Отличете вашите печатни продукти

| 16 февруари 2021

Дигитално обогатяване на печата и специални приложения


Както в повечето индустрии, в последните години печатниците трябва да преосмислят своята роля. От чисто производствени звена, изпълняващи поръчки за печат, те трябва да се трансформират все повече в консултантски дружества относно креативността, ефективността, параметрите на печатните изделия, чрез които техните клиенти могат да постигнат своите маркетингови цели за конкурентна диференциация и да развиват принадлежността към марката от страна на крайните потребители. Тези нови и нетипични по отношение на печатниците функции са наложени от скоростното развитие на технологиите. В миналото разполагат само с печатно оборудване. Основната им дейност е да полагат мастило върху листове или ролки хартия. Всички останали довършителни към заданията, свързани с обогатяване и специални ефекти, са задача на специализирани външни подизпълнители.  
 

Днес, благодарение на широкото разпространение на интегрирани, дигитално управлявани производствени и индустриални системи и свързаните с тях работни потоци, се очаква доставчикът да разполага с пълен набор от възможности за превръщането на всеки печатен продукт в завършен такъв. Клиентите, търсещи максимална възвръщаемост на инвестициите срещу разходите за печатни материали, естествено се пренасочват към доставчиците, които могат да предложат най-богат набор от услуги по отношение на техники и процеси с добавена стойност, като обогатяване на печата например.

 

ДИГИТАЛНО СРЕЩУ КОНВЕНЦИАЛНО ОБОРУДВАНЕ
 

Дигиталната еволюция както в печата, така и в довършителните операции, е безспорна, но етапите на навлизане се разминават. Тъй като дигиталният печат разширява творческите аспекти на дизайна на крайните продукти, цифровата технология, предоставяща довършителни следпечатни операции, реално не се възприема толкова бързо от пазара. В повечето случаи печатниците постепенно дигитализират своите процеси, започвайки основно с печата. Много от тях днес имат една или повече дигитални печатни преси. Те успяват да преодолеят кривата на обучението и фактора на страх от недотолкова познатия дигитален печат, но използват традиционни методи за довършителни. Дигиталните технологии не навлизат рязко в печатното производство. Това става постъпателно, но сигурно.
 

Една от причините, поради която много производители на опаковки напр. продължават да се придържат към конвенционалните методи на довършителни операции, дори докато експериментират от страна на чистия печатен процес, е скоростта. Докато цифровото довършване може да добави елементи като лакове, фолиа или текстури, които са толкова променливи и персонализирани, колкото отпечатаните съобщения, реалността е, че понякога големият тираж прави дигиталното не толкова познато - поне засега. Обогатяването на печата упражнява влияние върху крайния клиент и това е подкрепено от много проучвания.

MicrosoftTeams-image-(6).pngТехниките за обогатяване открояват отпечатъците и ги правят по-забележими и привличащи вниманието сред останалите продукти. Но в миналото проблемът е, че се изисква много време за подготовка - клишета, плаки, допълнители настройки. Идеята, че това вече може да се случи дигитално, а съответно по-лесно и по-бързо, е доста привличаща. 

 

Важно е да се отбележи, че повечето приложения изискват не само една техника на обогатяване. Например, единична опаковка от висок клас може да съдържа 2D лак върху някои елементи, селективен релефен лак с различна дебелина, текстурен лак и фолио. Обикновено това е трудно, ако трябва да се случи в един интегриран процес, който едновременно е ефективен и рентабилен. Но дигиталното довършване предлага начин за еднократно изпълнение на всички тези обогатявания, въпреки че също крие определени предизвикателства, поради което малко по-бавно прониква на пазара на опаковки, в книгоиздаването и при търговския печат.

Все още дигиталните довършителни могат да се окажат трудни за продажба. Това обаче не означава, че настоящите опции за цифрово довършване са напълно недостижими за печатниците, които искат да започнат да разширяват своите услуги. Това може да е добър вариант за специални или еднократни тиражи, ексклузивни версии и др. - всичко, което има по-висока стойност. И често се оказва, че собствениците на марката, въвеждаща в експлоатация обогатена опаковка, са готови да платят доста по-висока цена. Това работи особено добре, когато се продават артикули от висок клас
 

Джак Нунан, бивш маркетинг мениджър на MGI, производител на разнообразни системи за дигитално обогатяване, отбелязва обаче, че разликата между скоростта и възможностите на цифровото и конвенционалното довършване се стеснява. Той посочва, че за традиционните довършителни процеси, като полагане на фолио, не трябва да се разглежда само скоростта на оборудването, но и времето и разходите за създаване на матриците, прототипиране и едва след това пускането му в производство.
 

