Как да управляваме информацията правилно?

| 13 юли 2020

Съвети за правилно структуриране и управление на информацията в производствени предприятия


Информацията е кралят, когато става въпрос за управлението на бизнес. Докато лошото управление на документацията намалява производителността на компаниите и им коства ценно време и материални щети, все повече организации се стремят да усъвършенстват начина, по който управляват корпоративната си информация.


Служителите в производствените компании отговарят за много процеси в своята ежедневна дейност - от работата на заводската площадка до стандартите за управление на качеството на оборудването и материалите в непрекъснато променящите се условия. Разбира се, произведените продукти трябва да отговарят на строги спецификации и съответствия, за което правилната организацията е жизненоважна. За да поддържат процесите си организирани, повечето производители използват технологии, които да улеснят ежедневните им дейности по управление на качеството, графиците, счетоводството и др. 


И все пак управлението на информация остава предизвикателство за много производители:


Според IBM служителите в производствената индустрия прекарват приблизително 20-40% от времето си за събиране на информация, преди дори да започнат да изпълняват ежедневните задачи, а по отношение на специфичните задачи като контрол на качеството, близо 40% от служителите заявяват, че имат между един и четири случая, в които липсата на контрол върху документацията е причинила неудобство.


Вероятно документите са най-малко вълнуващата част от производствения бизнес, но са една от най-новажните. Голяма част от експертите, заети в този сектор изпитват недоволство към управлението на документацията, но тя трябва да бъде структурирана и изпълнена правилно,  за да се избегнат скъпи грешки.  


Според проучване на IDC, непродуктивното време, което служителите прекарват в търсене на информация, в резултат на нейното неефективно управление, представлява загуба за компанията от близо 20 000 долара на един служител годишно.


Бизнесът е изправен пред множество препятствия, някои, от които могат да бъдат преодолени чрез стандартна стратегия за управление на информацията. За да бъде успешна производствената дейност, крайният продукт трябва да бъде съвършен, което се постига чрез стриктно спазване на стандартите и спецификациите за качество. Тук в помощ на производствените компании може да бъде система за управление на информацията. Чрез единна, консолидирана система за управление на документи производителите могат да намалят шансовете си за скъпи грешки, като същевременно подобрят общите си резултати. Прозрачността през целия жизнен цикъл на производството гарантира на компаните по-бърза и по-ефективна работа. Освен това решенията за управление на документи използват съвременни технологии за получаване на по-надеждни и точни данни, които могат да бъдат разпространени през целия производствен процес и да се използват за оптимизиране и подобряване на продукта. 

ECM системите за управление на информацията автоматизират много технически и административни задачи, които производствените компании не искат да изпълняват сами, което от своя страна е първата и най-важна стъпка в процеса по дигитализация на всяка производствена компания, а тези организации, които не предприемат дигитална трансформация ще бъдат все по-малко конкурентни на пазара.


На база представените проучвания по-горе, споделяме с вас 5 съвета за правилно структуриране и управление на информацията в производствени предприятия:

Искате да стартирате дигитални процеси в производствената си компания? Изпратете ни запитване, за да уговорим безплатна демонстрация: