Видео анализ: интелигентни решения, които поставят всичко на фокус

| 6 януари 2022

Видеонаблюдението е полезен инструмент за наблюдение на безопасността и сигурността на работното място. Представете си, че може да ви предупреди и за проблеми в реално време, за да можете да действате веднага?

Много организации разчитат на системи за видеонаблюдение, за да помогнат за безопасността на работниците или за обезопасяване на сгради, пространства и ценна информация. Но това е трудоемък процес, който не винаги дава оптимални резултати. Сега интелигентният видео анализ извежда наблюдението на следващото ниво – интегрира AI с видеокамери за автоматизиран анализ, откриване и сигнали, за да запази хората, местата и информацията по-безопасни.


Видеонаблюдението отдавна е част от процесите за безопасност и сигурност на много организации, но това е технологично решение, което идва с редица предизвикателства и ограничения: 
  • Имате нужда от хора, които постоянно да наблюдават и анализират видео потока. Тъй като са хора, те могат да губят концентрация от време на време и да пропуснат събития, които могат да имат значение.
  • Има много кадри за съхранение, повечето от които никога няма да ви се наложи да гледате отново.
  • Решението за наблюдение не може да ви каже какво вижда или да ви уведоми за проблеми или нередности, за да можете да предприемете действия.
Според Международната организация на труда всяка година се случват 340 милиона трудови злополуки в световен мащаб  и това показва колко трудно е да се осигури правилното наблюдение. И нека си го кажем, злополуките и нараняванията на работното място струват скъпо както на работниците, така и на работодателите.

Видео анализът променя играта

Софтуерът за интелигентен видео анализ (понякога наричани видео аналики) променя играта. Решението за видео анализ комбинира технологията за видеонаблюдение с алгоритми и изкуствен интелект (AI), което му позволява да премине от виждане към разбиране на случващото се в различни ситуации.

С тези интелигентни възможности за видео и анализ, видео анализът поема задачата за постоянно наблюдение и анализ. Ключовото е, че включва хора (чрез сигнали) само когато открие аномалии, недостатъци, рискове или опасности.

В зависимост от това как използвате базирано на AI решение за анализ, то може да ви помогне да подобрите защитата в реално време на вашите работници срещу болести, злополуки, наранявания и дори смърт; или защита срещу кражба на данни и пробиви в сигурността. Нека разберем как.
 

Защитете работниците от болести и наранявания

Ако отговаряте за сложна среда, като производство, логистика или складови операции, сте наясно с потенциалните опасности, на които могат да бъдат изложени вашите служители, както и регулаторните изисквания за спазване на здравословни и безопасносни условия на труд (ЗБУТ).Сега можете да използвате интелигентно решение за видео анализ, за ​​да защитите работниците от редица рискове за здравето и безопасността чрез персонализирано, автоматизирано откриване, комбинирано с сигнали, които включват информация за идентифициране и локализиране на лице, което е в риск.
Типичните софтуерни приложения за видео анализ за защита на работната сила включват:

Контрол на оборудването.Проверете дали работниците носят подходящите лични предпазни средства (ЛПС) за работата – като маски за лице, очила, каски, защитни жилетки, ръкавици и ботуши.

Мониторинг на разстоянието. Проверете дали се спазва необходимото разстояние между служителите или между служител и част от машината. 

Защитете работниците, които са сами, като разпознавате и класифицирате движенията на тялото, които могат да показват заболяване или нараняване, позволявайки бърза намеса.

Акустично наблюдение. Откривайте звуци от микрофоните на охранителните камери, като аларми или викове за помощ, за да позволите навременна намеса.

Мониторинг на опасна ситуация. Откриване на хора, които се намират в предварително определена зона за изключване; или които са вътре в съоръжение по време на спешна евакуация. 

Температурен скрининг. Анализирайте термични изображения на хора, за да проверите за телесни температури, които надвишават даден праг. Това ви позволява да разделите хората, които може да са болни от тези, които са здрави, за да предотвратите разпространението на инфекция.

Идентифициране на кашлица. Възможността за откриване на хора, кашлящи или кихащи с помощта на микрофони на охранителните камери, е друг начин за предотвратяване на разпространението на инфекция.
 

Пазете информацията, пространствата и активите в безопасност

Освен че защитава хората, интелигентният видео анализ може да ви помогне да подобрите сигурността на обществените или частните пространства; защита на ключово съдържание и поверителна информация, или ценно имущество и активи. Той надхвърля простото наблюдение, като автоматично открива хора, анализира тяхното поведение, забелязва аномалии и изпраща сигнали.

Сред приложенията за сигурност за най-съвременния софтуер за видео анализ е откриването на подозрително поведение. Това решение помага за защитата на ценна информация, обекти или други активи срещу потенциални пробиви в сигурността, като идентифицира подозрително поведение и предупреждава екипа по сигурността, позволявайки бърза реакция при всяко потенциално нарушение.

Видео анализът защитава документите от държавния изпит

Държавният изпитен институт на Чешката република – Centrum pro zjišt'ování výsledků vzdělávání (CZVV) – отпечатва стотици хиляди тестове за завършване на средно образование всяка година. 
За да защити целостта на тестовите документи по време на процеса на печат, CZVV преди това използва стандартен софтуер и технология за видеокамера в стаята за печат. Ако възникне нещо подозрително, екипът по сигурността трябваше да премине през часове записи, за да забележи, например, някой да се лута твърде дълго близо до принтера или тайно да снима тестови документи.

Сега CZVV използва решението за откриване на подозрително поведение на Konica Minolta, решение за видео анализ, което комбинира адаптивни алгоритми и AI с видеокамери MOBOTIX. Интелигентното решение постоянно следи движението в зоната за печат и предупреждава администратора, ако открие подозрителна дейност.

„Сега изкуственият интелект наблюдава процеса на отпечатване на документи и автоматично оценява ситуацията, а това води до големи спестявания на разходите за труд“, казва Йиндржих Мах, директор на отдела за вътрешна и производствена инфраструктура на CZVV. 
 

Готови ли сте да подобрите безопасността и сигурността на вашата организация?

Едно интелигентно, автоматизирано, високопроизводително решение за видео анализ, съобразено с нуждите на вашата организация, може да ви помогне да:
  • Намалите вероятността от злополуки на работното място, наранявания и заболявания – повишаване на здравето и безопасността на работното място, подобряване на условията на труд, повишаване на производителността и защита на репутацията на вашата марка
  • Подобрите защитата на съдържанието, информацията, активите и пространствата – което ви позволява да предприемете бързи действия в случай, че бъде открита потенциална кражба на данни или неоторизиран достъп
  • Спестете разходи по отношение на човешки ресурси и съхранение на данни – без да е необходимо постоянно да наблюдавате всеки канал на камерата и да съхранявате всеки видео кадър
Научете повече за това как интелигентните решения на Konica Minolta за видео анализ могат да помогнат на вашата организация да подобри безопасността и сигурността на работното място. И очаквайте следващия ни блог, който обсъжда използването на решения за видео анализ в производствени и логистични среди за автоматизиране на процесите на проверка на качеството – повишаване на точността и последователността, намаляване на разходите и подкрепа на цифровата трансформация на Индустрия 4.0.