Интелигентно видеонаблюдение следи трафика в община Кула

Интелигентно видеонаблюдение следи трафика в община Кула

Интелигентно видеонаблюдение следи трафика в община Кула


Наличието на IP камери с вградени аналитици дава добавена стойност на община Кула като освен стандартните видеозаписи от всяка камера, общината получава и ценна информация за броя на преминалите превозни средства и техните регистрационни номера.

 

Община Кула се намира в Северозападна България и е една от съставните общини на област Видин, с общински център град Кула. С площта си от 279,37 km2 тя заема пето място сред единадесетте общини на областта, което съставлява 9,15% от нейната територия.

ПАРТНЬОРСТВОТО

ПАРТНЬОРСТВОТО

Сред основните ангажименти на местните власти спадат опазването на обществения ред и сигурността на гражданите в общината, което е причината за партньорството между община Кула и Випимекс ЕООД, оторизиран партньор на Коника Минолта България. То се основава на проект, целящ контрол на входящия и изходящия трафик през 5 възлови пътни артерии, осигурен чрез най-новата системна платформа MOBOTIX 7, с вградено високопроизводително приложение за разпознаване на автомобилни номера.

 

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА
 
  • Липса на цялостно видеонаблюдение в общината и прилежащите ѝ пътни артерии
  • Недостатъчен брой специализирани служители, които да се грижат за охраната, реда и сигурността в общината
  • Липса на проследимост и точна информация за броя на преминалите превозни средства и разпознаване на регистрационните им номера

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ
 
  • Комбинация от стандартно и смарт видеонаблюдение с камери MOBOTIX. Решението е базирано на безжична връзка с интернет посредством индустриален клас рутер с 4G мрежа и всички необходими компоненти за непрекъсната работа, съобразени с трудния терен и локация

ПОЛЗИ

ПОЛЗИ
 
  • Подобряване на сигурността в границите на общината и събиране на ценни данни
  • Създаване на дигитален архив, съдържащ отчетност за преминалите автомобили. С тази информация, общината притежава силен и надежден инструмент по отношение на трафика на превозни средства през територията ѝ
  • Очакванията в дългосрочен план са намалена престъпност, по-добра организация на живата сила на общината – административните служители и служителите на Районното управление на МВР и повече спокойствие и сигурност за жителите на цялата общинаСрещнахме се с д-р Владимир Владимиров, кмет на oбщина Кула, за да разкаже повече за предизвикателствата пред сигурността в общината и начините за справяне с тях.Д-р Владимиров, разкажете повече за инвестиционните програми и планове на община Кула за 2022 година. Какви бяха мащабните проекти, които успяхте да осъществите досега?

- Община Кула успя да реализира своята инвестиционна програма за периода, въпреки че се наложи да работим в доста трудни времена – шоково поскъпване на горива и строителни материали, инфлация, политическа нестабилност. Реновирано бе дворното пространство на детската градина и средното училище в гр. Кула. Сега и двете учебни заведения разполагат с модерни, просторни и оборудвани със спортни съоръжения и играчки дворове и спортни площадки, които предлагат на децата и младежите добри условия за забавления и упражняване на различни спортни дейности.

Извършихме ремонт на сградата на бившата специализирана институция в гр. Кула и я приведохме съгласно действащите стандарти за социални услуги. От 1 ноември тази година очакваме да заработи нова социална услуга в нашия град – резидентна грижа за хора с психични разстройства, която ще осигури 18 работни места за нашите съграждани.
Ремонтирахме четири улици в град Кула, изградихме мост в с. Старопатица, закупихме нова техника за автопарка на общинското предприятие.


Темата за сигурността, в частност интелигентното видеонаблюдение е все по-актуална. Какви са успехите на община Кула в тази посока?

- Опазването на обществения ред и сигурността на гражданите в общината е сериозен ангажимент на местните власти. Системата за видеонаблюдение, която въведохме спомага за осигуряване спокойствието на нашите съграждани. Интелигентното видеонаблюдение улеснява общинската администрация и органите на реда да осъществяват своите контролни и охранителни функции при предотвратяване на нарушения на обществения ред и престъпления, и спомага за опазване на общинската и частна собственост.


Какви бяха предизвикателствата пред общината, които доведоха до нуждата от внедряване на решение, базирано на интелигентно видеонаблюдение?

- В малките общини човешките ресурси са малко, особено специализирани служители, които да се грижат за охраната на реда и сигурността. Тези функции се поемат от полицията, но и там хората не достигат. Видеонаблюдението е добър начин за контрол на обширни площи, без да се налага използване на човешки ресурси.


Какви бяха критериите при избора на доставчик?

- Избрахме предложението на "Випимекс" ООД, оторизиран партньор на "Коника Минолта България", тъй като осигуряваха добро качество на предлагания продукт. Не искахме да правим компромис с качеството на камерите, а тези имат много функции и възможности да осигуряват голям диапазон на наблюдение и могат да се надграждат. Много важна за нас бе и възможността да закупим камерите от фирмата, които след това остават собственост на общината. Не на последно място е и осигуряваната поддръжка в рамките на гаранционния срок.


Разкажете ни за ползите, които отчитате след внедряването на интелигентно видеонаблюдение с камери Mobotix?

- Все още е рано да правим анализ на ползите, отскоро ползваме видеонаблюдението, но съм сигурен, че ефектът е положителен и ще можем да се похвалим с нисък ръст на престъпността, по-добра организация на живата ни сила – нашите служители и служителите на Районното управление на МВР, повече спокойствие и сигурност за жителите на нашия град и община.


Имате ли планове за бъдещи инвестиции в сферата на видеонаблюдението?

- Сега поставихме камери на някои невралгични точки в гр. Кула (където има струпване на много хора и пр.) и на входно-изходните артерии на града. Вторият етап на видеонаблюдението обхваща поставяне на още камери на конфликтни точки и по селата на общината. Предвиждаме с течение на времето и трети етап, за да можем напълно да покрием всички населени места на община Кула.
 

Изпратете запитване