Седем начина за намаляване на въздействието върху околната среда на вашата печатна инфраструктура

| 18 септември 2023

Справянето с изменението на климата и въздействието върху околната среда е от жизненоважно значение. Със сигурност това е цел, за постигането на която всеки може да допринесе. За щастие, вече има силно осъзнаване по отношение на тази тема - според доклада на Quocirca Future of Work Spotlight on Sustainability 2025 (въз основа на мненията на 1021 офис служители и 521 лица, вземащи решения в областта на ИТ), 71% от респондентите твърдят, че проблемите на околната среда и устойчивостта ще бъдат важни или изключително важни за техния бизнес до 2025 г.


Печатната инфраструктура на вашата организация и доставчикът на печат са важен фактор, когато става въпрос за въздействието върху околната среда – две трети (66%) от отговорилите на проучването Quocirca са на мнение, че е изключително важно доставчикът на печат да бъде лидер в устойчивостта. За да разберете правилно настоящото и потенциалното въздействие, жизненоважно е да извършите задълбочен анализ на вашата печатна инфраструктура, което е добър начин за проучване и извършване на много малки промени, които водят до по-значителни ползи за устойчивост на околната среда.
 

Има много стъпки, които може да предприемете за намаляване на въздействието върху околната среда на вашата печатна инфраструктура, но ето седем практични и ефективни начина да допринесете със сигурност за това.

 


1. Намалете консумацията на енергия и консумативи на вашите печатащи устройства

 • Това може да включва промяна на режимa на по-ниска мощност (‘Low Power Mode“) от 15 на 2 минути, така че дисплеят да се изключва автоматично по-рано.
 • Можете също така да промените режима на заспиване ("Sleep Mode") от 20 на 2 минути.
 • Ако използвате функцията „Eco Print“, контролният панел не се активира автоматично при постъпване на задание за печат и устройството е в режим на заспиване, при което само необходимите компоненти на устройството се захранват с енергия, за да се сведе до минимум ненужната консумация.
Има и съвети за поведение, които да ви помогнат да печатате по-малко като цяло.
 
 • Например, вие и вашият екип трябва да отпечатате само това, което е строго необходимо/важно или когато отпечатаното копие е единствената опция. Функцията Follow-Me Printing може да ви помогне, тъй като първо трябва да се удостоверите на устройството, преди да печатате и след това можете да помислите дали наистина е необходимо или трябва първо да се направят допълнителни промени в документа.
 • Използването на двустранни, N-up и монохромни настройки, когато е възможно, също ще помогне да спестите хартия и тонер и трябва да се уверите, че всичките ви принтери автоматично се изключват (или преминават в режим на готовност) по време на продължителни периоди на неизползване (например през почивните дни или официални празници).   
Значителен бонус е, че по-ниската консумация на енергия също има положителен страничен ефект от спестяване на разходите за енергия на вашата организация, както и ви помага да постигнете целите си за устойчивост.
 
Допълнителни съвети за намаляване на консумацията на енергия и консумативи можете да намерите тук .


2. Определете потреблението на енергия и ресурси на печатната ви инфраструктура с инструмент за проверка

 • Konica Minolta предлага няколко инструмента, които могат да помогнат с това. С инструмента за оценка на общата цена на притежание (TCO) bizWORKPLACE например можете да проверите консумацията на енергия на всеки принтер и да потърсите да ги замените с алтернативи с по-ниска консумация на енергия, ако е необходимо, или да разгледате опциите за използване на допълнителни настройки за пестене на енергия. Освен това ще получите точен преглед на консумацията на консумативи (като хартия и мастило/тонер), така че да можете да проучите начини за намаляване на употребата, когато е възможно. Това може да включва въвеждането на базирано на правила решение за печат, за да се гарантира, че ресурсоспестяващите настройки за печат се прилагат по подразбиране (като двустранен, черно-бял печат и печат с ниска разделителна способност за подходящи задания за печат).
   

 • Както Konica Minolta Dispatcher Paragon , така и решенията за печат SafeQ на YSoft предлагат задълбочен анализ на използването на печата, сканирането и факса в организацията. Полученият в резултат на това Зелен доклад позволява на организациите бързо да идентифицират зони с отпадъци и свързаните с тях екологични разходи, включително емисии на CO2, вода и енергия.

 


Благодарение на дигитализацията има многобройни възможности за вас да дигитализирате вашите процеси с интензивно използване на хартия и по този начин да спестите ресурси за хартия и мастило. Докладът на Quocirca за MPS и дигитализацията показва, че 61% от анкетираните лица, вземащи решения в областта на ИТ, са ускорили усилията си за дигитализиране на процеси, базирани на хартия. 46% от тях казват, че очакват обемите им за печат да намалеят до 2025 г.  
 
Дигитализирането на хартиени документи и процеси с интензивно използване на хартия, като например фактуриране, и използването на технологии за сканиране не само намалява нуждата от печат и свързаните с него консумативи, но и също така повишава вашата оперативна ефективност, намалява разходите за съхранение и позволява бърз достъп до навременна и подходяща информация. 
 
 • Dispatcher Phoenix на Konica Minolta например помага на организациите да дигитализират своите процеси като обработка на фактури или документи за доставка и създава предварително дефинирани работни потоци за различните стъпки от процеса.
 • Интелигентните решения за управление на информация като M-Files позволяват дигитализацията и автоматизацията на още по-мащабни процеси – като дигитални файлове на служителите, управление на дигитални фактури, управление на договори и много други.

 


Дори в началото на процеса на закупуване на печатни устройства можете да направите значителни стъпки към намаляване на въздействието върху околната среда, като закупите обновени многофункционални устройства (MFP). Това има редица предимства по отношение на устойчивостта – най-вече спестява енергия и ресурси, необходими за производството на ново устройство.
 
 • Реновирано устройство Konica Minolta bizhub например предлага спестявания от най-малко 70% в емисиите на ПГ (парникови газове) (в зависимост от устройството) в сравнение с производството и разпространението на ново устройство1 .
 • Освен спестяване на начални ресурси, необходими при производството, обновените многофункционални устройства спестяват и компоненти от използвани устройства, които трябва да бъдат рециклирани или безопасно изхвърлени, спестявайки потенциално опасни отпадъци. Ремонтираните устройства също така предлагат значително по-ниска цена от новите машини за същата производителност, радуцирайки разходите на вашата организация.


Много хартиени и картонени материали, използвани за печат, могат да бъдат успешно рециклирани. Трябва обаче да се уверите, че се полагат всички грижи и внимание, когато изхвърляте отпечатани документи, които може да съдържат поверителна или чувствителна информация.
 
Някои други консумативи обаче представляват друга тема за размисъл. Много консумативи за печат се класифицират като електронни отпадъци и следователно трябва да се изхвърлят внимателно, за да са в съответствие с разпоредбите. Много често предприятията за рециклиране не могат да се справят със специализирани видове отпадъци и следователно елементи като използвани бутилки с тонер и касети се изгарят поради предизвикателството на рециклирането.
 
Рециклирането или безопасното изхвърляне са най-добрите начини за намаляване на рисковете от отпадъчни продукти. Ето защо Konica Minolta има инициативи в следните направления:
 
 • Осигуряване надеждно и екологосъобразно изхвърляне на тонер касети и бутилки, фотопроводникови барабани и други използвани консумативи
 • Гарантиране спазването на разпоредбите за рециклиране на отпадъчни материали
 • Благодарение на най-новата технология за рециклиране и специалните процеси, съобразени с консумативите, Konica Minolta избягва депонирането и изгарянето и гарантира, че над 90% от отпадъците се превръщат във вторични суровини
 • Малката останала част, която не може да бъде рециклирана, се използва за получаване на енергия


Въпреки че предоставянето на печат винаги ще причинява емисии на парникови газове и по този начин ще има известно въздействие върху околната среда, все пак можете да компенсирате това, като подкрепите проекти за опазване на климата. Съществуват програми например, които осигуряват компенсация за неизбежните емисии на парникови газове (GHG), които възникват по време на жизнения цикъл (набавяне на суровини, производствен процес, транспорт, използване и изхвърляне) на печатащите устройства. Konica Minolta също подкрепя проекти, които служат за замяна на изкопаемите горива с възобновяема енергия. Тези проекти допринасят за борбата срещу глобалното затопляне, тъй като изгарянето на гориво за генериране на електричество произвежда значителни количества парникови газове.

 


Можете допълнително да намалите въздействието си върху околната среда, като печатате върху рециклирана хартия. В сравнение с производството на нерециклирана хартия се спестяват приблизително 73% от енергията, 80% от водата и 40% емисии на CO 2 .
 
Това е постижимо за много организации - Konica Minolta например използва почти изключително рециклирана хартия за собствените си офис принтери в европейската си централа в Германия. Като алтернатива, ако напълно рециклирана хартия не е лесно да се намери във вашата страна, можете също да потърсите екологични алтернативи като хартия с екомаркировка на ЕС и сертифицирана по FSC хартия.


1 Въз основа на „Стандарт за отчитане и отчитане на жизнения цикъл на продукта за парникови газове“ (GHG протокол), изготвен от ClimatePartner

Свържете се с нас