MGI-METEOR-print-sample-photo-packshot-Macrons-Box.jpg"Дигитално можете да стигнете до пазара по-бързо и по-ефективно, с по-голямо разнообразие от инструменти за управление на марки“, казва Нунан. „Те предлагат бързи мостри и незабавна проверка, така че цифровото довършване не е просто добавяне на стойност с по-сложни и интерактивни дизайни, но също така позволява на печатниците да предприемат по-консултативен подход при работа с марки.“

Нунан посочва, че за разлика от конвенционалното довършване, при което всеки ефект или обогатяване предполага специализирано оборудване, с възможностите на дигиталните технологии, е възможно да се интегрира всичко в едно. Според него печатниците трябва да започнат да си задават въпроси дали общо времето за всички специални ефекти е повече или по-малко с дигитална технология, която предоставя възможности за обединяването им. В същото време дигиталното оборудване за довършителни работи става все по-бързо. Традиционно печатниците мислят за „цифров“ като за равнозначен на „къс тираж“, реалността е, че късият вече не означава по-малко от 500. Един пример е напр. корицата на Packaging Impressions, което включва дигитално обогатяване на MGI JETvarnish 3D - над 21 000 бр. „Същата тази настройка би могла да се използва и за производство на 100 000 сгъваеми кашони или етикети.“
 

Дигиталното довършване няма в съвсем близко бъдеще да вземе превес над конвенционалните процеси. Въпреки това печатниците, включващи дигитални технологии в техния микс, трябва много сериозно да разгледат начините, по които могат да трансформират тази част от бизнеса си в изцяло дигитален работен процес от край до край, за да се възползват от най-голяма ефективност и ползи.
 

Много дизайнери на печатни продукти може да не разберат напълно възможностите за дизайн, които предоставят обогатяванията, и начините, по които могат да се възползват от новите технологии. Производителите на дигитално оборудване трябва да накарат своите директни клиенти - печатниците, да обучават потребителите на техните услуги какви са новите възможности, как се подготвят файловете и какви са параметрите, които трябва да се покрият за използване на дигитални довършителни - а те не са сложни и многобройни. Печатниците следва да се позиционират като източник на информация за това как собствениците на марките могат да се възползват от новите техники за обогатяване, което е печеливша стратегия за самите тях. Освен това е необходимо да започнат да приемат задания, които изискват някаква форма на дигитално довършване, и след това да го възложат на подизпълнител с дигитално оборудване. Тогава, когато се развият и започнат да произвеждат по-големи обеми, те биха оправдали внасянето му вътре в производствената база. Въпреки че дигиталните довършителни няма да трансформират индустрията скорострелно, те са позиционирани по начин, по който да бъдат предвестник на промяната. Цифровият печат вече промени начина, по който марките и потребителите мислят за дизайна на своите материали - цифровото довършване ще бъде следващата стъпка напред в създаването на наистина уникални преживявания за масовия пазар.

 

КАК ДА ДОБАВИМ СТОЙНОСТ КЪМ ПЕЧАТНИТЕ ПРОДУКТИ
 

В нашето съвремие билетите за събития, картичките, брошурите се интегрират добре с най-новите технологии като QR кодове, NFC и AR, свързани с мобилните комуникации. В не толкова близкото минало обаче, единственото нещо, което откроява един отпечатък, е просто цветен елемент.
drawing-WGKHHYB.jpg
Тъй като цветът тогава е труден за контролиране и скъп за възпроизвеждане, появата му върху даден печатен материал е знак за премиум усещане на марката. В търговския и издателския печат преобладават черно-белите страници. Цветът в тези времена представлява добавена стойност- разлика, която всички искат, но малцина имат лукса да притежават. Постоянният напредък в технологията за печат променя това. Днес цветът е навсякъде, върху почти всяко печатно изделие. Сега цветният печат, независимо дали е дигитален или конвенционален, почти навсякъде е висококачествен, рентабилен и първокласен по отношение на качеството на цветопредаване. Това е добра новина за печата като носител и за клиентите, но представлява сериозно бизнес предизвикателство за печатниците. Идва времето, в което техните доходи и процент печалба почти не зависят  от качеството на печата, който предоставят. В резултат на това нараства оценката на стойността, която техниките за обогатяване на печата доказано добавят, а именно - полагане на фолио, щанцоване, релефни и специални покрития. Тези прийоми за търговските печатници и производители на опаковки не са нови. Сега обаче те са достъпни и при дигитален печат на краткосрочни, краткотиражни, персонализирани приложения.


