ГЪВКАВИ РЕШЕНИЯ ЗА МОДЕРНО РАБОТНО МЯСТО

GP logo

ГЪВКАВИ РЕШЕНИЯ ЗА МОДЕРНО РАБОТНО МЯСТО

ГЪВКАВИ РЕШЕНИЯ ЗА МОДЕРНО РАБОТНО МЯСТО

ИНОВАТИВНИ РЕШЕНИЯ, ЗАТВОРЕН ЦИКЪЛ И ВИСОКО КАЧЕСТВО – ОСНОВНИ ФАКТОРИ ЗА ЛИДЕРСТВО В СТРОИТЕЛНИЯ БРАНШ

Джи Пи Груп АД е строителна компания, която обхваща широк спектър от услуги, свързани с изграждане и поддръжка на сгради, съоръжения и инженерна инфраструктура в сферата на жилищното, общественото и промишленото строителство.

Джи Пи Груп АД непрекъснато разширява обхвата на изпълняваните обекти, обогатява своето портфолио и извежда дейността си извън територията на страната, като от края на 2003г. фирмата развива дейност на територията на Сърбия, Хърватия и Северна Македония.

Дружеството има изградени над 900 обекта, които включват инфраструктура, промишлени сгради и съоръжения, жилищни и хотелски комплекси, обществени, административни и офис сгради, спортни комплекси и много други.

Завършеният цикъл от проектиране, архитектура, интериорен и екстериорен дизайн, както и реалното изпълнение на всички етапи на проекта, е в основата на успеха на компанията и лидерската ѝ позиция в строителния бранш.

Компанията е сертифицирана по международните стандарти ISO 9001:2015, ISO 14001:2015,  BS OHSAS 18001:2007, ISO/IEC 27001:2013, ISO 50001:2011, а в съответствие със законодателството на Република България дружеството е вписано в ЦПРС за всички групи и категории строежи.

 

В търсене на иновативни решения

Един от ключовите фактори за успеха на ДЖИ ПИ ГРУП е подходът, базиран на неспирното търсене на нови възможности.

„Приоритетите на компанията включват разширяване бизнеса ни на Балканите, още по-добро позициониране в специфични дейности като метро-, тунелно и ЖП  строителство, изграждане на различни продуктопроводи и др.“ – разкрива целите на компанията г-н Дейвид Арабаджиев, Административен директор на ДЖИ ПИ ГРУП АД.

Нарастващите бизнес инициативи неминуемо увеличават отговорностите и задачите на служителите в офисите на компанията, провокирайки търсене на нови начини за улесняване и оптимизиране на ежедневната работа.

 

История на партньорството

Продуктова презентация, организирана от Коника Минолта, е повод представителите на ДЖИ ПИ ГРУП да се запознаят с интелигентните системи за  видеонаблюдение.

Представителите на строителната компания остават заинтригувани от широката гама функционалности на камерите – 360° визия, термично разпознаване, автоматизация, високо качество, ясни изображения, уведомяване по електронната поща и др.  

Последващата среща разкрива и разнообразието от портфолиа на Коника Минолта, провокирайки интереса на ДЖИ ПИ ГРУП към офисни решения за печат, интелигентно видеонаблюдение и ИТ услугите, в частност дигитализацията на документни процеси. 

В разговор те споделят, че са в търсене на универсално решение за контрол на достъпа до своите офиси. Акцентът в търсенето им е съвременната и удобна функционалност, модерен дизайн и комфорт за посетителите и служителите на компанията.

Благодарение на опита, богатата си експертиза и мрежа от партньори Коника Минолта България успяват да отговорят на очакванията на своите партньори, подсигурявайки цялостното управление на проекта.

След вземането на решение проектите по оптимизация на печата и внедряване на система за контрол на достъпа протичат паралелно. В процес на преговори е и имплементиране на ИТ решение, свързано с документните процеси на компанията.

 

Ефективно и икономично решение за печат

Печатът на документи е неизменна част от ежедневните процеси в ДЖИ ПИ ГРУП. Текущите дейности и интензивни проекти изискват необходимостта от преосмисляне състоянието и поддръжката на печатната инфраструктура. Разширяването обема на дейност на компанията и адаптирането към нуждите на пазара изисква планирането „крачка напред“ и снабдяване с технология, която да спести разходи, оптимизирайки печата.

ДЖИ ПИ ГРУП подхождат отговорно към избора на доставчик по отношение на офис печата. След 2 месеца проучвания и анализи, те се спират на решение, предложено от Коника Минолта България. „Критериите ни включваха високо качество и сигурност на услугата.

