Екология

И опазване на околната среда

 

Как да се справяме с глобалните екологични предизвикателства заедно?

 

Бързите промени, настъпващи в обществото и в застроената и естествената среда, оказват дълбоко въздействие върху околната среда. Всички ние – правителства, неправителствени организации, корпорации и отделни лица – имаме споделена отговорност за опазване и опазване на екологичния баланс.Основни екологични предизвикателства 

Основните предизвикателства, свързани с глобалната среда, включват::
 

Всички тези проблеми доведоха до заплахата от изчезване на около милион животински и растителни видове — много в рамките на десетилетия и повече от всякога в човешката история.


Екологични инициативи от Konica Minolta 

Като част от нашите ESG инициативите, Konica Minolta се ангажира да допринесе положително спрямо собственото си въздействие върху околната среда, както и това на своите клиенти и партньори. Нашите дейности по изменението на климата, кръговата икономика и намаляването на замърсяването са неразделна част от нашия ангажимент и включват следното.

Изменение на климата и смекчаване на климата

 • Ангажимент за нетно нула: Например, ние сме се ангажирали да станем нетни нулеви нива до 2050 г., свеждайки нашите глобални CO2 емисии до нула в сравнение с нивата от фискалната 2005 г. в доставките, производството, дистрибуцията, продажбите и използването на услуги и продукти.
 • Преминаване към възобновяема енергия за намаляване на CO2 и производството на други вредни парникови газове. Като член на RE100, ние се ангажираме да получаваме 100% от електроенергията, която използваме, от възобновяеми енергийни източници до 2050 г. Европейската централа на Konica Minolta и много филиали вече използват 100% (или почти 100%) зелена електроенергия, както и три от нашите фабрики.

Ресурси и кръгова икономика

 

 • До 2050 г. се стремим да произвеждаме нашите продукти от повече от 90% оборотни ресурси (рециклирани материали и биоматериали). Ще постигнем това чрез:

  • Повишена повторна употреба на пластмаси. Например, използваме до 61% рециклирани материали в нашите бутилки с тонер и до 44% в корпусите на нашите устройства за офис печат.

  • Обновяване, препродажба и повторна употреба на продукти. В Европа сме създали програма за обновяване на многофункционални устройства според строги стандарти; части от всички събрани тонер бутилки и касети се обновяват и презареждат в цяла Европа.
  • По-ефективно рециклиране и използване на ресурсите. През фискалната 2021 г. 11 200 тона излязло от употреба офис оборудване бяха взети обратно, 99% от които бяха рециклирани. Като част от Програмата за чиста планета, изчерпателните консумативи се събират и рециклират в цяла Европа.

Замърсяване 

 • Намаляване на замърсяването чрез намаляване на транспорта и по-ефективен. Където е възможно, ние се опитваме да прехвърлим транспорта в цяла Европа от въздушен и автомобилен към железопътен или воден.
  • 90% от нашите стоки, транспортирани от Ротердам, Холандия, до основния ни склад в Емерих, Германия, се превозват на шлепове по Рейн.
  • 40% от транспорта от Емерих до Италия е с железопътен транспорт.


Европейска екологична политика 

Дейностите на Konica Minolta Europe, свързани с околната среда, се ръководят от нейната политика за околната среда.
 1. Защитете околната среда заедно с нашите служители, клиенти и бизнес партньори.

 2. Спазвайте всички съответни законови и други екологични изисквания.

 3. Намалете натоварването на околната среда, особено причинено от маркетинга, дистрибуцията и употребата на продукта.

 4. Защитете климата, като използвате възобновяема енергия или намалите емисиите на парникови газове, които произтичат от нашите бизнес дейности. Тези парникови газове, които не могат да бъдат избегнати чрез използване на възобновяема енергия или намалени, ще бъдат компенсирани чрез подпомагане на проекти за компенсиране на климата.

 5. Подкрепа на концепцията за кръгова икономика чрез минимизиране на потреблението на природни ресурси и насърчаване на възстановяването и рециклирането.

 6. Създавайте и насърчавайте нова стойност по отношение на продукти и услуги, които намаляват тежестта върху околната среда.

 7. Работете с бизнес партньори, които демонстрират прилагане на практики за устойчиво развитие, където е възможно.

 8. Комуникирайте информация за околната среда ефективно и прозрачно към нашите клиенти и заинтересовани заинтересовани страни, както и в рамките на нашата организация.

 9. Непрекъснато оценяваме и подобряваме нашите екологични резултати и процеси чрез определяне на цели и цели.

 10. Редовно преглеждайте и одитирайте нашите бизнес дейности, за да измервате нашите екологични резултати и съответствие.