OK.pngБезспорно обогатяването повишава визуалната атрактивност на продукта, но добавя много повече от това. Той също така осигурява измерими резултати, водещи до печалба.

Асоциацията за фолио и специални ефекти (FSEA) описва проучване, направено през 2016, при което изследователи от Университета Клемсън създават неизвестна марка еднократна опаковка за еднократна кафе и я сравняват с маркови опаковки на рафт. Те откриват, че обогатяването на картонените кутии със златно фолио кара клиентите да купуват неизвестната марка кафе също толкова често или по-често, отколкото добре познатите марки. Това, което работи при опаковките, може да работи също толкова задоволително и в други приложения.

Съществува готов пазар за стойността, която се добавя с обогатяването на печата. Обогатяването принадлежи на следпечатния процес, етапът на производство, при който плоските листове или ролки от печатни субстрати се превръщат в готови продукти. Следпечатният процес в миналото е доста опростен. Днес това е сложна комбинация от основни операции и техники от висок клас, които добавят стойността, търсена от клиентите, които очакват техните доставчици на печатни услуги да предлагат както при големи тиражи, така и при уникални, персонализирани поръчки. В някои проекти довършителните стъпки от висок клас са толкова обширни, че печатът може да бъде най-малкият разходен компонент на заданието. 
 

При конвенционалния печат процесите по обогатяване като лакиране, UV покритие и фолиране се извършват или онлайн (с интегрирани довършителни модули към самата преса), или офлайн (на отделно довършително оборудване). Цифровите преси също могат да бъдат интегрирани с довършителни съоръжения за цялостно, еднократно производство, възможност, най-често срещана в цифровите етикетни преси за етикетиране. Довършителните устройства разполагат с plug-and-play, електронни и механични интерфейси, които им позволяват да се свързват и работят заедно с печатащите машини.

За дигитални преси, които произвеждат книги, периодични издания, търговски материали и други видове печатни продукти, при които форматите често се сменят, завършването офлайн често е по-добрият вариант. По този начин печатащият механизъм може да продължи от една задача към друга, без да се налага да чака съответните корекции в прикрепените довършителни модули. В офлайн режим, самостоятелното довършително оборудване може да приема изходни продукти от множество преси вместо само от една.
 

Повечето от водещите производители на дигитални преси си партнират с доставчиците на следпечатно оборудване, за да предлагат довършителни и обогатяващи системи, които са проектирани за съвместимост с пресите. По този начин обработката след отпечатване може да бъде толкова икономически ефективна, колкото отпечатването, дори при най-малките серии. Такъв е примерът при Konica Minolta & MGI, themediahouse® GmbH,  MTEX ​​NS. 
 

Подобно на цифровите преси, тези устройства за подобряване на крайните продукти имат възможности, които им позволяват да персонализират елементите, които обогатяват. Сред декоративните подобрения, които могат да произведат, са 2D и 3D покрития, текстури, фолиране, блясък и метални ефекти, брайлово писмо, гравиране и лазерно рязане.
 

Без значение как се случва, обогатяването добавя производствени разходи, които трябва да бъдат включени в цената, дадена на клиента. Това води до въпроси за това как тези услуги от висок клас трябва да се предлагат на пазара. Опитът обаче предполага, че възвръщаемостта на инвестициите за обогатени артикули обикновено е достатъчна, за да се преодолеят евентуални възражения срещу цената.

На върпоса "Сравнено със стандартен CMYK печат, с колко процента може обогатяването да увеличи печалбата Ви?" в проучване, проведено от Konica Minolta & MGI, резултатите категорично показват, че печатниците са наясно с маржовете, които биха могли да им осигурят различни техники за оогатяване на печата и други специални ефекти.

