Успешната стратегия на "Еконт" е да нямаш страх от новото и да се адаптираш бързо и с кураж

Успешната стратегия на "Еконт" е да нямаш страх от новото и да се адаптираш бързо и с кураж

Успешната стратегия на "Еконт" е да нямаш страх от новото и да се адаптираш бързо и с кураж

За дигиталната трансформация с помощта на Коника Минолта и културата на подобрения в Еконт разказаха Орлин и Станислав от екип Интелигентни технологии в сп. CIO

Г-н Стоянов, "Еконт" е сред най-бързо развиващите се компании, която винаги е сред иноваторите в своята област и успешно следва пулса на бизнеса. Вие сте и първата компания, която реализира безплатната платформа за генериране на линкове за продажба – Pop Up. Кога усетихте нуждата от автоматизация на бизнес процесите си?
Клиентските поведения и нужди се променят непрекъснато. За да се адаптираме към това и отговорим на очакванията, за нас е абсолютно наложително да дигитализираме и автоматизираме процесите си. За това няма начална и крайна дата, а има култура на постоянни подобрения, която градим в общността ни. Много добър пример за стремежа ни в тази посока е фактът, че заменихме хартиените товарителници и подписът върху тях с документ и подпис върху iPad. От тогава до днешна дата не сме спирали да работим и мислим в тази посока всичко да бъде автоматизирано, лесно и бързо. Много хора изпитват притеснения, когато чуят дигитална трансформация.
 
Коя според вас е успешната стратегия за стартиране на дигитални процеси в една компания?
Притеснения изпитват компаниите, които имат страх от промяната. Помните ли компанията Blockbuster? Те бяха онзи бранд,
който предлагаше да наемеш видеокасетка и да я гледаш вкъщи. През 1997 Netflix влезе смело на този пазар, смени касетките с DVD дискове и ясно показа тенденции да дигитализира съдържанието, което се предлагаше. На Blockbuster им отне години да минат на абонаментен бизнес модел и да минат в онлайн пространството. През тези години Netflix смело крачеше напред и днес виждаме резултата от това. В тази връзка успешната стратегия е просто да нямаш страх от новото и да се адаптираш бързо и с кураж.
 
Вие притежавате дългогодишен опит в управлението на IT проекти. Защо избрахте "Коника Минолта България" като партньор,с чиято помощ да дигитализирате бизнес процесите си?
Търсенето на партньори, които да ни помогнат в дигитализирането на процеси, услуги и документи в "Еконт", не беше много лесна задача. Структурата на компанията предполага голяма гъвкавост във вземането на решения, особено в случаите на структуриране на дигитален процес. Konica Minolta е една от малкото компании, които не само че не се “стреснаха” от динамичността на процесите при нас и нуждата от индивидуален подход към всеки детайл, но съвместно с нас изградиха едни устойчиви дигитализирани процеси.
 
Г-н Димитров kой процес стартирахте най-бързо и колко време след имплементацията му усетихте положителната промяна?
В мрежата на "Еконт" има над 300 предприемачи и 600 офиса. С тези офиси и предприемачи имаме ежемесечен документооборот например да приемем работата им за изминалия месец и да изплатим комисиона. Представете си сега как цял екип от хора се свързва с тези офиси и предприемачи, изготвя им договори, попълва ги ръчно, разпраща ги ръчно, проследява получаването и правилното попълване, връщането им, след това ги сканира, за да ги архивира и да не се налага да ги търси из камарите хартия в офиса…
Това в момента е в историята благодарение на общата ни работа. Благодарение на платформата за управление на информация M-Files днес екипът се фокусира върху стратегическите за компанията дейности, без да има нужда да потъва в технически и ръчни действия по едно семпло на вид действие - подписване на договор или анекс.
 
Какви ползи генерира решението за вас? Можете ли да посочите колко време и разходи успяхте да спестите?
Основното, което е спестихме, е време респективно, то винаги струва пари :)
Спестихме не само от разходи за хартия, принтери, доставки, но и спестихме от ненужното прахосване на човешки ресурс с потенциал в еднообразни технически задачи.
 
Какъв е вашият съвет към компаниите, на които предстои да стартират дигитални процеси?
Какво бихте ги посъветвали при избора на партньор?
На първо място - бъдете смели. Дигитализацията е тук и скоро няма да си тръгне. Бъдещето е всичко да се случва в смартфоните ни, и то с един клик. При трансформацията най-важен е партньорът. Затова изберете партньор, който ви дава индивидуални решения според вашите лични нужди, а не ограничения. И не забравяйте да искате най-доброто от тях.
 
Г-н Димитров, вие сте част от екипа „Интелигентни технологии“ в компанията. Можете ли да
ни кажете какво предстои сега пред дигитализацията на процесите в "Еконт"?
В момента имаме една обща и стратегическа цел - "Еконт" да стане изцяло дигитална компания.
Желанието ни е да направим един бутон в едно приложение, с което хората купуват и продават с 60 километра в час. Представете си най-добрият маркетплейс, стъпил върху стабилните основи на логистиката в България - "Еконт". Разбира се, за да стигнем там, дигитализираме стъпка по стъпка, спринт след спринт.


На иновативните технологии и решения нa Konica Minolta разчитат над 2000 компании в България - средни и големи предприятия, училища, посолства, болници, както и организации - лидери в секторите на финансови услуги, ритейл, логистика, дистрибуция, производство и печатарска индустрия. Konica Minolta е партньор за решения за изграждане на интелигентно, свързано работно място, което обединява хора, информация и технологии. Дигитални работни процеси, инструменти за дигитализация, архив на файлове и документи, дигитализация като услуга и електронни трудови досиета на служители са част от решенията, на които клиентите на компанията могат да разчитат, за да увеличат ефективността на ежедневната си дейност. Концепцията за дигиталното работно място е надградена и със смарт видеонаблюдение, което гарантира безопасна и сигурна работна среда и разполага с вградени AI аналитики. В България Konica Minolta инвестира и в Компетентностен център за интелигентно видеонаблюдение за Европа. Тук се осъществява развойна дейност и се трупат знания и умения, споделяни със слу-жителите на компанията навсякъде по света. 


 

Изпратете запитване