ТЕСИ ООД - ГЛОБАЛЕН ЛИДЕР В ИНТЕЛИГЕНТНИТЕ РЕШЕНИЯ ЗА ТОПЛИНА И КОМФОРТ

ТЕСИ ООД - ГЛОБАЛЕН ЛИДЕР В ИНТЕЛИГЕНТНИТЕ РЕШЕНИЯ ЗА ТОПЛИНА И КОМФОРТ

ТЕСИ ООД - ГЛОБАЛЕН ЛИДЕР В ИНТЕЛИГЕНТНИТЕ РЕШЕНИЯ ЗА ТОПЛИНА И КОМФОРТ

КОМПАНИЯ, КОЯТО НЕ ПОЗНАВА ГРАНИЦИ ЗА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ В БИЗНЕСА

TESY е водещ производител на интелигентни решения за отопление и топла вода и лидер в производството на електрически бойлери, бойлери с индиректно загряване, термодинамични бойлери и електрически отоплителни уреди.
Компанията има представителства в 5 държави и реализира продукцията си на повече от 55 пазара на 4 континента с екип от над 850 човека. TESY успява да удвои производствения си капацитет с откриването на нов завод през 2016 г. и се превърна в 3-тия най-голям производител в Европа на електрически бойлери с капацитета си от над 1.2 милиона бойлера годишно. Компанията е и 4-тия най-голям производител на отоплителни уреди за дома в Европа
От самото си начало TESY е пионер в производството на електрически бойлери със своите иновативни идеи и налагане на нови категории на чужди пазари и нов стил на комуникация. TESY предлага първата категория Slim бойлери на украинския пазар, първата телевизионна реклама на бойлер в Европа и първия Smart бойлер в света, който може да бъде контролиран чрез интернет.
Следвайки своите ценности и с помощта на доверени партньори и професионално обучен и мотивиран екип, TESY продължава своето развитите, като инвестира във внедряване на най-актуалните на пазара технологии, разширява производството си и лансира иновативни продукти.


ВИСОКИ СТАНДАРТИ ВЪВ ВСИЧКИ ОБЛАСТИ – ЕДИН ОТ ФАКТОРИТЕ ЗА УСПЕХ НА TESY

През 2016 г. в заводите на TESY в гр. Шумен се работи по проект за оптимизация на производствения цикъл във връзка с нарастващите обеми продукция. Плановете включват създаването на вътрешен печатен отдел, който да разреши проблема с необходимостта от заскладяване с печатни материали, използвани при окомплектоване на готовата продукция и с липсата на гъвкавост при промяна на част от документацията. Обхватът на проекта включва осигуряване на решение, което да позволява производството на 4 комплекта документи в минута. Всеки комплект се състои от ръководство за експлоатация с превод на множество езици и гаранционна карта. Целта е да може да се подсигури окомплектоването им с готовата продукция в кратък отрязък от време. Основните критерии, според които TESY прави избор на доставчик, са: скорост на печат, качество на оборудването и на печата и не на последно място: ниво на следпродажбено обслужване. „През последното десетилетие TESY се доказа като експортно ориентирана компания. В същото време около половината от произведената продукция бе и е OEM и CO-BRANDS ориентирана. Сами разбирате, че това са множество кодове за печат на инструкции и гаранционни карти. Същите тези кодове при външна услуга за печат с конвенционални технологии, изискваха плани-рането и поддържането на много голям склад. Управлението и оперирането с него бе голямо предизвикателство и голяма финансова тежест, която излишно оскъпяваше нашата продукция.“ – обяснява инж. Десислав Димитров, Директор стратегически инвестиционни проекти  в TESY.
От компанията търсят най-доброто решение, което да отговаря на специфични изисквания, а именно – точно определени параметри за производителност и осигуряване на непрекъсваемост на печатния процес, който е неразривно свързан с производствения. Водят се разговори с доставчици на печатно оборудване и се проучват всички възможности на пазара.

След опознавателна среща, на която се обсъжда конкретното задание, представителите на Коника Минолта България намират най-доброто решение по отношение на изискванията за печат – черно-бялата система bizhub PRESS 2250P с вакуумно подаване. По време на демонстрациите в България, и организираните изпитания в централата на Konica Minolta Business Solutions Europe в Германия, екипът от професионалисти от TESY се уверява в качеството на печатната техника, която може да отговори на заложените параметри. Относно довършителните операции, които са важна част от изискванията, предложението е използване на модул Plockmatic 500/350, който има опции за сглобяване на книжка до 100 стр. (PBM500) с/без п-образен гръб, обрязване и телбодиране. Този модул позволява изцяло да се посрещнат нуждите на TESY от по-обемно ръководство за експлоатация и след тестове се оказва най-работещият вариант, който безпроблемно се интегрира с печатната система на Konica Minolta.ПРОФЕСИОНАЛИЗМЪТ Е ГАРАНЦИЯ ЗА УСПЕХ

TESY е компания с екип от професионалисти на много високо ниво. По тази причина във всички звена и вътрешни отдели се залагат и спазват високи стандарти на работа. Дейността на вътрешния печатен отдел е интегрирана в производствения процес. Печатната техника е предвидена да се помести в чисто ново помещение, което се намира в близост до производствените мощности, за да може да се осигури максимално кратък път и време за подготовка на готовата за експедиция продукция. Инженерите на TESY осигуряват оптимално добри условия за ефективна работа на машините в помещението, предвидено за печатна зона. Спазени са всички препоръки за климатизация, отстояния, близост до производството, влажност.

Тази изключителна отговорност към подадените  изисквания, представените примери на добри практики, както и  вниманието дори и към най-малкия детайл, е ключът към успешното дългосрочно партньорство между Коника Минолта България и TESY.
Инсталацията се извършва бързо и безпроблемно поради отговорното отношение и на двете страни. Обучителният период е ползотворен и преминава гладко. Осигурено е обучение и от страна на партньорите на Konica Minolta от Plockmatic, които идват специално от Швеция на място в завода. Реално това е първата подобна конфигурация, инсталирана в Европа.
Комуникацията между TESY и Коника Минолта България е предварително установена, за да се  гарантира непрекъсваемост на производствения процес и да се осигури максимално бърза реакция при възникнал проблем, защото този проект не се ограничава до изграждане на вътрешна печатница на съпътстващи материали. Той е пряко свързан с производството. Прекъсването на печата би довело до спиране на цялата производствена линия. „Печатницата, която изградихме, се намира на няколко метра от асемблиращите линии. Така потреблението на необходимите печатни материали стана почти inline, без да поддържаме склад, минимални количества и гаранционни запаси. Просто казано работим една смяна напред и влагаме произведеното през следващата смяна.“ – обяснява инж. Димитров. Една от основните причини за избора на Коника Минолта България е не просто качеството на техниката, а отношението към клиента, което демонстрират представителите на компанията.

Именно с това е свързана и една от основните цели на Коника Минолта България - да осигурява високо ниво на обслужване на своите клиенти и след подписване на договора. По тази причина компанията не престава да инвестира в прилагането на политика на грижа за клиентите, която гарантира тяхното спокойствие. Увереността в партньора е критично важна за TESY - техниката трябва да работи ефективно или при поява на неизправност да има вариант за непрекъсваемост на процеса. По тази причина Коника Минолта България осигурява резервна машина и гарантира максимално бърза реакция за връщане в експлоатация на основната система. Според инж. Димитров предимството на използване на решението на Коника Минолта е факта, че “TESY стана по - конкурента компания и отговори по-добре на очакванията на своите клиенти, като намали своя lead time.

ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ГРАНИЦИ С УСПЕШНО ПАРТНЬОРСТВО

След установяване на отношения двете компании продължават вече пета година своето партньорство. С нарастващата експанзия на TESY на нови пазари  се подписа договор за още една конфигурация, която да се включи в производствения цикъл - bizhub PRESS 2250P и Plockmatic 500/350. Новите пазарни предизвикателства очертават още нови проекти, по които двете компании ще продължат да си сътрудничат и ще откриват нови хоризонти в оптимизацията на работните процеси.

quotation marks

TESY не може да си позволи да спира производствените си мощности. На всеки 30 секунди два бойлера са готови за транспорт с цел продажба. Избрахме Konica Minolta поради синергията на тяхната B2B политика с нашите нужди и очаквания. Критериите бяха възможност за тестове, цена на машина и отпечатък, капацитет, време за реакция при сервизна намеса, организацията на сервиза, живот на машината, възможност за наем и не на последно място възможност за резервна машина

инж. Десислав Димитров

Директор стратегически инвестиционни проекти в TESY

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД КЛИЕНТА

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД КЛИЕНТА
  • Конкретни изисквания по отношение на производителността
  • Осигуряване на непрекъсваемост на работния процес
  • Нужда от комплексно решение, което освен печатна система включва и модул за довършителни за посрещане на голяма натовареност и висока скорост на изпълнение на заданията

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ
  • Комплексно решение от производствени машини 2х bizhub PRESS 2250P и довършителен модул 2х Plockmatic 500/350
  • Осигуряване на оборотна печатна система bizhub PRESS 1250P, която при форсмажорни обстоятелства да осигури непрекъснатост на печата на документация

ПРЕДИМСТВА

ПРЕДИМСТВА
  • Оптимизиране на целия производствен процес
  • Минимизиране на грешки и оптимизиране на разходи
  • Осигуряване на много по-голяма гъвкавост с вътрешнопечатния отдел  при промяна на параметри по отпечатваните материали
  • Висококачествена техника, отговаряща на търсените стандарти
  • Безупречна следпродажбена поддръжка

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС