Konica Minolta e лидер в управлението на печата и
в облачния печат
(Quocirca 2022)

| 30 юни 2022

Водещата компания за анализи и проучвания Quocirca определи вKonica Minolta като лидер в областта на услугите за управление на печата и като основен участник на пазара за облачен печат.QUOCIRCA ОПРЕДЕЛЯ KONICA MINOLTA КАТО ЛИДЕР В ДОКЛАДА ЗА УПРАВЛЯВАНИ ПЕЧАТНИ УСЛУГИ ЗА 2022 Г.

Konica Minolta беше обявена за лидер в услугите за управление на печата от водещата компания за анализи и проучвания Quocirca в тази сфера. Тъй като много организации възприемат напълно гъвкавостта и стабилността на хибридните работни модели след пандемията, услугите за управление на печата на Konica Minolta са по-важни от всякога за оптимизация на разходите, високо ниво на ИТ сигурност, увеличена устойчивост и ефективност. 


Quocirca's Managed Print Services, 2022, доклад [1]  гласи „Konica Minolta запазва лидерството си в оценката на Quocirca на пазара на управлявани печатни услуги. Той е силно фокусиран върху подкрепата на дигиталната трансформация (DX) на своите клиенти чрез своето предложение за интелигентно свързано работно място (ICW).“ Докладът добавя: „Неговият фокус върху предоставянето на решения и услуги, които да помогнат на клиентите да предефинират работното място, е силен отличителен фактор за Konica Minolta. Особено се отличава с предоставянето на базиран на данни подход за разкриване на възможности за трансформиране на ефективността на работното място на клиентите.“
 
Докладът Managed Print Services, 2022 набляга на портфолиото от хардуерни и софтуерни решения за интелигентно свързано работно място (ICW) на Konica Minolta и способността на компанията да предоставя интеграция в цялата екосистема на работното място. В доклада се посочва: „Партнирайки си с различни по обхват и размер бизнеси, този 360-градусов хибриден подход се разви чрез комбиниране на глобалния опит на компанията с вникване в потребностите на местния пазар и широко познаване на пазара по вертикали. Това позволи на Konica Minolta да проектира и изгради решения, които могат лесно да бъдат мащабируеми, за да отговорят на различните нужди на организации, работещи по целия свят, независимо от размера или пазара.“

Докладът се фокусира също така върху цялостното портфолио на Konica Minolta, базирано на концепцията "as a service". Докладът отбелязва постиженията на Konica Minolta в областта на услугите, включително използването на дистанционна диагностика, различните услуги в областта на сигурността, които проактивно наблюдават за потенциални уязвимости и използването на изкуствен интелект за поддръжка на внедрения хардуер чрез автоматично планиране на превантивни сервизни повиквания и доставка на консумативи точно навреме.
 
Разглеждайки облачното базирано MPS решение за управление на машинния парк на Konica Minolta, докладът на Quocirca подчертава лекото Windows приложение, което работи на сайта на клиента и сканира IP адреси на мултифункционалните устройства, откривайки устройства и предавайки MIB данни към облака, заедно с мониторинга и диагностиката на устройствата за постигане на оптимална производителност. Също така се извеждат на преден план и подобрените дистанционни услуги в областта на поддръжката и сигурността в рамките на т.нар. Worldwide Remote Service Platform (WWRSPF) на Konica Minolta.
 
Докладът „Managed Print Services, 2022“ също така подчертава непрекъснато развиващия се оценъчен подход на Konica Minolta за предоставяне на индивидуални решения и услуги, като тук се включват набор от нива на оценки за общата цена на притежание (TCO), оценка за въздействието върху околната среда и преглед на проблеми със сигурността на документите. Също така са подчертани оценката на средата за печат и конкретните клиентски нужди и произтичащите от това препоръки за автоматизация на работния процес, мрежова сигурност, оптимизиране на печата и управление на информацията.
 
Докладът на Quocirca също разглежда портфолиото за сигурност от край до край на Konica Minolta, което обхваща сигурността на печата и документите, ИТ сигурността, физическата сигурност (камери за интелигентно видеонаблюдение), съответствието и управлението на риска. Той собръчаща внимание и на управляваните услуги за сигурност на печата на Konica Minolta с предоставяне на изнесен мониторинг и управление на устройства и системите за печат - включително управление на профили за сигурност на устройството, сканиране на уязвимости и откриване на проникване и прилагане на правила за печат.
 
