ДИГИТАЛНО ОБОГАТЯВАНЕ НА ПЕЧАТА С MGI

| 18 юли 2023

Собствено проучване на Коника Минолта България за нагласите на крайните клиенти.


ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ КЪМ ПЕЧАТА – ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ФАКТОР ЗА КОНКУРЕНТНО ПРЕДИМСТВО

Независимо от дигитализацията на света, в който живеем и на промяната в начина, по който информацията достига до нас, хартиените носители продължават да са решаващи за налагането на даден бранд и за спечелването на нови клиенти. Опаковките, етикетите, търговските и рекламни материали, изграждането на корпоративна идентичност чрез презентационни папки, визитки и др. – всичко това трябва да бъде отличаващо се и да привлича внимание, за да се постигнат заложените корпоративни цели.  


По тази причина през последните години печатниците трябва да преосмислят своята роля в новата реалност. От чисто производствени звена, изпълняващи поръчки за печат, те трябва да се трансформират все повече в консултанти за креативността, ефективността, параметрите на печатните изделия, чрез които техните клиенти могат конкурентно да се диференцират и да развиват ангажираността на потребителите към техните брандове. Днес, благодарение на широкото разпространение на интегрирани, дигитално управлявани производствени и индустриални системи и свързаните с тях работни потоци, се очаква доставчикът да разполага с пълен набор от възможности за превръщането на всеки печатен продукт в завършен такъв. Клиентите, търсещи максимална възвръщаемост на инвестициите срещу разходите за печатни материали, се пренасочват към печатници, които могат да предложат най-богат набор от услуги по отношение на техники и процеси с добавена стойност, като обогатяване на печата например, основно свързано с полагането на частичен UV лак и фолио. Именно тези допълнителни ефекти играят роля и показват нарастващата популярност на хаптичния маркетинг.

ХАПТИЧНИЯТ МАРКЕТИНГ ИЛИ СИЛАТА НА ДОКОСВАНЕТО – НОВ ТРЕНД В УПРАВЛЕНИЕТО НА МАРКАТА

Хаптичната информация е възприятието, което се поражда с помощта на силата на докосването. Хаптичният маркетинг е сравнително нова дисциплина, която се фокусира върху използването на тактилни усещания за влияние върху решението за покупка. Според Джоан Пек, преподавател по маркетинг в Университета на Уисконсин и един от най-големите експерти в изучаването на хаптичния маркетинг, докосването може да увеличи намерението за покупка, защото дава повече увереност на клиента в избора му да купи, дори ако докосването не е свързано с определена характеристика на даден продукт. В доклада на Джоан Пек и Дженифър Уигинс са представени резултатите от влиянието на допира при директния маркетинг, продуктовите опаковки и дисплеите на мястото на продажба и печатната реклама. Като се има предвид потенциалното въздействие на докосването за повишаване на увереността, настроенията, принадлежността и възприятието за стойност на даден продукт,  маркетолозите трябва да открият най-добрия начин да използват това усещане като част от клиентското изживяване. В този изключително дигитален свят докосването всъщност е идеална точка на диференциация.

Има безспорни факти, които всички маркетинг експерти в момента взимат предвид, дори в дигиталната ера, в която живеем:
 
 • ДИЗАЙНЪТ НА ОПАКОВКАТА се превърна в ключов маркетингов инструмент
   

 • ТАКТИЛНИ ЕФЕКТИ върху продуктовите опаковки могат да увеличат продажбите и дори да допринесат за цялостния имидж на марката
   

 • ДОПИРЪТ може да увеличи импулсните и непланирани покупки
   

 • ВЪЗМОЖНОСТТА ДА ПОЧУВСТВАШ даден обект влияе върху чувството за принадлежност и води до по-висока оценка 

Ефектите върху печата демонстрират високо качество и дават усещане за премиум продукт не само по отношение на самия отпечатък. Възприемането на качеството се разпростира върху компанията, която използва този отпечатък като маркетингов инструмент и разбира се върху марките продукти или услуги,
които предлага. Външният вид на всеки печатен материал - опаковка, брошура, покана, разказва всичко за характеристиките и ценностите на бранда и когато то е разказано със стил, позитивите не закъсняват. Отличимостта и атрактивността определено са водещ мотив за последваща покупка.


MGI ТЕХНОЛОГИЯТА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА КОНКУРЕНТНИ ПРЕДИМСТВА
 
Как може да стигнете до пазара по-бързо и по-ефективно, с по-голямо разнообразие от инструменти за управление на марката? Отговорът е – с дигитални технологии за обогатяване на печата. Те предлагат бързи мостри и незабавна проверка, така че цифровото довършване не е просто добавяне на стойност с по-сложни и интерактивни дизайни, но също така позволява на печатниците да предприемат по-консултативен подход при работа с
клиентите си. За разлика от конвенционалното довършване, при което всеки ефект или обогатяване предполага специализирано оборудване, с възможностите на дигиталните технологии, е възможно да се интегрира всичко в едно. Печатниците би следвало са си зададат въпроса дали общо времето за всички специални ефекти е повече или по-малко с дигитална технология, която предоставя възможности за обединяването им. В същото време дигиталното оборудване за довършителни работи става все по-бързо. Традиционно печатниците мислят за „цифров“ като за равнозначен на „къс тираж“, но реалността е, че късият тираж има други измерения и вече не означава по-малко от 500 бр. Дигиталното обогатяване с някоя от системите на MGI и Konica Minolta гарантира текстури, 2D и 3D ефекти, блясък и WOW внушение, които впечатляват и омагьосват. Но ако това е доказано в световен мащаб, доколко тези закони влияят със същата сила и на българския пазар?


НАГЛАСИ НА БЪЛГАРСКИЯ ПАЗАР ПО ОТНОШЕНИЕ НА ОБОГАТЯВАНЕТО НА ПЕЧАТА – проучване на Коника Минолта България ( ноември – декември 2021г.)
 
Коника Минолта България проведе свое собствено проучване сред представители на маркетинговите екипи в различни по мащаб компании и сред големите рекламни агенции в България. Отговорите на 6 въпроса показват ясно нагласите на потребителите на печатни услуги и тенденциите, които те чертаят по отношение на обогатените печатни продукти.

С конкретните въпроси може да се запознаете детайлно в последващите редове.

1. Смятате ли, че обогатяването на печата (полагане на частичен UV лак, горещо фолио, текстуриране) допринася за отличното клиентско преживяване?


90% от участвалите в проучването Маркетинг специалисти вярват, че обогатяването на печата играе ключова роля за клиентското преживяване и начина на възприемане на продукта. 87,5% от служителите в рекламните агенции са на същото мнение. Разликата идва в следващите категории - едва 12,5% от рекламните експерти проявяват скептицизъм за разлика от техните потенциални и актуални клиенти, сред които няма поддръжници на мнението, че допълнителните ефекти не влияят на потребителя по никакъв начин.
 

2. Кои са най-важните изисквания, на които трябва да отговарят маркетинговите печатни материали?
Изберете всички, които са валидни според вас.


Най-голям процент и от двете групи са на мнение, че дизайнът, качеството на изработка и възможността за привличане на вниманието на даден маркетинг материал са най-определящи за потребителското поведение. Един от начините за предоставяне на завладяващи и визуално атрактивни продукти е именно обогатяването на печата и прибавянето на допълнителни ефекти, който способ е припознат от над 40% от интервюираните. Интересен факт е големият процент от участвалите в проучването и от двете групи, които отдават голямо значение на спазването на екологични стандарти (над 60%). 75% от запитаните рекламни експерти смятат, че обвързването на новите технологии с печата, е предимство, което улеснява и добавя стойност за потребителите, като следването на тази тенденция е по-слабо застъпена при представителите на маркетинг отделите на големите компании. При отворените отговори се открояват: правилният микс от всичко изброено, добре представената информация и подходящият дизайн, в който обогатяването да е изначало в концепцията, а не самоцелно полагане на лак, фолио и прилагането на определени форми.

3. Какви са основните критерии, по които избирате печатниците за перфектни маркетинг материали?


Това е въпросът с разлики в събраните мнения от двете групи, участващи в проучването. И маркетолозите, и рекламистите смятат, че изпълнението на все по-кратките срокове е основен критерий за избор на подизпълнител, като при маркетинг специалистите процентът е 92%. Проактивното предлагане на идеи за подобрение и уведомяване за новости в технологиите, които могат да се използват за по-различен начин на изграждане на комуникационната стратегия с подобрения в печата, са на второ място за маркетолозите (66% от отговорилите), докато след сроковете за изпълнение възможността за поръчка на минимални количества взима превес като решаващ фактор при рекламните агенции (62,5%). Почти половината от представителите на корпоративния маркетинг отговарят, че за тях възможността за персонализация и променливи данни играе значителна роля. Рекламните агенции са с 0% тежест при този критерий, което е и голяма изненада в проучването. В отворените отговори присъстват конкурентната цена, препоръки за подизпълнител, качествата на акаунт мениджъра, който обслужва клиента и др.

4. Разполагате ли с актуална информация как да добавите WOW ефект към вашите печатни материали?


56% от маркетинг експертите и 75% от рекламните агенции не са сигурни или категорично заявяват, че не разполагат с най-новата информация относно обогатяването на печата и добавянето на впечатляващи ефекти към печатните материали. Пазарът трябва да бъде обучен по какъв начин и с какви технологии може да получи максимален ефект от печатната си комуникация.
 

5. Планирате ли да поръчвате обогатени печатни материали с WOW ефект през следващата година?

5. Получавате ли често запитвания за обогатени печатни материали с WOW ефект от своите клиенти?


Относно нагласите за поръчки на обогатени печатни продукти се явява силен дисонанс между рекламни агенции и маркетингови експерти. Маркетинговите екипи са убедени в силата на допълнителните ефекти – текстуриране, лак, ефектни щанци, докато 50% от рекламните експерти твърдят, че липсват запитвания за подобни продукти.

 

6. Колко повече бихте платили за обогатени печатни материали, които ще допринесат за по-добри резултати на кампанията ви?

6. Колко повече смятате, че са готови да платят вашите клиенти за обогатени печатни материали, които ще допринесат за по-добри резултати на кампаниите им?


90% от маркетинговите отдели биха платили между 10% и 30% за обогатени печатни материали, което се припокрива с отговорите на рекламните агенции, като разминаването идва в разликата между 20% и 30%. Това, което прави впечатление е, че само 2% от запитаните корпоративни лица споделят, че не биха платили повече за обогатяване на печата, докато 12,5% от рекламистите смятат, че техните клиенти не биха инвестирали в подобно решение.
 

Основни изводи от проучването


Според отговорите на всеки един от включените 6 въпроса в проучването можем да направим извод, който да спомогне да сглобим пъзела за нагласите на крайните клиенти по отношение на обогатяването на печата:
 
 1. Близо 90% от крайните потребители на печатни продукти, които са участвали в проучването са убедени, че обогатяването на печата с лак и фолио, са решаващ фактор при позициониране на даден продукт и/или услуга. 
   

 2. Впечатляващият завършен вид на маркетинговите и рекламни материали се явява основен критерий за изпълнение на целите, които компанията си поставя с разпространението им. Като част от визуалната привлекателност освен дизайна се включва именно добавянето на довършителни ефекти, които да откроят продукта.
   

 3. Tърсенето на все по-голяма бързина на изпълнение, все по-къси тиражи, възможности за персонализация и променливи данни предвещават и все по-голям дял на дигиталните технологии за печат и обогатяване, които по тези критерии вземат превес над конвенционалните технологии. 
   

 4. От Коника Минолта България следваме своята мисия да обучаваме пазара - както крайните потребители, така и печатниците, относно иновациите в областта на дигиталните технологии за печат и начините за създаване на впечатляващи маркетинг материали. Планираме редица от събития, които да съберат всички звена в процеса – от идеята до дизайна и производството, които да информират и създадат необходимите връзки и споделяне на добри практики.
   

 5. Като извод изпъква необходимостта от проактивно предлагане на идеи за подобни продукти от рекламните агенции и печатниците и за излизане от зоната на комфорт, свързана с предлагане на добре познати и отработени техники на дизайн, печат, довършителни ефекти.
   

 6. Вярваме, че трябва да се отвори по-дълбок диалог между маркетинговите отдели, рекламните агенции и печатниците, които ги обслужват. Реално 94% от маркетолозите са готови да отделят бюджет за обогатяване на техните маркетингови и рекламни материали.


 


ПРОУЧВАНЕ ЗА НАГЛАСИТЕ ЗА ОБОГАТЯВАНЕ НА ПЕЧАТА

Основният извод от проучването е, че българският пазар крие голям потенциал по отношение на довършителните операции, които могат да отличат продуктите от конкурентните. Развитието на този потенциал е свързано с постоянство,  време и целенасочени усилия.

ВИЖТЕ ПРОУЧВАНЕТО