Не сме търсили най-ниската цена, за нас по-важна беше надеждността на партньора и обратната връзка от други Ваши клиенти.“ – обяснява принципа на избор на партньор г-н Арабаджиев.

Иновациите, предоставени от Коника Минолта, водят до промяна на навиците в начина на мислене по отношение на печата. „До скоро в компанията до почти всяко работно място имаше копирна машина. Всеки служител разполагаше с различна марка и модел, което изискваше поддържане на постоянна наличност от консумативи за голям брой и различни машини.“ – обяснява г-н Арабаджиев. Самият проект по оптимизация на печата реално позволява на компанията да бъде по-ефективна по отношение броя устройства, техните характеристики, съобразени с натоварването, както и броя ползватели. Освен хардуерното оборудване проектът включва анализ на печатната база, обема на печат и предложение на няколко алтернативни варианта на решение.

След безпроблемната инсталация на устройствата в ДЖИ ПИ ГРУП разликата е осезаема. Възможността за отдалечена поддръжка, отличното обслужване, допълнително пространство, отредено в миналото за  резервни части и консумативи, освобождават ресурс на служителите да се съсредоточат върху основните си дейности.

Решението включва 5 броя А3 мултифункционални цветни устройства bizhub C227 и 15 бр. по-малки А4 устройства bizhub 5000i, необходими за оперативните нужди на счетоводния, правния отдел и за мениджърския състав. Обмисля се подмяна на устройствата и в регионалните офиси на компанията.

 

Контрол на достъпа

Проектът по планиране, внедряване и стартиране на контрола на достъпа в Джи Пи Груп е предизвикателство в няколко посоки. Многокомпонентният проект изисква яснота и синхрон между участващите страни по време на изпълнението. Решението се състои от турникет, четци за карти на служителите, четец за пръстови отпечатъци, софтуерен продукт, който да обработва постъпилата информация и предоставящ данни, удобни за ползване, както и вътрешна 360° камера MOBOTIX. Подсигурен е и аварийният изход, като е помислено за достъп на хора в неравностойно положение. Обезпечено е и безпрепятственото обслужване на сградата с възможност за пренос на по-големи и обемни товари.   

Проектът е надграждане на съществуваща към момента система. Картите за достъп на служителите, които до този момент са използвали, продължават да работят и с новото решение. Инсталацията е предизвикателство, защото високият клас интериор и дизайн налагат нестандартен подход при монтажните дейности. Новата система е по-сигурна, по-прецизна и по-удобна. Възможността за сканиране на пръстов отпечатък от страна на служителите им осигурява спокойствие и комфорт при загубена или забравена идентификационна карта. Отчетността е много по-лесна.

 

Успешно реализираните два проекта поставят основата на дългосрочно и ползотворно партньорство. Разговорите за разширяване на сътрудничеството продължават.

Дейвид Арабаджиев
quotation marks

“В началото на годината установихме успешно партньорство с Коника Минолта България, сключвайки договор за ползването на няколко вида услуги, предоставени от тях. Тенденцията, която предвиждаме, е те да нараснат в посока дигитализация на документни процеси. Избрахме Коника Минолта България, защото са коректен и надежден партньор, предлагащ богато портфолио от услуги!“

Дейвид Арабаджиев

Административен директор ДЖИ ПИ ГРУП АД

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД КЛИЕНТА

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД КЛИЕНТА

ПЕЧАТ

73 устройства от 3 различни модела

    • Сложна система за заявка за поддръжка, ремонт или консумативи
    • Нужда от поддържане на постоянна наличност от консумативи за голям брой и различни машини
    • Нерационален принцип на разпределение на броя устройства, обслужващи хора с различни нужди


СИСТЕМА ЗА КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА

    • Морално остаряла система за контрол на достъпа
    • Липса на отчетност

ПРЕДИМСТВА

ПРЕДИМСТВА

ПЕЧАТ

    • Ефективно администрирана печатна инфраструктура;
    • Повишена производителност;
    • Осигурена гъвкавост и прозрачност на разходите


СИСТЕМА ЗА КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА

    • Цялостно решение, обхващащо всички входове
    • Високо ниво на сигурност
    • Удобство за служителите

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

ПЕЧАТ

Оптимизирана среда за печат с индивидуална концепция за решение според конкретните нужди, натовареността на устройствата и необходимите параметри като цветност и скорост

    • Наем с включен сервиз и материали на цветни bizhub A3 устройства и черно-бели bizhub i-series A4 устройства


СИСТЕМА ЗА КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА

    • Турникетна система в комбинация с 360о-ова камера

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС