КАК ЩЕ ИЗГЛЕЖДА ДИГИТАЛНОТО РАБОТНО МЯСТО ПРЕЗ 2022 ГОДИНА?

| 7 декември 2021

Пет основни тенденции, които ще оформят визията за дигитално работно място и ИТ решенията през следващата година


Прогнозата на Konica Minolta за 2022 г. е, че бързият темп на дигитална трансформация, предизвикан от пандемията, ще продължи като дигиталните работни места ще се превърнат в стандарт. Работата в хибридни екипи ще бъде от решаващо значение за осигуряването на атрактивно работно място, следователно организациите ще трябва да дадат възможност за отдалечена работа и да направят редизайн на своите офиси. Този по-гъвкав работен процес ще изисква ефективни инструменти за комуникация и сътрудничество, като облачните решения и тези, които се предлагат „като услуга“ ще бъдат от съществена полза за създаването на динамично хибридно работно място. В същото време организациите ще бъдат подложени на натиск, за да се защитят от нарастващия брой заплахи за сигурността. Значителните социални изисквания също ще окажат влияние върху работното място: докато в миналото устойчивостта в ИТ беше положителен разграничител за компаниите, преследващи устойчиви цели, въглеродно неутралните работни места все повече се превръщат в стандарт по подразбиране. А за да успеят в тези силно динамични среди компаниите трябва да вземат по-бързи и по-правилни решения, ръководени от данни.

Тенденция №1: Вземането на решения, базирани на данни, е ключът към успеха в нестабилна работна и пазарна среда
През 2022 г. процесите, управлявани от данни, трябва да бъдат пред кривата при вземането на решения. Въпреки това, 58% от бизнеса все още разчита на своето вътрешно чувство и опит вместо на данни и факти. „Бизнесът се оформя от все по-сложно вземане на решения и данните стават ключови за вземането на по-правилни информирани решения – това е златото, което трябва да бъде изкопано“, обяснява Олаф Лоренц, Старши генерален мениджър, отдел за дигитална трансформация, Konica Minolta Business Solutions Europe. „Целта е да се трансформира изживяването на работното място чрез свързване на хора, пространства и технологии, които предвиждат стойността на данните за стимулиране на динамична бизнес промяна. Благодарение на нашия опит в управлението на хартиени работни потоци, ние имаме експертни познания, за да дигитализираме тези работни потоци – в крайна сметка променяме неструктурираните данни в структурирани данни.”
За да се увеличи стойността на бизнеса е необходимо да се идентифицират правилните данни в огромните обеми от данни, които компаниите съхраняват. С AI и машинното обучение (ML) това вече няма да е времеотнемащ и труден ръчен процес, предприеман от служителите. AI и ML обобщават и анализират огромни количества данни. Така например ежедневните операции могат да бъдат улеснени и ускорени с инструментите за автоматизация на роботизирани процеси (RPA) на Konica Minolta, които поемат прости и повтарящи се задачи – гарантирайки, че служителите могат да се съсредоточат върху по-креативни задачи с висока стойност. По същия начин, в контекста на сигурността на данните, SIEM система (информация за сигурност и управление на събития) от Konica Minolta може да се използва за сканиране на данни в реално време, за да се открият заплахи незабавно или дори да се предвидят предварително.

Тенденция №2: Най-доброто от двата свята: Хибридният офис ще стане стандарт

Според проучване [1] след пандемията 52% от служителите искат да разполагат с по-голяма гъвкавост по отношение на местоположението си. Това означава, че дори през 2022 г. дистанционна работа или хибридното решение ще се превърнат с стандарт за много организации и работата на място от офисите на организацията ще бъде изключение. Ана Естебан, Ръководител на отдел връзки с клиенти в Konica Minolta Business Solutions Europe, описва променящата се парадигма на работната среда така: „Офисът ще се възприема по-скоро като точка за общуване. Това ще бъде място за презентации, упражнения за изграждане на екип, представяне на нови проекти или всяка друга задача, където трябва да съберете служителите си за комуникация лице в лице.” В резултат на това решенията, които позволяват безпроблемен обмен и сътрудничество, ще стават все по-важни. С Microsoft 365 Konica Minolta позволява интелигентна и свързана работа в облака, напр. чрез позволяване на екипите да работят едновременно по документи, независимо от времето или мястото. Като глобален управляван партньор на Microsoft, Konica Minolta работи в сътрудничество с технологичния гигант за ускоряване на дигиталните трансформации на работното място на нашите клиенти. С по-малко служители, присъстващи физически в офиса, изискването за офис пространство ще намалее, което ще доведе до по-малки офиси. ИТ инфраструктурата трябва да се вмести във все по-малко пространство. Чудесен пример за тази еволюция е Workplace Hub от Konica Minolta – цялостно решение, което комбинира сървърна инфраструктура с възможности за печат и обработка на документи в едно МФУ.

