10 начина за бързо намаляване на ИТ разходите

| 25 април 2023

Научете как да се справите с необходимостта от намаляване на ИТ разходите в краткосрочен план, без да навредите на организацията си в средносрочен и дългосрочен план.


Поради инфлацията и заплахата от рецесия, много организации предприемат действия за краткосрочно намаляване на разходите, дори ако планират да внедрят технология в по-дългосрочен план, за да намалят устойчиво разходите за правене на бизнес и да създадат конкурентно предимство. ИТ директорите са изправени пред въпроса как да намалят разходите, без да навредят на бизнеса в средносрочен и дългосрочен план. Изследователската и консултантска компания за информационни технологии Gartner споделя 10 начина за бързо намаляване на ИТ разходите.

"Предприемете структуриран подход към управлението на разходите", казва Крис Ханли, вицепрезидент по анализите в Gartner. "Изследванията показват, че организациите, които продължават да правят стратегически инвестиции в трудни времена са по-склонни да поемат водеща роля. Но понякога трудните времена изискват трудни действия."

Проучване на Gartner показва, че докато повечето финансови директори разчитат на ценови стратегии за компенсиране на инфлацията, 39% от тях ще се съсредоточат върху намаляване на разходите, ако инфлацията остане висока. 

"Въпреки спешността и натиска, направете пауза и не забравяйте, че няма голяма полза от съкращаването или прекъсването на проекти или услуги, когато разходите вече са изразходвани или направени", казва Ханли. "Освен това ще навредите на способността на организацията да се развива, когато условията се подобрят, намалявайки разходите в области, в които вече сте инвестирали."
 

10 начина за бързо намаляване на ИТ разходите

  • Съсредоточете се върху незабавния ефект

Елиминирайте, намалете или спрете разходи, които ще имат ефект след седмици или месеци, а не след години. Например, намалете разходите, които се правят и плащат месечно или тримесечно, а не годишно.
 
  •  Намалете, а не замразявайте

Съсредоточете се върху разходите, които всъщност могат да бъдат намалени или елиминирани. Непрактично е просто да се замразяват разходите за текущия период, само за да се появят отново в бъдеще.
 
  • Парични средства не трябва да са основния фокус

Фокусирайте се върху финансови елементи, които ще имат реално въздействие върху отчета за приходите и разходите, а не върху нефинансови елементи, като обезценяването на инвентара или амортизация. Например, икономиите на разходи за облачни услуги имат реално парично въздействие, за разлика от намаляването на лицензите за локален софтуер или собствени активи, като хардуер. Продажбата и обратното наемане на активи също може да осигури значителни спестявания.
 
  • Планирайте всичко да извършите наведнъж

В по-голямата си част организациите не намаляват разходите достатъчно сериозно от първия път, което означава, че трябва да преглеждат разходите и да го правят отново и отново. Това води до разрушителен и непродуктивен цикъл на несигурност, ненужни усилия и загуба на производителност. Това е особено вярно при намаляване на персонала, защото непрекъснатите циклични съкращения са особено опасни.

 
  • Проверете внимателно сметките

Работете с финансовия си партньор, за да получите ясна представа за нивото на разходите, като например основни сметки за разходи и ключови балансови сметки, включително начисляване на разходи и предварителни плащания. Използвайте тази информация, за да идентифицирате възможностите за намаляване на разходите, които ще имат незабавен ефект.

 
  • Идентифициране на неизразходвани и непланирани разходи

Ако плащанията (или задълженията) не могат да бъдат възстановени или авансовите плащания да бъдат върнати, неизразходваните или непланираните плащания ще имат най-непосредствено въздействие. Прегледайте договорите си за предоговаряне и клаузи за прекратяване.
 
  •  Бъдете критични към капиталовите разходи
​​​
Обикновено е най-лесно да се повлияят оперативните разходи, но капиталовите разходи също могат да бъдат намалени. Gartner IT Key Metrics Data показва, че 25% от средния бюджет за ИТ се изразходва за капиталови разходи, така че се уверете, че пълният набор от ИТ разходи се счита за бързо намаляване.
 
  • Невъзстановимите разходи нямат значение
​​​
 Когато става въпрос за икономии на разходите, обикновено се казва, че "невъзстановимите разходи нямат значение", което означава, че бъдещите разходи трябва да се разглеждат независимо от миналите разходи или "невъзстановимите разходи". От гледна точка на бързото намаляване на разходите това е вярно, но все пак си струва да се обмисли дали спестяванията ще надхвърлят ползите, които могат и ще бъдат получени в резултат на продължаването на дейността.
 
  • Помислете както за дискреционни, така и за недискреционни разходи

Дискреционни (желателни, но не непременно необходими) разходи, например за нови проекти, допълнителни функции или услуги, често изглеждат по-привлекателни за съкращение. Въпреки това, дори недискреционните разходи за "правене на бизнес", като ИТ инфраструктура и оперативни разходи, могат да бъдат намалени чрез намаляване на използването или нивата на обслужване.
 
  •  Намаляване както на променливите, така и на фиксираните разходи

Постоянните разходи остават същите, независимо от дейността или обема, като наем на офис, абонаменти и заплати. За фиксирани разходи се съсредоточете върху елиминирането им. Променливите разходи варират в зависимост от дейността или обема, като телекомуникации, изпълнители и доставки. За променливи разходи се съсредоточете както върху намаляването, така и върху елиминирането.


 

Оригиналната публикация на Gartner: 10 Ways to Quickly Reduce IT Costs (gartner.com)

 

Изпратете запитване

Изпратете запитване

Изпратете запитване