Скритите разходи на вашия печатен парк

| 5 септември 2022

Само 1 от 10 компании знае колко харчи за печат! За да ви помогнем да оптимизирате това перо, трябва да сте наясно с всички скрити разходи, генерирани от вашия печатен парк.Генериране на скрити разходи, свързани с печата

Големите европейски компании принтират, сканират и копират много, имат твърде много устройства в сравнение с потребностите си и не знаят колко им струва печатна инфраструктура (само 1 от 10 компании знае какви са разходите им за печат).
 
  • Прекомерна употреба 

Един служител средно отпечатва 28 страници на ден, според проучване на IPSOS. 20% от отпечатаните документи се изхвърлят в рамките на 24 часа и само 11% от разпечатките се взимат от изходната тава на принтера. Тези на пръв поглед ненужни разпечатки, които могат да бъдат избегнати, струват скъпо на организациите.
 
  • Повече устройства от необходимото

Много компании имат твърде голям машинен парк: преди всичко принтери и факсове в излишък, което наред с други неща води до висока консумация на електроенергия, множество проблеми с поддръжката и лош контрол на снабдяването с консумативи: толкова много разходи за машинния парк . Този факт може да се обясни по-специално с това, че някои служители имат собствен принтер. Наличието на лични устройства в офиса ви често се смята за привилегия, знак за йерархично разграничение, което допълнително увеличава броя на устройствата, с които разполагат компаниите. И все пак повечето от тези машини се използват много малко или не се използват изобщо.
 
  • Съхранение на консумативи

Всеки отдел или дори всеки потребител има тенденция да се презапасява с тонери, барабани, резервни части, хартия и т.н., които невинаги се използват. Когато знаете, че консумативите имат среден живот от две години и че дефектиралото устройство е по-често заменяно, отколкото отремонтирано, тогава можете да си представите броя на тонерите и частите, изгубени или забравени в помещенията. В допълнение към загубените наличности, разходите, свързани с консумативи, представляват бързо пропилени финансови средства.
 
  • Множество доставчици 

Консумативите, услугите (договор за поддръжка, разширени гаранции) и наемането/закупуването на машини често се поверяват на различни доставчици, което води до разходи, значително време за управление (приемане на поръчки, взаимоотношения с доставчик, обработка на фактури) и дълготрайни активи, които цялостно утежняват бюджета. Колкото по-голям е броят на доставчиците, толкова по-високи са разходите за поддръжка на печатния парк.
 
  • Поддръжка на парка

Управлението на повреди и неизправности също е основен разходен център за печатния парк . 20% от обажданията до хелп-деск отделите са свързани със системи за печат (Quocirca) и е необходим средно един служител на пълен работен ден, за да управлява 300 устройства.
 
  • Неадекватност на парка към потребностите

Освен прекомерната употреба и лошата рационализация, е възможно да се оптимизират и самите процеси, свързани с печата. Много задачи за печат са поверени на външни центрове, които изискват високи цени, докато с оптимизиран печатен парк , включващ достатъчен брой принтери с функционалности, адаптирани към нуждите на потребителите, е възможно да се постигнат значителни спестявания, като се произвежда цялата тази документация вътрешно.

 
А вие, знаете ли колко устройства съставляват вашия печатен парк? Как се използват и къде можете да спестите пари? Свържете се с нас, за да ви покажем нашите офис решения, които могат да ви помогнат да преодолеете предизвикателствата с управлението на офис печата.
 

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Изпратете запитване