Как “Престиж 96” автоматизира счетоводството си с помощта на Konica Minolta

Как “Престиж 96” автоматизира счетоводството си с помощта на Konica Minolta

Как “Престиж 96” автоматизира счетоводството си с помощта на Konica Minolta

Разговор с Мирослава Иванова, Финансов директор, “Престиж 96”
 

Г-жо Иванова, “Престиж 96” e лидер сред производителите в хранително-вкусовата индустрия в България. Какви са вашите бизнес цели за предстоящата година и какви са плановете ви за развитие на компанията?
 
“Престиж” е пазарен лидер във всички категории, в които оперира - бисквити, вафли и мини кейкове със своите марки. Целта на нашата компания е да доставяме най-доброто от това, което хората обичат, по най-добрия начин и да създаваме моменти на радост. Щастливи сме, че вече 25 години любимите вкусове на българските потребители с доказано високото качество на “Престиж” доставят тази радост и то не само в България, но и в над 30 пазара по целия свят. За развитието на нашата компания, както през настоящата годината, така и в дългосрочната ни визия сме заложили, че потребителят заема централно място във всеки един аспект на нашата дейност и това ни помага да бъдем “Престиж” - вкусът на радостта, грижата и вдъхновението.
 
Вие притежавате богат 20-годишен опит като финансист, като през този период сте заемали различни мениджърски позиции. Кога усетихте нуждата от автоматизиране на бизнес процесите на "Престиж 96"?
 
В цялата си професионална кариера, като ръководител на немалки екипи от професионалисти търся начин да използвам максимално потенциала на хората за мислене и анализи и да редуцирам еднородната и скучна работа, която не носи удовлетворение. Автоматизацията и оптимизирането на бизнес процесите са един от начините за намаляване на ръчния труд, което неизменно води до намаляване на грешките и повишаване на ефективността на екипите и дава възможност за фокусиране към дейности, които носят по-висока стойност за компанията. Големият обем входящи фактури в нашата компания доскоро изискваше много ръчна работа по въвеждането им в счетоводната система. Това водеше със себе си и трудности при поддържането на дигитален архив с копия на оригиналните документи, тъй като разчитахме изцяло на отговорността и точността на човека при архивиране на документите в коректната дестинация, което е времеемко като процес и с висок риск от грешки.
 
Началото на covid-кризата, когато трябваше много бързо да реорганизираме процесите и да въведем и дистанционната форма на работа, така че да защитим максимално хората, беше „спусъкът“, който даде скорост на автоматизирането на процесите. Стартирахме с извличане на данни от входящите счетоводни документи и пренасянето им в счетоводната система, като надградихме процеса с автоматично изграждане на структуриран дигитален архив на входящи и изходящи счетоводни документи.
 

Защо избрахте Konica Minolta Bulgaria като партньор, с чиято помощ да дигитализирате бизнес процесите си?
 
Бяхме в период на търсене на правилния партньор, който да притежава доказан опит в управлението на документи, когато получихме препоръка от текущ клиент на Konica Minolta Bulgaria – голяма, международна компания с високи критерии при избор на доставчик. Konica Minolta е утвърдена компания на българския пазар, посветена на иновациите и пословична с това, че „дава форма на идеите“. Ние имахме идеи за автоматизация на нашите бизнес процеси и ни беше необходим партньор за тяхното осъществяване. Поканихме специалистите от Konica Minolta на разговор и заедно открихме потенциал за съвместна работа.
 
Колко време след имплементацията усетихте положителната промяна и в какво се състоеше тя?
 
Усетихме ползите веднага след елиминирането на ръчната работа по въвеждане на данни и пренасяне на изображения от счетоводни документи (изходящи и входящи за компанията), които получаваме едновременно в структуриран дигитален архив и в счетоводен модул за последващо осчетоводяване. Положителната промяна за нас се изразява в повишаване на коректността на пренесената информация, тъй като се премахва човешкият фактор, ускоряване на процеса по въвеждане и архивиране на документите, чрез интегриране и разчитане на баркод и лесен достъп до търсената счетоводна информация. И не на последно място, автоматизиране на рутинна дейност, която позволява служителите да се концентрират върху аналитични задачи, които реално изискват човешка намеса.
 
Разкажете ни за следващите стъпки по отношение на дигитална трансформация в "Престиж-96"?
 
Вземайки предвид всички положителни ефекти от внедряването на системите за управление на документи на Konica Minolta в момента проучваме възможностите за внедряване на решение за дигитализация на процеса ни за управление на договори, а на следващ етап планираме да автоматизираме процесите в компанията, обхващащи администриране на производството.
 
*Интервюто е публикувано в списание Premium Lifestyle


На иновативните технологии и решения нa Konica Minolta разчитат над 2000 компании в България - средни и големи предприятия, училища, посолства, болници, както и организации - лидери в секторите на финансови услуги, ритейл, логистика, дистрибуция, производство и печатарска индустрия. Konica Minolta е партньор за решения за изграждане на интелигентно, свързано работно място, което обединява хора, информация и технологии. Дигитални работни процеси, инструменти за дигитализация, архив на файлове и документи, дигитализация като услуга и електронни трудови досиета на служители са част от решенията, на които клиентите на компанията могат да разчитат, за да увеличат ефективността на ежедневната си дейност. Концепцията за дигиталното работно място е надградена и със смарт видеонаблюдение, което гарантира безопасна и сигурна работна среда и разполага с вградени AI аналитики. В България Konica Minolta инвестира и в Компетентностен център за интелигентно видеонаблюдение за Европа. Тук се осъществява развойна дейност и се трупат знания и умения, споделяни със слу-жителите на компанията навсякъде по света. 


 

Изпратете запитване