Интелигентно свързано работно място в DB Schenker в България

Интелигентно свързано работно място в DB Schenker в България

Интелигентно свързано работно място в DB Schenker в България

В дългогодишното си партньорство с DB Schenker в България, Коника Минолта България помага на компанията да трансформира работното място на всеки един служител и да оптимизира работните си процеси. По-бързо, по-ефективно и с 0% възможност за човешка грешка.


С около 74 200 служители на повече от 2100 места, в над 130 държави, DB Schenker e един от водещите доставчици на логистични услуги в света.
Дружеството в България, Шенкер ЕООД, оперира от 1993 г. и разполага с екип от над 340 души в седем офиса в страната и логистичен капацитет за складиране, надхвърлящ 35 000 кв. м. Компанията предлага услуги за сухопътен транспорт, въздушен и морски транспорт, както и цялостни решения за логистика и управление на глобалната верига на доставки.
 

Предизвикателства:

  • Необходимост от решение, което да оптимизира процеса на сканиране на многобойните документи, които се генерират и обменят денонощно в DB Schenker в България.
  • Подобряване на работните процеси, за да се съкрати времето, което се губи в обработка, архивиране и свързване на логистичните документи с прилежащите им счетоводни такива
  • Рутинни, повтарящи се дейности, ангажиращи квалифицирани служители, които биха използвали това време за по-важни и смислени задачи.
  • Забавяния и невъзможност за проследяване на одобренията по молбите за отпуск в HR отдела.
 

 Решение:

  • Един от ключовите за DB Schenker в България проекти е автоматизацията на сканирането на баркодове на всяка една пратка. С това решение се намалява времето за обработка на един товар до 5 пъти, а грешките в пратките са сведени до нула.
  • Дигитален архив, базиран на M-Files и Document Navigator, напълно интегриран с активната директория. Като последваща дестинация, документите се доставят и в логистичната система на клиента. Така всяка една товарителница, фактура или друг документ се съхраняват на едно място и са отразени във всички действащи системи в последния си, актуален вид.
  • За оптимизиране на дейността на HR oтдела в компанията са въведени три решения:
1. Дигитален процес за управление на отсъствия от работа, като по всяко време и отвсякъде всеки служител и мениджър могат да заявят или съответно одобрят молбата за отпуск;
2. Интуитивна система за изготвяне на атестации на служители
3. Лесен инструмент за подаване на обратна връзка от служителите и възможност за предлагане на идеи за подобрения.

 

Ползи: 

DB Schenker в България разчита на изцяло автоматизиран процес от сканирането на всеки един документ, през разделянето на документите на комплекти чрез разпознаване на баркод, до сепарирането на индивидуални документи и съхранението им в дигитален архив. Дигитализирането се осъществява бързо и лесно.

Ползите за всеки служител, независимо от тяхната позиция е по-ефективното и интуитивно изпълнение на ежедневните задачи и елиминирането на човешките грешки. В допълнение на това ръководният екип на компанията оценява много високо лесната проследимост на всеки документ и пратка и възможността за надграждане на вече работещата система с нови функционалности.

 

 

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС