Оптимизирано управление на договори и отсъствия в офиса на emerchantpay в България

Оптимизирано управление на договори и отсъствия в офиса на emerchantpay в България

Оптимизирано управление на договори и отсъствия в офиса на emerchantpay в България

Компанията оптимизира процесите си в областта на човешките ресурси с решение, базирано на интелигентната платформа за управление на документи и информация M-Files

emerchantpay предлага комплексни решения за онлайн, мобилни и POS плащания на търговци по целия свят. Компанията е основана е през 2002г. в отговор на нуждите на търговците, изпитващи трудности с избора на начин за разплащания и управление на риска от измами за ключовите им пазари.
 
еmerchantpay разполага с 18 офиса в различни точки на света и има над 450 служители. В продължение на 20 години успешно се позиционира на пазара, превръщайки се в доверен партньор по разплащания, свързващ бизнеса и потребителите. Компанията целеустремено продължава да оптимизира своите процеси и гарантира безпроблемното удовлетворяване на желанията на своите клиенти чрез своята глобална платежна екосистема.  
 
 

Предизвикатества

Предизвикатества
Успешното и далновидно управление на различните HR процеси е от ключово значение за успеха на фирмите. HR лидерите инвестират в автоматизация и дигитализация на човешките ресурси, за да подобрят фирмената култура и изживяването на своите служители. Ключови процеси, които могат да бъдат значително оптимизирани и да спомогнат за повишаване на ефективността на HR отдела са управлението на договори, поддържането на електронни досиета на служителите и цифровата (дистанционна) идентификация на служителите. Наблюдава се, че фирмите губят много време в ръчната обработка на договори и трудови досиета, което води до допълнителни разходи и по-дълъг период на съгласуване и одобрение между компанията и служителите. 

С цел непрекъснатото подобряване и оптимизиране на своите процеси, HR екипът на emerchantpay потърси варианти за автоматизиране на целия процес на подписване и съхранение на документите, свързани с човешките ресурси за българския си офис, като в същото време се дигитализира и подписването им (трудови договори, отпуски и други документи и процедури, свързани с трудовото правоотношение). С прилагането на тази мярка компанията ще подобри процеса на управление, ще даде възможност на организацията да отговаря по-добре на нуждите на служителите си и ще продължи да развива талантите.

Ефективното управление на служителите дава възможност на emerchantpay да оптимизира ефективността и по този начин да задържи и развие талантите в организацията.

След внимателното проучване на различни опции, офисът на emerchantpay в България се спира на Коника Минолта България като компания, предоставяща различни решения за дигитализация на бизнес процесите, които са гъвкави и се базирани на настоящата им HR инфраструктура.
 
HR отдела на компанията е изправен пред следните предизвикателства:
 
  • Значителен обем от документи на хартия, включително трудови договори, молби за отпуск и други документи на служителите.
  • Липса на повече възможности за дистанционно и едновременно подписване на документи.
  • Физическа размяна на документи, съпроводена с разходи за куриери. Това също така забавя процеса на съгласуване между отделните страни и има екологично въздействие.
  • Неоптимален деловоден процес и вътрешни процеси, като например наблюдение на документацията за отпуски и одобрения от работодателя.
  • Съхранение и затруднено определяне на последната версия на HR документите.

Решение

Решение
emerchantpay започва работа с платформата M-Files, предлагана от Konica Minolta, която оптимизира HR процесите на фирмата. За разлика от традиционните системи за управление на корпоративното съдържание, M-Files позволява на организациите да управляват информацията и данните си, независимо дали те се намират в системата M-Files или в други бизнес системи и хранилища. Чрез успешното интегриране на M-Files с HR системата в еmerchantpay, фирмата има възможност да получава актуална информация и бързо да генерира документи за електронен подпис. Предизвикателството с неоптималното съгласуване при ръчното подписване бе преодоляно с интеграцията на M-Files и електронното подписване от Evrotrust.

Ползи

  • Синхронизация на данни, разположени в различни хранилища, с помощта на една платформа.
  • Лесно проследяване на документи, подписани от служителите в българския офис.
  • Повишаване на продуктивността чрез създаване на ускорени и прозрачни работни процеси.
  • Дигитален процес на съгласуване на договори с ясни срокове на изпълнение от отделните страни.

 

 

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Изпратете запитване