Как тенденциите на работното място ще повлияят върху офисния печат през 2023 г

| 12 януари 2023

През 2023 г. секторът на офисния печат ще остане уязвим по отношение въздействието на икономическата несигурност, енергийната криза и прекъсването на веригата за доставки. Феноменът „Голямата оставка“ се превръща в “Голямото съкращение“, създавайки допълнителна промяна в динамиката на работодателите и служителите. Въпреки че дистанционната и хибридната работа няма да изчезнат, през 2023 г. може да видим по-масово завръщане в офиса, което може да помогне за подобряване на възстановяването на обема на печат. Поведението на клиентите обаче се променя, което ускорява сближаването на печатните и цифровите технологии. Играчите в индустрията трябва да адаптират своите предложения за продукти и услуги, за да стимулират уместността в бързо променящия се технологичен пейзаж.


Quocirca идентифицира следните 10 ключови тенденции, които ще оформят печатната индустрия през 2023 г.:
  

1. „Голямото съкращение“ може да е причина за по-масово завръщане в офиса

Феноменът „Голямата оставка“, зародил се в САЩ, се превръща в Голямото съкращение“, предимно в технологичния сектор. Това създава промяна в баланса на силите между работодатели и служители. Въпреки че хибридната работа ще се запази като явление, както работодателите, така и служителите ще преоценят очакванията си относно дистанционната работа през 2023 г. Може да станем свидетели на по-малка съпротива срещу завръщане на работното място, което ще доведе до повишаване нивата на заетост на офисите.

 

2. Облачните решения ще стимулират модернизацията на инфраструктурата за печат

Навлизането на облачните решения ще продължи да генерира допълнителни възможности за доставчиците на печат и независимите доставчици на софтуер. Различните нива на зрялост по отношение на облачните решения ще изискват ясна диференциация в един все по-фрагментиран пазар на облачен печат.

 

3. Устойчивостта ще играе все по-голяма роля

С наближаването на целите за достигане на нетни нулеви емисии доставчиците ще бъдат подложени на натиск да осигурят прозрачност около инициативите за кръгова икономика. През 2023 г. можем да очакваме повече продукти и услуги, ориентирани към опазване на околната среда. Тази тенденция ще обхване хардуерните решения, софтуерните разработки и управляваните услуги за печат (MPS), тъй като доставчиците се стремят към по-нататъшно диференциране.

 

4. Дигитализацията ще продължи да оказва влияние върху печатните обеми в офиса

Някои фирми ще продължат да разчитат на печат за определени бизнес процеси, но като цяло преходът към дигитализация ще бъде водени от необходимостта да се намалят разходите, да се подобри ефективността и да се намали въздействието върху околната среда.

 

 5. Поколението Z ще промени динамиката на работното пространство

Тъй като все повече служители от поколение Z навлизат в работната сила, техните очаквания относно технологиите и производителността на работното място ще имат все по-голямо влияние върху печатното и дигиталното сътрудничество. 

 

6. Сигурността на печата ще бъде повишена до ниво приложение

Тъй като хардуерните функции за защита на печата стават все по-стандартизирани, разграничаването ще бъде около експертизата в прилежащ софтуер и услуги, които могат да предоставят многопластов подход за защита на печатната инфраструктура.

 

7. Интелигентните сгради и IoT ще предложат нови възможности

Офис пространството трябва да се адаптира, за да осигури работни пространства, подпомагащи работата в екип, креативността и производителността на служителите. Тъй като организациите трябва да проектират своето офис пространство според новозадаващите се стандарти, доставчиците на управлявани услуги на печат (MPS) имат възможност да предоставят иновативна технология на работното място, която се интегрира интелигентни сгради и IoT екосистеми.

 

8. Иновациите в областта на данните ще разграничат лидерите от последователите

Водещите играчи в индустрията ще бъдат тези, които извличат стойност от данните. Бизнес моделите, управлявани от данни, ще позволят на доставчиците да разберат по-добре поведението на клиентите и да идентифицират възможности за предоставяне на услуги, близки до печатните. Производителите на оригинално оборудване (OEM)  трябва да овладеят и работят с облачната архитектура, с помощта на която да управляват данните от свързани многофункционални устройства в реално време.

 

9. Партньорствата и сътрудничествата ще стимулират растежа

За да изградят конкурентно предимство, доставчиците на MPS трябва да работят с набор от специалисти в свързаните области като киберсигурност, устойчивост, ИТ услуги и технологии на работното място, за да предоставят съвместно пълен набор от решения за работното място.

 

10. Метавселената ще ръководи новите офис изживявания

Навлизането на VR и AR ще продължи да нараства в подкрепа на хибридната работа и търсенето на завладяващо дигитално сътрудничество. Тези доставчици, които създават иновативни решения или си партнират в области като виртуално сътрудничество, ще бъдат в най-добра позиция.

 

Konica Minolta чертае тенденциите в офисния печат и предлага решения в областта на всяко едно от изброените предизвикателства. Облачният печат се предлага в няколко варианта в зависимост от спецификите на бизнеса (Workplace Pure, Dispatcher Paragon Cloud). Различни нива на сигурност на печата и документооборота са част от философията на компанията за осигуряване на стабилност и нови възможности. По отношение на грижата за обществото и планетата Konica Minolta e една от 50-те компании в световен мащаб в глобалната инициатива за устойчивост и защита на климата, наречена „50 лидери за устойчивост и климат“ (50 Sustainability & Climate Leaders) и също така подкрепя своите клиенти в постигането на техните собствени цели за устойчивост. С решенията на Konica Minolta клиентите постигат по-висока ефективност и по-ниски разходи. В областта на технологиите на бъдещето Business Innovation Centre развива и предлага решения, които са в услуга на офиса на бъдещето. 

Развойната дейност, иновациите, партньорският подход при работата с клиентите на Konica Minpolta осигуряват гладкото функциониране на интелигентното свързано работно място.