Quocirca - тенденции за 2022 в печатната индустрия

| 21 декември 2021

През последната година организациите предприеха бърза дигитална трансформация и клиентите възприеха без проблем предлаганите дигитални преживявания. Всичко това се отрази и на печатната индустрия, която претърпя необратима промяна през последната година.


Процесът на дигитална трансформация изисква лидерите в печатната индустрия спешно да преосмислят своите бизнес модели. Инерцията на успеха, основан на традиционните модели, все повече отслабва в съвременния бизнес пейзаж, който се ръководи не само от продукта, а и от експертизата, опита и предлаганите услуги към продукта.

Клиентите очакват по-свързани, персонализирани и интелигентни услуги от своите доставчици на технологии. За да се трансформира една компания, за да стане лидер на пазара трябва да се трансформира и в доставчик на технологични услуги. Успехът на лидерите в печатната индустрия ще бъде гарантиран от тяхната способност да използват данни, облачни решения, изкуствен интелект и автоматизация.

10-те тенденции за 2022 г., очертани от Quocirca, са:

 

  1. Хибридната работа ще стимулира трансформацията на печатните и дигиталните работни процеси
  2. "Слепите зони“ в в областта на сигурността в печата ще се запазят поради разширения спектър на заплахите
  3. Устойчивостта и целево ориентираните технологии ще имат решаваща роля
  4. "Голямото напускане" ще увеличи използването на анализите на работната сила за подобряване опита на служителите
  5. Инерцията на облачните решения ще засили процесите по възприемането на услугите за печат в облак
  6. Интелигентните сгради и IoT технологията ще оформят интелигентните работни пространства
  7. Разширените аналитики ще отключат възможности за дигитализация
  8. Управляваните ИТ услуги ще предложат разширени възможности за растеж
  9. Интелигентната автоматизация ще стане по-достъпна, повишавайки производителността на работната сила
  10. Корпоративната метавселена ще предизвика използването на модерно виртуално сътрудничество

QUOCIRCA - ТЕНДЕНЦИИ ЗА 2022 В ПЕЧАТНАТА ИНДУСТРИЯ