Система за управление на околната среда (EMS) 

Konica Minolta Business Solutions Europe внедри EMS, за да гарантира, че въздействието на нейния бизнес продължава да бъде намалено. EMS е сертифицирана по ISO14001:2015d от 2017 г. като признание за системния си подход към подобряване на екологичните показатели.


 

Продуктите на Konica Minolta са сертифицирани с доказани етикети и стандарти:

Еко сертификат Blue Angel


Знакът Blue Angel е създаден през 1978 г. Сега той е един от най-известните екологични етикети. Системите на Konica Minolta бяха първите лазерно базирани копирни системи в света, наградени през 1992 г. Почти всички настоящи офис устройства, продавани в Германия, носят този етикет. Всички устройства отговарят на изискванията на стриктния немски етикет, дори тези, продавани извън Германия.

De-inking


Премахването на мастило или тонер от хартията е от решаващо значение за производството на рециклирана хартия. Това е гарантирано с тонери на Konica Minolta (напр. Simitri® HD & Simitri®V), които постигнаха най-добри резултати в теста за обезмастиляване INGEDE.

ECO LEAF


ECO LEAF е японски етикет, който предоставя информация за въздействието на даден продукт върху околната среда въз основа на количествено измерване на екологичното представяне през целия жизнен цикъл на продукта, от доставката на суровини до производството, продажбите, употребата, изхвърлянето и рециклирането. Konica Minolta предоставя данни за въздействието върху околната среда, свързани с по-голямата част от своето оборудване чрез ECO LEAF.

Food Contact


Продуктовите свойства на нашия Simitri® тонер означават, че TÜV Rheinland го признава за 100% безвреден при непряк контакт с храни. Този сертификат за безопасност на храните позволява да се използва за приложения като опаковане на храни или печат на етикети за храни.

EN 71 (Безопастност на играчките)

EN71 – Sunchine Inspection Service
Тази норма гарантира, че играчките, особено тези, направени за деца, са безопасни, обикновено чрез прилагане на определени стандарти за безопасност. Европейският стандарт EN 71 е широка рамка от много различни изисквания. Разпечатките на Konica Minolta бяха тествани успешно съгласно EN 71-3 (Спецификация за миграция на определени елементи) и EN 71-9 (Органични химични съединения – Изискване). Това означава, че една играчка може да съдържа отпечатани части, като част от пъзел и разпечатката ще бъде безопасна. През 2021 г. започнахме с AccurioJet KM-1e, AccurioPress C14000 и AccurioPress C7100. Първите устройства могат да се използват за тази цел и списъкът с тествани устройства ще се допълва с годините.

Seawater resistance


Съществува британски стандарт за етикети и за оцветители, който гарантира, че отпечатъкът ви ще оцелее известно време при излагане на морска вода. Като използвате съответния етикет и наградените от нас устройства, вие все пак ще можете да прочетете съдържанието на вашето отпечатано съобщение.

Fogra

Сертификацията Fogra VPS (Validation Printing System) е насочена към доставчиците на системи за цифров печат и служи като доказателство за съответствието на техния продукт с критериите на ISO 12647-8. Устройствата за производство на печат се проверяват за различни условия на печат, покриващи широк диапазон от възможности. Те включват съответствие с PDF/X, цвят на пробния субстрат, гланц и флуоресценция, точност на цветовете, еднородност, постоянство и устойчивост на светлина. Други фактори бяха избледняване, дългосрочна и краткосрочна повторяемост, устойчивост на триене при печат, прехвърляне на колориметрична стойност на тона, граници на възпроизвеждане на стойността на тона, регистър на изображението и разделителна способност и информация за границите. Доставчиците на печат се възползват от доказани и сертифицирани производствени устройства с гаранция за най-високо качество на печат и надеждност.

Автентичност на документите чрез PTS

 
Съществува Наредба за адвокатите и нотариусите в Германия (DONot), § 29, която дава рамката за невъзможност за манипулирането на разпечатките. Документите трябва да са много фини и подробни; също така всеки опит за промяна на съдържанието на разпечатките трябва да бъде видим. Повечето от нашите устройства могат да изпълнят тези критерии.

Итеративен процес 

Ние работим за намаляване на нашето въздействие върху околната среда от много години, но сме наясно, че това е повтарящ се процес, който не свършва. Знаем, че има области, в които имаме потенциал да се подобрим, и сме решени да го направим: разглеждаме текущите си дейности като отправна точка, върху която да надграждаме.
 

Научете повече за това как Konica Minolta се справя със своите екологични задължения:

Свържете се с нас...

...и научете повече от нашият екип по Устойчивостта!

Изпратете имейл