Konica Minolta със златен медал от EcoVadis за устойчивост за 2024г.

| 7 май 2024

Коника Минолта е в топ 5% от компаниите във всички индустрии в класацията на EcoVadis.


 

Konica Minolta, Inc. (Konica Minolta) с гордост съобщава, че е сред първите 5% от компаниите във всички индустрии, които бяха оценени от EcoVadis. Компанията беше отличена със златен медал (девети пореден), като признание за нейните изключителни постижения в областта на устойчивостта, което я позиционира в топ редиците на оценяваните от EcoVadis компании за последните 12 месеца.

EcoVadis предлага водещи решения за мониторинг на устойчивостта в глобалните вериги на доставки. С помощта на иновативни технологии и задълбочени познания в областта на устойчивостта, EcoVadis се стреми да мотивира компаниите да прилагат устойчиви практики. С надеждни методи за оценка на устойчивостта, EcoVadis предоставя подробна обратна връзка, анализи за сравнение и инструменти, които насърчават компаниите към непрекъснато подобрение.

Оценяването на EcoVadis се фокусира върху корпоративната социална отговорност в четири ключови сфери: околна среда, труд и човешки права, етика и устойчивост на доставките. Според оценъчния доклад за устойчивостта на Konica Minolta, компанията „разполага със зряла система за управление на устойчивостта, която обхваща всички четири изследвани области.“

 


quotation marks

Получаването на медал от EcoVadis за девета поредна година е ясно свидетелство за нашия глобален ангажимент да оказваме положително влияние върху околната среда и обществото чрез корпоративните ни инициативи и стратегии, както и чрез подкрепата ни за целите на международни програми.

Олаф Джонас

Генерален мениджър Environmental Social Governance, Konica Minolta Business Solutions Europe

Справянето с глобалните екологични предизвикателства и подпомагането на обществото да се развива и расте е сред основните цели на ESG (екологични, социални и управленчески) политики на Konica Minolta. Те са базирани на Целите за устойчиво развитие на ООН. Фокусът на Konica Minolta е върху подобряване на устойчивостта на своите операции и мястото си в кръговата икономика, както и справяне с климатичната криза и намаляване на замърсяването.