Дигитални бизнес процеси в АЛД Аутомотив

Дигитални бизнес процеси в АЛД Аутомотив

Дигитални бизнес процеси в АЛД Аутомотив

 *Интервюто е публикувано в бр. 2/2021 на сп. "CIO"

Г-н Диас, "АЛД Аутомотив" е лидер на пазара на оперативния лизинг на автомобили и управление на автопаркове в България. Какви са вашите бизнес цели за предстоящата година и какви са плановете ви за развитие на компанията? 

- "АЛД Аутомотив" има амбициознa програма за тази и следващите години на базата на Move 2025 – стратегическият план, който групата ALD обяви в края на 2020 г. Стремим се значително да разраснем бизнеса си за Лизинг с пълно обслужване & Управление на автопаркове във всички клиентски сегменти: от мултинационални компании и големи корпорации до МСП, а в идните години вероятно ще се насочим и към корпоративни служители и частни потребители, както в други страни от групата.
В духа на Move 2025 ще работим за бъдеще, което е многоциклично и многоканално – като трансформираме бизнес модела на ALD, така че автомобилите да се отдават на лизинг за по-дълго, в някои случаи за целия им живот.
Инвестициите в дигитални ресурси са друг фундаментален фактор от плана Move 2025 и ние в България се движим уверено в посока дигитализация на работната среда и услугите. Накрая, но не и по значение – електрическата мобилност е ключов елемент в програмата ни за следващите години. ALD е сред лидерите в прехода към зелена мобилност и ще продължи да води пазара към интеграция на автомобили с ниски емисии.

Вие притежавате богат 25-годишен опит в автомобилната индустрия, като през този период сте заемали различни мениджърски позиции. Кога усетихте нуждата от автоматизиране на бизнес процесите на българския клон на "АЛД Аутомотив"? 

- Движени от концепцията за устойчиво развитие, ние оценяваме всички аспекти на бизнеса и винаги търсим нови начини за оптимизиране на процесите.
Автоматизацията на човешкия труд с прехвърляне на функции към високотехнологични решения е един от начините за оптимизиране на бизнес процесите, намаляване обема на административната работа и нужните ресурси при повишаване качеството на изпълнение и ефективността на екипите. Това развитие подкрепя нашата програма за КСО, основана на подхода за устойчивост.
Подобни промени ни позволяват да даваме още по-добри възможности за развитие на хората си, като използват по-добре потенциала си, освободени от тежки административни дейности.


Защо избрахте "Коника Минолта България" като партньор, с чиято помощ да дигитализирате бизнес процесите си?

"Коника Минолта" е световен лидер в управлението на документи, така че беше съвсем естествено да се обърнем към компанията за оптимизирането на бизнес документацията. От години работим отлично с "Коника Минолта" по отношение на принтерните устройства, но на решението ни да обсъдим проекта повлияха и други фактори - получихме много добри референции и от други фирми от групата ALD.
Силно бяхме впечатлени и от изключителния фокус върху нуждите на клиентите и отличното ниво на експертиза във всички фази на нашите взаимоотношения с "Коника Минолта" – заедно успяхме да внедрим страхотно работещо решение за ALD в България.

Колко време след имплементацията усетихте положителната промяна и в какво се състоеше тя​?

Проектът започна в периода на разпространението на пандемията от COVID-19. Първото положително въздействие за нас е, че новите решения ни помогнаха да запазим непрекъснатостта на бизнеса, тъй като преходът към отдалечен офис на голяма част от екипа затрудняваше и управлението на документи.
Значителния ефект по отношение на намаляването на натоварването, оптимизацията на процесите и повишаването качеството на архива на документи отчетохме още през първите седмици.
Положителното въздействие по отношение на устойчивостта също е много важно за нас. Очакваме скоро да оценим дългосрочните ефекти от намаляването на използването на хартия, тонери за принтери, елек-тричество и място за съхранение. 

Какво бихте посъветвали компаниите, които все още не са автоматизирали бизнес процесите си? Какъв е вашият съвет при избора на партньор?

- Предвид всички положителни ефекти от внедряването на системите за управление на документи на "Коника Минолта" бихме насърчили компаниите сериозно да обмислят такива решения. Това е пътят напред за иновативните и модерни компании, които се стремят към по-добро управление на своите процеси и устойчивост на бизнеса.


На иновативните технологии и решения нa Konica Minolta разчитат над 2000 компании в България - средни и големи предприятия, училища, посолства, болници, както и организации - лидери в секторите на финансови услуги, ритейл, логистика, дистрибуция, производство и печатарска индустрия. Konica Minolta е партньор за решения за изграждане на интелигентно, свързано работно място, което обединява хора, информация и технологии. Дигитални работни процеси, инструменти за дигитализация, архив на файлове и документи, дигитализация като услуга и електронни трудови досиета на служители са част от решенията, на които клиентите на компанията могат да разчитат, за да увеличат ефективността на ежедневната си дейност. Концепцията за дигиталното работно място е надградена и със смарт видеонаблюдение, което гарантира безопасна и сигурна работна среда и разполага с вградени AI аналитики. В България Konica Minolta инвестира и в Компетентностен център за интелигентно видеонаблюдение за Европа. Тук се осъществява развойна дейност и се трупат знания и умения, споделяни със слу-жителите на компанията навсякъде по света. 


 

Изпратете запитване