ŞİŞECAM избира Konica Minolta като партньор в областта на офис печата

ŞİŞECAM избира Konica Minolta като партньор в областта на офис печата

ŞİŞECAM избира Konica Minolta като партньор в областта на офис печата

Иновативните офис решения на Konica Minolta проправят път към успешното партньорство с ŞİŞECAM

​​
Групата Şişecam


​​​​​​​​​Основана през 1935 г. от Ишбанк по директивата на Ататюрк, Şişecam е една от най-утвърдените индустриални организации в Турция и повече от 80 години корпоративна история и е сред най-престижните производители в света поради високата си степен на специализация и изключителното конкурентно предимство на своята дейност. Днес, освен че е една от най-мощните индустриални компании в страната, тя е истински глобален играч със своя износ за 150 страни и операции в 14​ страни.

​​Групата Şişecam оперира в сферата на плоското стъкло, домакинското стъкло, стъкления амбалаж и химическата промишленост с общо 43 завода - 16 местни и 27 в чужбина - с над 22 000 служители, като почти половината от продажбите ѝ са износ. Şişecam е лидер на Турция в производството на всички видове стъкла, както и на химикали, включително натриево-хромови съединения, и е една от водещите компании в света, чиято дейност е високо специализирана и конкурентна.
 

Şişecam e най-големият инвестотор "на зелено" в България, като общият размер на инвестициите на Şişecam в България, до момента е достигнал до 750 млн. долара. Понастоящем България е важна и перспективна страна, в която Şişecam развива дейността си с инвестициите в областта на производство на химически вещества, домакинскко стъкло, плоско стъкло, и автомобилни стъкла. 

Съоръженията на Şişecam в България са: 
 

 • СОЛВЕЙ СОДИ ЕАД- ЗАВОД ЗА КАЛЦИНИРАНА СОДА
 • ТРАКИЯ ГЛАС БЪЛГАРИЯ ЕАД- ЗАВОД ЗА ОБРАБОТЕНО И ПЛОСКО СТЪКЛО
 • ПАШАБАХЧЕ БЪЛГАРИЯ ЕАД- ЗАВОД ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ДОМАКИНСКО СТЪКЛО
 • ŞIŞECAM АУТОМОТИВ БЪЛГАРИЯ- ЗАВОД ЗА АВТОМОБИЛНИ СТЪКЛА
 
Офис решения на бъдещето за глобална компания от бъдещето

Партньорството между Коника Минолта България и Şişecam е в областта на офис решения, които холдинговата структура търси, за да може да разчита на непрекъсваемост на работните си процеси.  Визията на групата е да свързва бизнес дейността си с компании за иновативни решения, за да продължи да се отличава с високи технологии, уважение към хората и околната среда. Следвайки своите политики по избор на партньор, Şişecam избира технологиите на Konica Minolta за организиране, оптимизиране и контрол на печатната среда. В България компанията има нужда от имплементиране на мултифункционални устройства и софтуер за управление на печата в административната си сграда и 3 от своите заводи в България. 

Коника Минолта България неизменно следва своята концепция за организиране и управление на печата, за да удовлетвори изискванията на своя нов клиент - цикъл, който гарантира оптимизация на процесите независимо от динамичните промени в бизнес средата: събиране и анализ на данните относно печатанта среда; дизайн на индивидуално решение; внедряване и имплементация; управление и поддръжка; непрекъснат процес по оптимизация.

След събиране на данни и детайлен анализ на печатната среда в четирите обекта, Коника Минолта България излиза с конкретно предложение за цялостно офис решение, включващо машинен парк и платформа за управление на печата. Оптимизиран е броят на използваните устройства, а форматът и цветността са в отговор на конкретните нужди на различните звена в организацията.

Експертизата на Konica Minolta и разработеното богато портфолио от решения в областта на управление на ефективността и производителността на работното място, позволяват на компанията да предложи на турския холдинг мащабируемо и индивидуално проектирано офис решение, което да подпомага процеса на дигитална трансформация в Şişecam.

Освен смарт устройствата на Konica Minolta платформата за контрол над печата предлага пълна прозрачност, въвеждане на права на достъп, мониторинг на устройствата, предвидимост на разходите и така важните за Şişecam вградени "зелени" технологии, свързани с пестене на енергия и хартия с цел грижа за околната среда.

Сигурността на данните, автоматизацията и професионалните услуги по поддръжка (отдалечена и на място) са ключови фактори при подписване на споразумението. Дейността на трите завода и на административния персонал включват активна работа с мултифункционални устройства. Проактивната поддръжка, краткото време за реакция, навременните актуализации на софтуера са задължителни компоненти в осигуряване на ефективност на работните процеси в холдинга. 


bizhub C3320i - един от моделите в заводите на Şişecam в България

Хардуерът заедно със системата за управление на печата позволяват проследяемост, оптимизация на работните процеси, контрол над разходите, освобождаване на човешки ресурси. Пълният аутсорсинг на офис решенията в областта на печата дават на холдинга увереност, че Konica Minolta ще се справи с отговорната задача да осигури винаги работещи печатни устройства и безпогрешно действаща система за управление на печата. 

Изграденото взаимно доверие между двете глобални компании е в основата на укрепване на бъдещо успешно сътрудничество.
 

quotation marks

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

???????

???

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА
 • Необходимост от цялостно офис решение с безкомпромисно качество
 • Нужда от детайлен анализ на печатната среда
 • Необходимост от технология, която да е гъвкава и да позволява разширяване на функционалностите в бъдеще

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ
 • Гъвкаво и конкурентно на пазара цялостно решение, включващо хардуер, софтуер, услуги и процеси, предлагащо висока ефективност, производителност и прозрачност, които напълно отговарят на високите стандарти на клиента

ПОЛЗИ

ПОЛЗИ
 • Аутсорсинг на печата, което улеснява управлението на процесите, свързани с офис документацията
 • Оптимизиране на машинния парк изцяло според нуждите на отделните звена
 • Непрекъсваемост на процесите, свързани с печатната среда, благодарение на устройства от най-висок клас, иновативни платформи за управление на печата и обслужване с безкомпромисно качество