Една от ключовите силни страни на Konica Minolta, според доклада, е използването на иновативни решения (хардуер, софтуер и услуги) в подкрепа на нуждите на хибридното работно място. Отличени са и управляваните услугите на приложения на Konica Minolta (включително Workplace Hub Core, Workplace Hub Smart, Marketplace и Workplace Pure) и нейните решения за интелигентно управление на информация (IIM) и услуги за управление на информация (IMS).

quotation marks

Горди сме, че отново сме признати за лидер в услугите по управление на печата (MPS) от Quocirca. Нашият опит в предоставянето на тези решения гарантира на всеки наш клиент, че може уверено да започне своето пътуване към дигитална трансформация, за да реализира пълния си потенциал.

Олаф Лоренц

Ръководител на отдела за международен маркетинг, Konica Minolta Business Solutions Europe

Докладът на Quocirca в областта на услугите за управление на печата, 2022 г.

Konica Minolta беше обявена за лидер в услугите за управление на печата от Quocirca - водещ анализатор в индустрията. Тъй като много организации възприемат напълно гъвкавостта и стабилността на хибридните работни модели след пандемията, услугите за управление на печата на Konica Minolta са по-важни от всякога за оптимизиране на разходите, увеличаване на ИТ сигурността, осигуряване на устойчивост и ефективност.

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

QUOCIRCA ПОСОЧИ KONICA MINOLTA КАТО ОСНОВЕН УЧАСТНИК В В ОБЛАСТТА НА ОБЛАЧНИЯ ПЕЧАТ В ДОКЛАДА СИ ЗА 2022 Г.

В последния си доклад „‘The Cloud Print Services Market Landscape, 2022“ индустриалният анализатор Quocirca определи Konica Minolta като „Основен играч“ в областта на услугите за облачен печат, заявявайки, „Konica Minolta разработва силно портфолио от услуги за поддръжка на клиенти в различни етапи от техния опит в областта на облачните решения. Компанията привежда в съответствие своя печатен хардуер, софтуер и предлагани услуги, за да поддържа хибридното работно място след пандемията.“ Докладът също така посочва, „Технологията за облачни изчисления на Konica Minolta е в основата на дигиталната трансформация, позволявайки на бизнеса да трансферира работните натоварвания в сигурна облачна среда, която отговаря на националните разпоредби и може да се мащабира според нуждите им.“
 
В своя доклад за облачния печат, Quocirca подчертава способността на Konica Minolta да предоставя облачни услуги, базирани на предпочитанията на клиентите и да разработва по-широката си поддръжка на клиентите си по време на преминаването им към пблачни решени: „Този ​​подход включва интегриране и разработване на нови облачни технологии, предвиждащи анализи , дистанционно наблюдение и друга интелектуална собственост за стимулиране разработването на платформи за поддръжка не само на решения за печат, но и за цифрови документи и работни процеси. Един пример за скорошна инвестиция в научноизследователска и развойна дейност е директната хардуерна интеграция с приложения като истински базиран в облака сигурен печат и приложения за управление на сигурността на устройството.“
 
Докладът посочва, че като цяло 43% от организациите вече са внедрили платформа за управление на облачен печат, а други 37% съобщават, че имат планове да направят това през следващите две години. Продължава с разглеждане на цялостното предложение за облачен печат на Konica Minolta и как то подкрепя дигиталната трансформация. Обърнато е внимание и на базираните облачни инструменти за управление и услуги за централизиран мониторинг на машинния парк, както и на глобалната платформа за отдалечено обслужване и за дистанционен мониторинг на многофункционалните устройства на Konica Minolta (Worldwide Remote Service Platform - WWRSPF).
 
