Интелигентно свързано работно място в DB Schenker от Коника Минолта България

Интелигентно свързано работно място в DB Schenker от Коника Минолта България

Интелигентно свързано работно място в DB Schenker от Коника Минолта България

В дългогодишното си партньорство с DB Schenker, Коника Минолта България помага на компанията да трансформира работното място на всеки един служител и да оптимизира работните си процеси. По-бързо, по-ефективно и с 0% възможност за човешка грешка.


DB Schenker е водещ международен доставчик на логистични услуги. Компанията подкрепя индустрията и търговията в глобалния обмен на стоки чрез сухопътен транспорт, превози по въздух и море по целия свят, договорна логистика и управление на веригата на доставки. Интегрираната логистика се осъществява в ключови пресечни точки по света, където потокът от стоки създава ефективна връзка между превозвачите.
Услугите на DB Schenker с добавена стойност гарантират, че потокът от стоки се извършва безпроблемно и веригите на доставки се изпълняват рационално. Компанията заема челни места в областта на логистиката за автомобилната индустрия, технологиите, потребителските стоки и търговските панаири, при специални проекти и събития.

 

Предизвикателства:

  • Необходимост от решение, което да оптимизира процеса на сканиране на многобойните документи, които се генерират и обменят денонощно в DB Schenker Bulgaria
  • Подобряване на работните процеси, за да се съкрати времето, което се губи в обработка, архивиране и свързване на логистичните документи с прилежащите им счетоводни такива
  • Рутинни, повтарящи се дейности, ангажиращи квалифицирани служители, които биха използвали това време за по-важни и смислени задачи.
  • Забавяния и невъзможност за проследяване на одобренията по молбите за отпуск в HR отдела.
 

 Решение:

  • Един от ключовите за DB Schenker проекти е автоматизацията на сканирането на баркодове на всяка една пратка. С това решение се намалява времето за обработка на един товар до 5 пъти, а грешките в пратките са сведени до нула.
  • Дигитален архив, базиран на M-Files и Document Navigator, напълно интегриран с активната директория. Като последваща дестинация, документите се доставят и в логистичната система на клиента. Така всяка една товарителница, фактура или друг документ се съхраняват на едно място и са отразени във всички действащи системи в последния си, актуален вид.
  • За оптимизиране на дейността на HR oтдела в компанията са въведени три решения:
1. Дигитален процес за управление на отсъствия от работа, като по всяко време и отвсякъде всеки служител и мениджър могат да заявят или съответно одобрят молбата за отпуск;
2. Интуитивна система за изготвяне на атестации на служители
3. Лесен инструмент за подаване на обратна връзка от служителите и възможност за предлагане на идеи за подобрения.

 

Ползи: 

Компанията разчита на изцяло автоматизиран процес от сканирането на всеки един документ, през разделянето на документите на комплекти чрез разпознаване на баркод, до сепарирането на индивидуални документи и съхранението им в дигитален архив. Дигитализирането се осъществява бързо и лесно.

Ползите за всеки служител, независимо от тяхната позиция е по-ефективното и интуитивно изпълнение на ежедневните задачи и елиминирането на човешките грешки. В допълнение на това ръководният екип на компанията оценява много високо лесната проследимост на всеки документ и пратка и възможността за надграждане на вече работещата система с нови функционалности.

 

 

Свържете се с нас

Свържете се с нас

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Предпочитана форма на комуникация:*

за актуалните продукти и услуги от Коника Минолта Бизнес Солюшънс България ЕООД и други компании , което съответства на моите лични интереси. Вашите данни ще бъдат обработени в съответствие с нашата Политика за поверителност.

Текстовите полета с * са задължителни!

Note - your current cookie settings will exclude you from receiving promotional updates via email! To allow those updates, update your cookie settings