и обогатяването на печата се открояват ярко.
 

Нуждата от по-голяма автоматизация и от иновативни екосистеми от край до край ще продължи да бъде на преден план и основен двигател напред за заинтересованите страни в индустрията като производители, брандове и доставчици. Повишеният фокус върху цялостните производствени процеси в секторите на опаковките и етикетите също помага на преработвателите да преосмислят възможностите в един свят на нови възможности. 


Тъй като изискванията за етикетиране и опаковане стават все по-сложни, тъй като търсенето на данни нараства, съответствието и регулаторната среда се затягат, веригата за доставки все повече разчита на етикетирането като жизненоважен източник на проследимост.

 

Готовност за още по-значителен растеж

Всички тези фактори сочат, че както европейските, така и световните пазари за дигитални етикети и опаковки, са готови за още по-съществен растеж. „Търсенето на дигитално отпечатани опаковки остава високо, като продукти като етикети се произвеждат в големи количества и вече не се ограничават до краткосрочни и нерегулярни задания“, се казва в глобалния преглед на пазарите на печатно оборудване на Smithers. По същия начин, дигитално отпечатаното велпапе видя голямо търсене от опаковъчната индустрия.  
 

Производството, търговията на дребно, транспортът, текстилния сектор, хранително-вкусовата промишленост и логистиката са сред важните фактори, които превърнаха дигиталното производство на етикети в масова технология, като много пазари на опаковки са в повратна точка и са узрели за дигитално производство. 

 

Пазарът на напитки се насочва към цифровите технологии

Бизнесът с напитки е сектор, в който през следващите години ще видим клиентите да разрастват бизнеса си експоненциално с дигитален печат на етикети, съчетан с тяхното обогатяване. Тактилните ефекти с лак и фолио стават все по-важни при вземането на решения от купувачите на вино. 
 

Доверието в дигитално произведените етикети на вино е подкрепено и от експерти в индустрията. „През следващите пет години иновативните дигитални технологии за обогатяване ще насърчат използването на по-къси тиражи - нещо, което пазарът на вино ще възприеме достатъчно добре“, се казва в доклада на Smithers. „Освен това, с увеличаване дяловете на вината с премиум цени, сигурността и борбата с фалшифицирането, вградени в етикета, стават все по-важни за винарните.“  

 

Новите възможности за винопроизводителите 

Дългогодишният клиент на Konica Minolta, Firus Druck, е един пример за това как неговото израстване в производството на дигитални етикети може да се определи като впечатляващо. Производителят на етикети, обслужващ местни, национални и международни винопроизводители, беше един от първите клиенти на нашата AccurioLabel 400, най-новата тонер-базирана преса с едно преминаване на медията в портфолиото на Konica Minolta. Можете да прочетете цялата история тук и да я гледате в YouTube тук.  

Като лидер в европейския пазар в системите за печат на цифрови етикети (Infosource), Konica Minolta ще продължи да разширявa границите, за да помогне на производителите да разширят своите възможности за печат. Със сигурност по-тясното сътрудничество с клиенти и партньори, постоянните ангажименти за революционизиране на технологиите за печат и подобряване на ефективността ще бъдат от решаващо значение през следващите години.  Работните потоци, софтуерът и автоматизацията на процесите, заедно с облачните решения, също са ключови двигатели на ефективността като част от стремежа към „интелигентна фабрика“. 

 

Ангажимент към клиентите и иновациите 

Инсталираните машини от серията AccurioLabel в световен мащаб са повече от 1200. И това е пазар, на който Konica Minolta навлезе преди по-малко от десетилетие.  


Независимо от главоломното развитие на етикетните пазари, Konica Minolta признава значителните предизвикателства, пред които ще бъдат изправени клиентитe през следващата години, също така . вярва, че част от съществуващите проблеми, като доставката на суровини напр., ще започнат да се смекчават. Това е въпреки доклад на Gartner⁴, който сочи, че спрямо проучване от 2021 г., 68% от лидерите на веригата за доставки постоянно коментират прекъсвания с голямо въздействие и че 79% от организациите с над 500 служители искат да бъдат по-добре подготвени за риск през следващите няколко години.


Каквото и да предстои, остава основният ангажимент на Konica Minolta да предоставя възможно най-доброто обслужване на всички нейни служители, клиенти и партньори.   


   
¹ Smithers: The Future of Global Print Equipment Markets to 2028, Executive Summary, Page xxiii
² Smithers, The Future of Global Print Equipment Markets to 2028. Introduction, Market overview – printing equipment markets, 2018–28, page 9 
³ Smithers: The Future of Global Print Equipment Markets to 2028, Executive Summary, Page xxiii 
⁴ Smithers: The Future of Global Print Equipment Markets to 2028, Market Overview, Page 10 
⁵ Smithers: The Future of Global Print Equipment Markets to 2028, Market Overview, Page 23
⁶ European Commission website, Environment section, Deforestation-free products. 
⁷ IDC FutureScape: Worldwide Imaging, Printing, and Document Solutions 2024 Predictions
⁸ Infosource
⁹ Smithers, The Future of Global Print Equipment Markets to 2028. Market overview, – printing equipment markets, 2018–28, page 19
10
Smithers, The Impact on Changing Run Lengths in Packaging and Labels to 2027, page 146