 

   Research-(1).JPG


 

Подобренията на печата показват високо качество, не само по отношение на самия оптпечатък. Възприемането на качеството се разпростира върху организацията, които използват отпечатъка като маркетингов инструмент и разбира се върху марките продукти и/или услуги, които предлагат. Външният вид на всеки печатен материал - опаковка, брошура, покана, разказва всичко за характеристиките и ценностите на на бранда и когато то е разказано със стил, позитивите не закъсняват. Отличимостта и атрактивността определено са водещият мотив за покупка. 

Нищо не различава брандовете по отношение на печатните материали по-ефективно от техниките за обогатяване и специалните ефекти. Нещо повече, обогатяването комуникира и засилва мястото на печата в многоканалните маркетингови стратегии. Именно техниките за подобряване правят от печатните материали инструменти за получаване на измерими резултати. Когато става дума за реална добавена стойност на обогатяването, цената му получава по-различна трактовка и губи тежест.
 

Техниките за обогатяване, които трябва да предлагат печатниците, за да бъдат в крак с най-новите тенденции, които се прокарват от желанието за диференциация, са: изрязване в специфични форми, лакиране и фолиране.  

 

ИЗРЯЗВАНЕ И ЩАНЦОВАНЕ
 

Пресата придава съдържание на отпечатъка. След отпечатването, следва процесът по придаване на форма. Изрязването или щанцоването добавят както косвени, така и преки нюанси към посланието, което печатният материал е предназначен да достави. Декорацията с изрязани прозорци, дребни елементи и други модификации отразява изтънчеността, лукса и открояването - всичко, което да засили ангажираността и призива за действие, който съдържа.
 

За разлика от други форми на "украсяване" на крайния печатен продукт, визуалното му въздействие идва от това, което се отнема от първоначалния отпечатък, а не от нещо, което добавя, с което се характеризират останалите техники за обогатяване. Независимо от това, за да се постигне желаният ефект, тези приложения трябва да бъдат творчески добре обмислени и изключително прецизни, за да изпълнят своята мисия. Дигиталното обогатяване е ключов двигател за растеж на пазарите за производствен и индустриален печат, като предлага печеливш начин на доставчиците на печатни услуги, търговските и вътрешните за компаниите печатници да се откроят от конкуренцията и да увеличат маржовете.

Три основни метода за изрязване отговарят на тези изисквания. Най-„индустриалният“ от тях е щанцоването на плоски плочи, постигнато с масивни машини, които обикновено се намират при производителите на опаковки и в търговските печатници. Използвайки матрици, състоящи се от метални ленти в очертанията на формата, която ще се реже, тези машини щанцоват опаковъчни форми, етикети и други елементи под налягане от хиляди килограми. По-проста и по-евтина алтернатива е ротационното рязане, което може да бъде приспособено за работа в редица с цифрови преси. Той използва "мъжки" (повдигнати) и "женски" (дълбоки) матрици, понякога магнитно монтирани, за да направи прорезите в основата при високи скорости. Подготовката на плочите струва по-малко от стандартните матрици, което прави процеса икономичен за по-кратки цикли.

Най-новият тип рязане използва лазерният лъч, изместващ физическия режещ ръб, като елиминира всички разходи за изработване. Лазерното изрязване е прецизно и бързо, въпреки че топлината на процеса изключва използването му с някои основи. Изрязващата система може да бъде самостоятелна единица или част от интегрирана довършителна линия, която също включва ламиниране, покритие, фолиране, лакиране и други функции. 
 

Разбирайки последните тенденции и следвайки целите за предлагане и обслужване на оборудване за дигитално производство Konica Minolta Europe обяви ексклузивно споразумение в Европа за продажба и обслужване на високоскоростна лазерна система за рязане MOTIONCUTTER - изключително универсална, компактна и лесна за работа. Целевите приложения са продукти с всякаква форма като печатни продукти за директен мейлинг, поздравителни картички, опаковки в малки и средни тиражи или стикери и етикети.
 

ОБОГАТЯВАНЕ НА ПЕЧАТА С ЛАК

Мастилото или тонерът върху хартия доставят изображението. UV-лакът, поставен върху цвета, добавя наистина различно усещане.  Освен това има и функции за защита на субстрата и добавяне на по-голяма устойчивост на печатното произведение. 

