Konica Minolta представи решението „Box Defect Detection“, надграждайки успешно услугите си за видеонаблюдение

| 26 август 2020

„Box Defect Detection“

Konica Minolta непрекъснато се стреми да разширява своите предложения в областта на услугите за видеонаблюдение. Пример за това е лансирането на най-новото решение „Box Defect Detection“, осигуряващо качествен контрол в областта на производството и логистиката. В допълнение, Konica Minolta демонстрира и предимствата на решенията Mobotix IoT, при защитата на празни офис сгради или установяване на повишена телесна температура. Термалните решения са ключът за засичане на аномалии за поддържане на помещенията в безопасност и защита на здравето. Важното значение на видео решенията се отразява и в нарастващото присъствие на пазара на Konica Minolta в Европа - решенията вече са налични в 23 държави при над 400 клиенти.


Със своето решение „Box Defect Detection“, предназначено за визуален качествен контрол в областта на производството и логистиката, Konica Minolta успешно надгражда портфолиото си от видео решения. Услугата съчетава AI-базирана технология на Konica Minolta за проверка на качеството с помощта камери Mobotix IoT, за да се гарантира, че пластмасовите кутии за доставка отговарят на високите стандарти за качество. Решението открива всички дефекти и аномалии, например - замърсяване на кутиите за доставка, възникнало на производствената линия; идентифицира степента и тежестта на дефекта и командва разделителя в производствената линия да премахне дефектната кутия от линията или да изпрати мръсната кутия за незабавно почистване. Решението „Box Defect Detection“ ще бъде достъпно за клиенти през октомври 2020 г.

 

 

Konica Minolta показа и функциите на интелигентните видео решения за осигуряване на важна подкрепа, например защита на помещенията. Във времената на отдалечена работа е важно да се предпазят празните офис сгради от кражби и вандализъм чрез видеонаблюдение. С помощта на интелигентните видео решения може да се открие неоторизиран достъп и незабавно да се задейства аларма. Освен това, термалните камери могат да идентифицират повишена телесна температура – преминавайки през зрителното поле на камерата, топлинните изображения се анализират и се идентифицира всяко температурно повишение над определен праг. По този начин времето за изчакване на входа на помещенията може да бъде съкратено, физическият контакт намален, а здравето на служителите в обществени зони, защитено. В допълнение, решението спестява и ресурси за наблюдение.

 

За да увеличи точността на измерванията на термалните камери, Konica Minolta разработи приложението MOBOTIX “Temperature Screening App”, което идентифицира и открива области на лицето и кожата.  Приложението ще бъде достъпно от октомври 2020 г.

 

"Konica Minolta се стреми да използва своите продукти, за да улесни предизвикателните ситуации за служителите и да гарантира непрекъснатостта на бизнеса. Нещо повече, услугите за видео решения са част от интелигентното свързано работно място. С нашите термални IoT камери ние допринасяме за защитата на работното място и служителите, като свеждаме до минимум рисковете и откриваме аномалии."

 

Шинтаро Иноуе,  Старши Мениджър Видео Решения, Коника Минолта Европа