Тенденция №3: Облакът се премества в основата на бизнес работните процеси и решенията „като услуга“ стават критични за бизнеса

През 2022 г. способността за оптимизиране на използването на ИТ ресурсите ще бъде все по-актуална, тъй като натискът от недостига на умения продължава да расте. 65% от CIO са съгласни, че предизвикателствата при наемането на ИТ таланти оказват отрицателно въздействие върху индустрията. [2]. Ето защо облачните решения могат да подкрепят ИТ отделите като ги освободят от необходимостта да управляват, защитават и актуализират ИТ инфраструктурата, като същевременно фокусират тези вътрешни ресурси върху по-стратегически ценни проекти. В същото време облачните решения позволяват на организациите да следят разходите, да адаптират услугите си гъвкаво според променящите се изисквания и да спестят бюджет за сървърен капацитет. Това позволява на организациите да останат във водещите редици на технологиите, независимо от техния размер и способност да се състезават във войната за таланти. „Тъй като бизнес моделите се променят и необходимостта от гъвкавост и ефективност се увеличава, организациите се отдалечават от традиционната ИТ инфраструктура към стратегия на първо място в облака“, коментира Филип Шрьодер, ръководител на отдел „Стратегия и управление на портфолио“ в Konica Minolta Business Solutions Europe. „Въпреки това, една от областите, които често остават работещи на локални сървъри, е инфраструктурата за управление на печат. Премествайки своята инфраструктура за печат в облака, вие не само ще подобрите мобилната работа, но и ще освободите ИТ екипите си от тежестта на управлението на различни сървъри за принтери.”

Тенденция №4: Заплахата от рансъмуер за бизнеса ще нараства

Едно от предизвикателствата пред хибридните и гъвкави работни модели е поддържането на сигурността на данните и в крайна сметка защитата на интелектуалната собственост на компаниите. Всъщност проучване на Konica Minolta установи, че 37% от организациите смятат че вирусите, злонамерените софтуери или общите заплахи за сигурността произтичат конкретно от обстоятелствата, свързани със ситуацията с COVID-19 [3]. Повече от половината от анкетираните компании вече са преживели инцидент с рансъмуер през последните две години, което го превръща в реална заплаха. Нарастването на анонимните криптовалути улеснява все по-професионализираните престъпници да събират откупи. [4] „С повече дигитални работни потоци потенциалните цели за кибератаки в компаниите се умножават. Както софтуерът, така и хардуерът трябва да изградят здрава стена срещу тези заплахи. По този начин киберсигурността трябваше да се превърне в още по-голям приоритет за организациите“, обясни Торбен Мовка, Продуктов мениджър в Konica Minolta Business Solutions Europe. Това, което често не присъства в дневния ред на организациите е, че МФУ могат да бъдат и портали за хакерски атаки. Поради това Konica Minolta подложи своите МФУ на обширни тестове за пробиви в сигурността, предоставени от NTT DATA и отдела за сигурност на NTT Ltd. По време на 80-часовия тест инженерите неуспешно се опитаха да хакнат устройствата. В допълнение, опционалното решение за сканиране на вируси Bitdefender сканира входящи и изходящи данни в реално време за заразени данни. Ако заданията за печат са заразени, Bitdefender ги изтрива.

Тенденция №5: Устойчивост на работното място

По време на срещата на върха COP26 във Великобритания през ноември 2021 г. световни лидери се събраха, за да обсъдят най-важната тема на нашето време - изменението на климата и действията, необходими за спиране на катастрофалните последици от него. Всички заинтересовани страни трябва да въведат ефективни мерки – включително бизнеса. В Konica Minolta устойчивостта е неразделна част от бизнеса и дългосточната стратегия. Това включва и устойчиви услуги за клиентите на компанията, които имат за цел да намалят емисиите на CO2. Услугата bizhub ECO например предлага предварително зададена еко конфигурация за многофункционални устройства, която пести тонер и автоматично изтрива празни страници. Той също така включва програмата за активиране на въглеродната неутралност за компенсиране на въглеродните емисии по време на жизнения цикъл на устройството. От 2015 г. вече са компенсирани 30 000 тона CO2. Освен това, благодарение на сътрудничеството с Treedom, в Кения се засажда дърво за всяка продадена услуга bizhub ECO. „С тази услуга ние допринасяме както за екологични, така и за социални решения“, обяснява Шарън Хейман, старши експерт по управление на устойчивото развитие в Konica Minolta Business Solutions Europe. „Устойчивостта е свързана и с целия жизнен цикъл на устройствата и консумативите. Продуктите на Konica Minolta са проектирани с мисъл за спестяване на материали и енергия и за дълъг живот, така че да могат лесно да бъдат използвани повторно след първата употреба или рециклирани в края на жизнения им цикъл.


 

[1] What employees are saying about the future of remote work, McKinsey, 2021, https://www.mckinsey.com/business-functions/people-and-organizational-performance/our-insights/what-employees-are-saying-about-the-future-of-remote-work
[2] Harvey Nash / KPMG CIO Survey 2020: Everything changed. Or did it?, https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2020/09/harvey-nash-kpmg-cio-survey-2020-everything-changed-or-did-it.html
[3] Konica Minolta research reveals the impact of Covid-19 on small and medium-sized businesses, Konica Minolta/Keypoint Intelligence, 2021, https://www.konicaminolta.eu/eu-en/news/konica-minolta-research-reveals-the-impact-of-covid-19-on-small-and-medium-sized-businesses
[4] Ransomware and cryptocurrency: A match made in hell, 2021, https://bravenewcoin.com/insights/ransomware-and-cryptocurrency  

С всички предизвикателства пред нас, вярвам, че 2022 г. ще бъде година, в която всички ще можем да използваме нови възможности за по-добро бизнес представяне, повече благополучие на работното място и по-устойчива и сигурна работна среда.

Олаф Лоренц, Старши генерален мениджър, отдел за дигитална трансформация, Konica Minolta Business Solutions Europe