Лесто Продукт се довери на интелигентното видеонаблюдение MOBOTIX

Лесто Продукт се довери на интелигентното видеонаблюдение MOBOTIX

Лесто Продукт се довери на интелигентното видеонаблюдение MOBOTIX

Лесто Продукт е българска компания с повече от 30 години опит в производството на метални изделия за машини и оборудване, използвани в различни индустрии. Основните технологични процеси, включват лазерно рязане, щанцоване, огъване, заваряване, прахово-полимерно покритие и сглобяване на компоненти.
Лесто Продукт разполага с производствена база, обхващаща над 22000м2. С фокус върху реализирането на проекти и решения на клиентите, компанията разполага със собствен проектантски екип и обзавежда фабриката си с инструменти и машини от водещи европейски производители.


 

ПАРТНЬОРСТВО

С разрастването на оперативната дейност, Лесто Продукт е идентифицирала нуждата от изграждане на цялостна система, защитаващо производството и административните съоръжения. Това е сред причините компанията да се свърже с Випимекс ЕООД, оторизиран партньор на Коника Минолта България, за да разгледат възможностите за имплементация на интелигентно видеонаблюдение.

 

НУЖДИТЕ НА КЛИЕНТА

В следствие на разговорите, за изграждането на проекта бяха взети предвид изискванията на предприятието, а именно:
 • Надеждна защита на периметъра и мониторинг от заплахи.
 • Цялостно видеонаблюдение на производствените бази и административната сграда.
 • 24/7 наблюдение върху работните места в блоковете и офисната част.
 • Проследяване на товарно-разтоварна дейност.
 • Система за управление на кадрите от видеокамерите.
 • Качествен и рентабилен хардуер и софтуер.
 
 

РЕШЕНИЕ

При изпълнението на проекта, Лесто Продукт и Коника Минолта поддържат постоянна комуникация, което улесниява процеса по инсталиране на хардуер, софтуер и инфраструктурното окабеляване. Проектът започва с изграждането на цялостната система за видеонаблюдение, която позволява да се покрие целия вътрешен и външен периметър на производствената база и административната сграда.

В зависимост нуждите и помещенията, бяха подбрани IoT камери с последно поколение функционалности от MOBOTIX 7 и 6 серия. С новата система, предприятието разполага надеждно 24/7 видеонаблюдение на периметъра, поточните линии, товаро-разтоварната дейност и офисната част.
За да може видеопотокът да бъде независим от останалата мрежа на компанията, се създаде нова инсталация, по която да се обработва и съхранява видеопотока. Чрез изграждането на оптичната мрежа и сървър се избягва възможността за претоварвания и спирания на останалите процеси в предприятието.

Също така, поради размера и сложността на проекта, се добави система за управление на видеопотока (VMS) Luxriot е с цел централизация, структурирано съхранение и достъп до записи от 46-те камери MOBOTIX. По този начин се добавиха функционалности, свързани с отдалеченото наблюдение на процеси и управляване на камерите.

 

ПОЛЗИ

 • Изпълнение на проекта от един доставчик, включващ проектиране, изпълнение и поддръжка.
 • Камерите за видеонаблюдение са изцяло проектирани и произведени в Германия.
 • 5 години гаранция на 46-те камери, използвани в проекта.
 • Достъп до видеонаблюдението по роли.
 • Възможност за преглед на събития през мобилно приложение във всеки един момент.
 • Информационна сигурност и киберзащита на данните.
 • Възможност за надграждане на системата, в зависимост от бъдещите нужди на предприятието.
 • Облекчаване на трафика, оптимизиране на съхранението и търсене на събития заснети с камерата.
 • Независимост на мрежата на видеонаблюдението, което не води до спирания и претоварвания в основната мрежа.


Изпратете запитване