AccurioLabel 230

    Могат да се изберат скорости от 23.4 м, 18.9 м, 13.5 м и 9.45 м в зависимост от използваната медия

    Цветовете се обработват с разделителна способност 1200 dpi x 8 бита с 256 градации, изразени в 1 пиксел

    Задачи като...

AccurioLabel 400