Дигитални решения в професионалния печат по „Подкрепа за прехода към кръгова икономика в предприятията”

| 18 август 2023

Обявен е приемът на проектни предложения по процедура „Подкрепа за прехода към кръгова икономика в предприятията” от Национален план за възстановяване и устойчивост


Процедурата предлага до 50% безвъзмездно финансиране на машини, оборудване и софтуер за въвеждане на кръгови модели в предприятията, които подпомагат организациите да станат по-устойчиви. Основните принципи на кръговата икономика са:
  • използването на екодизайн
  • удължаване на живота на продуктите
  • повторното използване на продукти и техните компоненти
  • преработката на продуктите
Целта на процедурата е да допринесе за ускоряване на прехода към кръгова икономика чрез предоставянето на безвъзмездни средства на предприятията от производствения сектор за въвеждане на кръгови модели  за използване на ресурсите и внедряване на неутрални по отношение на климата методи и технологии за производство и потребление на продуктите от дейността им. Това е изключително подходящ начин за вас да повишите конкурентоспособността си и да навлезете на нови пазари с разширяване спектъра на продуктите и услугите, които предлагате. Освен това имате възможност да повишите бизнес ефективността си, да оптимизирате разходите, да автоматизирате производствените процеси, да създадете нова стойност за глобалната околна среда и цялото човешко общество. Преоткрийте възможностите в печата чрез иновативните решения на Konica Minolta с помощта на процедурата "Подкрепа за прехода към кръгова икономика в предприятията” . 


Дигиталните решения, които Коника Минолта България предлага, отговарят на изискванията по процедурата. Konica Minolta, Inc. е включена сред „100-те най-устойчиви глобални корпорации в света за 2023 г.“ (2023 Global 100) за шести път и пета поредна година. Това е надежден показател за това, че компанията непрекъснато разработва и надгражда своите продукти и решения за справяне със социални и екологични проблеми, които са енергийно ефективни и помагат на клиентите да трансформират производствените си процеси и насърчават реформата в начина на работа. Когато разработва нов продукт, Konica Minolta идентифицира въздействието, което продуктът би имал върху околната среда на всеки етап от неговия жизнен цикъл, от производството и транспортирането до употребата и изхвърлянето, и оценява елементите, които компанията е задала за тази цел. По този начин Konica Minolta се стреми да намали тежестта върху околната среда през целия жизнен цикъл на своите продукти. Тази система за оценка на продукта позволява на компанията да пуска само онези продукти, които отговарят на стандартите на схемите за екологично етикетиране на различни страни, включително международната програма ENERGY STAR, Blue Angel Mark (Германия) и Eco Mark (Япония).
 

Решенията, с които ние от Коника Моника България можем да бъдем полезни, са:
Машини за производствен/индустриален печат


Тази програма предлага изключителна възможност за разширяване или обновяване на производствените мощности във вашата печатница. Можете да преминете към дигитални решения, които работят екологично, използват по-малко вредни за околната среда вещества и спестяват  електроенергия.  

Ако се интересувате от въвеждането на решенията на Konica Minolta с помощта на процедурата за "Подкрепа за прехода към кръгова икономика в предприятията”, можете да заявите безплатна предварителна оценка за своята компания, като изпратите запитване. 

Безвъзмездно европейско финансиране - условия

Запознайте се в детайли с процедура BG-RRP-3.008 „Подкрепа за прехода към кръгова икономика в предприятията”

Вижте повече

Свържете се с нас