Освен това „The Cloud Print Services Market Landscape, 2022“ разглежда услугите за облачен печат на Konica Minolta: Workplace Pure, Dispatcher Paragon Cloud и EveryonePrint Hybrid Cloud Platform: „Услугите за облачен печат на Konica Minolta предлагат предимства като: намалени изисквания за поддръжка за сървърни и софтуерни версии поради работа без сървър и управление на софтуера от доставчика, спестяване на бюджет, тъй като не е необходима предварителна инвестиция, просто и лесно внедряване, което позволява бърз старт, гъвкава мащабируемост, която се адаптира към променящите се нужди на клиентите, и възможност за печат от всяко място по всяко време.“
 
Workplace Pure
Облачно базираната платформа Workplace Pure на Konica Minolta (официално известна като bizhub Evolution) осигурява 24/7 достъп до платформа от постоянно развиващи се услуги, включително централизирано качване на документи в облачни хранилища, облачен факс, облачен печат, защитен  follow-me  печат, конвертиране и превод на документи - всичко това е автоматизирано и предлагано от доверен източник. Докладът на Quocirca подчертава ключови характеристики, включително „Лекота на използване“, „Сигурен печат“, „Печат навсякъде“, „Мащабируемост и гъвкавост“, „Свързаност“, „Добавена стойност“ и „Съответствие със сигурността на данните и Общия регламент за защита на данните (GDPR) '.
  
Dispatcher Paragon Cloud
Стартирал през февруари 2022 г, Dispatcher Paragon Cloud е предложение за софтуер като услуга (SaaS), което позволява на клиентите да улеснят печатните си операции и да изнесат своята печатна инфраструктура. В доклада на Quocirca се казва: „Това е напълно управлявана и хоствана облачна услуга и нейната споделена инфраструктура води до ниска цена. Идеално решение за малък до среден бизнес.” Докладът също така отбелязва и начина, по който клиентите прилагат решението: „...повишена производителност, непрекъснатост на бизнеса, планиране на разходите и структура, мащабируемост и гъвкавост, както и сигурност и съответствие.“
 
Хибридна облачна платформа EveryonePrint
Хибридната облачна платформа EveryonePrint (HCP) на Konica Minolta оптимизира печатната инфраструктура на организацията, премахва сървърите за печат и включва облачни технологии с лекота на използване. Тази хибридна платформа за печат "всичко в едно" предлага оптимална сигурност и гъвкави опции за печат, като същевременно намалява натоварването на ИТ служителите. В доклада на Quocirca се посочва, че: „... елиминира необходимостта от локална инфраструктура, ускорявайки стратегията на първо място в облака и позволявайки на потребителите да имат достъп до своите задания за печат от всяко устройство. EveryonePrint Hybrid Cloud Platform се хоства, управлява и поддържа от Konica Minolta и предлага на компаниите най-високите стандарти за сигурност, включително сертификати ISO 27001 и ISO 27017.“
  
Shield Guard и bizhub SECURE
Освен това Quocirca подчертава и силните страни на Shield Guard, „Shield Guard е ново облачно базирано, което предлага дистанционно наблюдение и управление на сигурността на мултифункционалните устройства. Shield Guard работи с портфолиото bizhub SECURE на Konica Minolta, което предлага три различни нива на обслужване за нуждите на всеки отделен бизнес. Услугата bizhub SECURE може да се активира на всеки bizhub MFP на Konica Minolta, на място или преди доставката. С Shield Guard всички настройки за сигурност могат да се наблюдават в облака.

quotation marks

Горди сме, че сме определени като основен участник на пазара на облачни услуги според доклада на Quocirca за 2022 г. Тъй като хибридното работно място е на дневен ред за много организации, нашето предложение за облачен печат представлява жизненоважен компонент с всички предимства, които предлагат облачните решения, като ниски административни разходи и инвестиционни разходи, висока гъвкавост, мащабируемост, висока сигурност и значителни улеснения за ИТ отдела.

Олаф Лоренц

Ръководител на отдела за международен маркетинг, Konica Minolta Business Solutions Europe

Quocirca: The Cloud Print Services Market Landscape, 2022

В последния си доклад „The Cloud Print Services Market Landscape, 2022“ признатата компания за анализи и оценки в тази сфера Quocirca класифицира Konica Minolta като „основен играч“ в областта на облачните услуги за печат, заявявайки, „Konica Minolta разработва силно портфолио от услуги за поддръжка на клиенти в различни етапи от техния опит с облачните технологии. Компанията привежда в съответствие своя печатен хардуер, софтуер и предлагани услуги, за да поддържа хибридната работна сила след пандемията.“ Докладът също така посочва, „Облачните техологии на Konica Minolta са в основата на дигиталната трансформация, позволявайки на бизнеса да трансферира работните натоварвания в сигурна облачна среда, която отговаря на националните разпоредби и може да се мащабира според нуждите им.“

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