Фрапорт избира Konica Minolta като партньор в областта на офис печата

Фрапорт избира Konica Minolta като партньор в областта на офис печата

Фрапорт избира Konica Minolta като партньор в областта на офис печата

Иновативните офис решения на Konica Minolta проправят път към успешното партньорство с Фрапорт

​​
Фрапорт Туин Стар - оператор на морските летища в Бургас и Варна

 

„Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД е германо-българскa компания, която спечели концесия за управление на Летище Варна и Летище Бургас за 35 години. В съвместната компания, Фрапорт притежава мажоритарен дял от 60%. Компанията управлява и развива двете морски летища – врати към българското Черноморие, предоставящи денонощно обслужване: Летище Варна в североизточна и Летище Бургас в югоизточна България.

“Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД се грижи за повишаване качеството на обслужване и цялостното изживяване на пътниците, обучението и повишаване квалификацията на служителите, обновяване на техниката, въвеждане на нови технологии, както и разширяване и модернизиране на инфраструктурата.

През 2021 година летище Варна и летище Бургас посрещнаха почти 2 милиона пътници и обслужиха над 17 500 полета на 70 български и чуждестранни авиокомпании, изпълняващи чартърни и редовни полети до повече от 96 дестинации в Европа, Близкия изток и Северна Африка. Във “Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД във Варна и Бургас работят повече от 590 постоянни и около 230 сезонни служители.
 

Офис решения на бъдещето за глобална компания от бъдещето

Партньорството между Коника Минолта България и Фрапорт е в областта на офис решения, които компанията търси, за да може да разчита на непрекъсваемост на работните си процеси.  Визията на групата е да свързва бизнес дейността си с компании за иновативни решения, за да продължи да се отличава с високи технологии и отлично качество на услугите, които предлага. Следвайки своите политики по избор на партньор, Фрапорт избира технологиите на Konica Minolta за организиране, оптимизиране и контрол на печатната среда. В България компанията има нужда от имплементиране на мултифункционални устройства и софтуер за управление на печата в рамките на локациите, където упражнява своята дейност. 

Коника Минолта България неизменно следва своята концепция за организиране и управление на печата, за да удовлетвори изискванията на своя нов клиент - цикъл, който гарантира оптимизация на процесите независимо от динамичните промени в бизнес средата: събиране и анализ на данните относно печатанта среда; дизайн на индивидуално решение; внедряване и имплементация; управление и поддръжка; непрекъснат процес по оптимизация.

След събиране на данни и детайлен анализ на печатната среда, Коника Минолта България излиза с конкретно предложение за цялостно офис решение, включващо машинен парк и платформа за управление на печата. Именно платформата за управление на печата се оказва решаващ фактор при избор на подизпълнител. Оптимизиран е броят на използваните устройства, а форматът и цветността са в отговор на конкретните нужди на различните звена.


Експертизата на Konica Minolta и разработеното богато портфолио от решения в областта на управление на ефективността и производителността на работното място, позволяват на компанията да предложи на Фрапорт мащабируемо и индивидуално проектирано офис решение, което да подпомага процеса на дигитална трансформация в компанията.

Освен смарт устройствата на Konica Minolta платформата за контрол над печата предлага пълна прозрачност, въвеждане на права на достъп, мониторинг на устройствата, предвидимост на разходите и вградените "зелени" технологии, свързани с пестене на енергия и хартия с цел грижа за околната среда.

Сигурността на данните, автоматизацията и професионалните услуги по поддръжка (отдалечена и на място) също играят роля за подписване на споразумението. Дейността на организацията предполага активна работа с мултифункционални устройства. Проактивната поддръжка, краткото време за реакция, навременните актуализации на софтуера са задължителни компоненти в осигуряване на ефективност на работните процеси в холдинга. 


bizhub 4050i - един от моделите, с които служителите на Фрапорт работят

Хардуерът заедно със системата за управление на печата позволяват проследяемост, оптимизация на работните процеси, контрол над разходите, освобождаване на човешки ресурси. Пълният аутсорсинг на офис решенията в областта на печата дават на Фрапорт увереност, че Konica Minolta ще се справи с отговорната задача да осигури винаги работещи печатни устройства и безпогрешно действаща система за управление на печата. 

Изграденото взаимно доверие между двете глобални компании е в основата на укрепване на бъдещо успешно сътрудничество.
 


 
"За Фрапорт дигитализацията е основен приоритет и имплементирането на платформа за управление на печата вече постига своите резултати, изразяващи се в намаляването на хартиения оборот и оптимизиране на принтирането и сканирането. Строгата отчетност и капитализирането на всяка една операция позволява ясна проследимост, а функционалности като FollowMe печат, Secure Print, RFID освен че улесняват и подпомагат всички в компанията, така и пестят безценно време. Вярваме, че ще продължим съвместното партньорство с Коника Минолта България както по този, така и по други проекти, като разчитаме на техния богат експертен опит и професионализъм."Веселин Миланов
Deputy Manager IT Department
Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт АД

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА
  • Необходимост от цялостно офис решение с безкомпромисно качество
  • Нужда от детайлен анализ на печатната среда
  • Необходимост от технология, която да е гъвкава и да позволява разширяване на функционалностите в бъдеще

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ
  • Гъвкаво и конкурентно на пазара цялостно решение, включващо хардуер, софтуер, услуги и процеси, предлагащо висока ефективност, производителност и прозрачност, които напълно отговарят на високите стандарти на клиента

ПОЛЗИ

ПОЛЗИ
  • Аутсорсинг на печата, което улеснява управлението на процесите, свързани с офис документацията
  • Оптимизиране на машинния парк изцяло според нуждите на отделните звена
  • Непрекъсваемост на процесите, свързани с печатната среда, благодарение на устройства от най-висок клас, иновативни платформи за управление на печата, което е ключово за компанията, и обслужване с безкомпромисно качество