При дигиталното отпечатване UV лакирането се извършва офлайн на машини, които нанасят лак върху целия лист с цел защита или го го полагат на избрани области (частично лакиране). Тъй като излагането на ултравиолетово лъчение моментално втвърдява течността, не се губи време за изчакване на процес по съхнене.

Частичното UV 2D-лаково покритие (по-малка дебелина) придава по-различно усещане при визуален контакт и при допир с печатания продукт. Той добавя слой текстура и дълбочина на 2D изображенията. При използване на частично UV 3D-лаково покритие обаче, чрез по-голяма дебелина на лака или при разична с цел текстуриран ефект, усещането вече е съвсем различно и "дава живот" на изображението в един съвсем различен аспект. Например лак с различна дебелина по паважа, кондензираната вода по бутилка с безалкохолна напитка или подсилени елементи върху обувки от крокодилска кожа, правят възможно образите да оживеят и предизвикват гарантирана реакция в целевата аудитория. UV лакирането прави повече от това да направи печата по-атрактивен. То осигурява аргументация и го прави по-изгоден за продажба. Придаваният от него визуален и тактилен ефект представлява уникална стойност, за която клиентите са готови да платят допълнително. 

MGI JetVarnish 3D One е идеалният избор за лесен старт в направлението „Обогатяване на печата с лак“ – има висока производителност, ниска себестойност на копието, възможност за 2D и 3D лаково покритие между 21 и 116 микрона с едно преминаване на медията през машината, печатащи глави Konica Minolta, интелигентният AIS Scanner, UV Led изпичаща секция.

 

ОБОГАТЯВАНЕ НА ПЕЧАТА С ФОЛИО
 

От древността досега хората харесват блясъка. Нищо не показва „лукс“ по-убедително от добавянето на бляскави акценти в златно, сребърно и други метални покрития към двуизмерния печат. Някои дигитални преси могат да използват метални тонери като част от тиража. Въпреки това, метализирането на дигиталния печат по-често се извършва като офлайн процес, който постига ефекта чрез нанасяне на фолио. Техниката не е сложна - фолиото може да бъде поставено върху отделни отпечатъци с помощта на настолни ламинатори. За производствени количества обаче горещото и студеното фолиране са установените методи. Горещото фолиране, където метална матрица, притиска фолиото към основата под силен натиск и висока температура, обикновено се извършва отделно от печата. Студеното фолиране, процес, използващ лепило вместо натиск и топлина за пренасяне на фолиото върху основата, се извършва по време на печатния процес като част от конвенционалната работа с пресата. 

За двойно обогатяване фолиото може да бъде комбинирано с частичен релефен лак, което прави крайният продукт още по-запомнящ се и грабващ вниманието. Дигиталното оборудване, предлагано от някои от доставчиците предлагат комбинация от двете техники. Konica Minolta § MGI са разработили редица модели, които позволяват да се комбинират тези две техники за обогатяване. Най-базовото от тях - 
 MGI JetVarnish 3DS предлага висока производителност, полагане на 2D и 3D лак, както и секция за полагане на фолио iFoil S. Фолиото се предлага в златни, сребърни, метални и пигментни цветове, блясък и холографски нюанси за декорация и сигурност. Не са необходими матрици или оборудване за фолиото. 


ВСИЧКИ ПЕЧЕЛЯТ
 

Реално всички имат измерима полза от обогатяването на печата. Печатниците, които разширяват портфолиото си и могат да си позволят по-високи маржове, собствениците на брандове - клиенти на печатниците, които могат да впечатлят крайните клиенти и да заемат пазарен дял от конкуренцията и крайните клиенти, които получават усещането за лукс. Важно е да се отбележи, че технологиите за обогатяване на печата са атрактивна възможности и за друг тип организации, а не непременно печатници. Дизайнерското студио, рекламната агенция или фирмата за маркетингови комуникации, която инсталира дигитална преса, ще иска да подобри резултата с помощта на решения за обогатяване на печата, които отговарят на тяхната среда и са лесни и достъпни за експлоатация.
 

Посланието към печатниците е ясно: трябва да предлагат на своите клиенти както дигитален печат, така и добавената стойност на обогатяването на печата. Освен това е нужно да следват консултативния подход, за да печелят нови клиенти. Необходимо е да информират постоянно директните им клиенти как новите технологии могат да спомогнат за постигането на стратегическите им пазарни цели...  Тогава и печатниците ще могат да преизпълнят и своите.