Интервю с Калоян Стойков, Тийм лидер Сервизни инженери

| 4 декември 2023

В настоящата серия от интервюта в чест на 150-та годишнина на Konica Minolta ви запознаваме отблизо с хората, които въплъщават нашите ценности. Това са хората, които не просто стоят зад успеха на компанията, те са неразделна част от нашата визия за бъдещето.


Представяме ви Интервю с Калоян Стойков, Тийм лидер Сервизни инженери, регион запад. Този месец Калоян празнува годишнина - едно десетилетие в Коника Минолта България. 

Какво го зарежда в работата през годините, какво е чувството да се срещаш лице в лице с клиента всеки ден и кои са най-хубавите му спомени в компанията разказва Калоян в интервюто.
 

Помниш ли първия си работен ден в Коника Минолта България? Разкажи ни за началото.

Този месец навършвам десетилетие в Коника Минолта! Първият ми работен ден бе на 2ри декември. Помня го все едно беше вчера - запознах се с целия екип, но не успях да запомня имената на всички, тъй като много се вълнувах. 

Денят премина в първоначално запознаване с компанията, ценностите и ключовите компетенции за моята роля в тази организация. Имах подготвен план за Оnboarding от прекия ми ръководител и в следващите няколко месеца преминах редица онлайн и други обучения, с които успях да се сертифицирам като специалист. Това бе нужно, за да запълня компетенциите необходими за позицията на сервизен инженер.

Какво те прави щастлив на работа?

Комуникацията с много и различни хора от всякакви сфери на дейност. Също така, работата ми по разнообразни и интересни проекти, разрешаването на проблеми на клиенти и постоянното придобиване на нови компетенции чрез обучения.

Какво обикновено ти се случва в един работен ден? 

Всеки един ден е много динамичен и разнообразен. Започва с разпределяне на задачи на екипа,  разговори по телефона, решаване на клиентски проблеми дистанционно и посещения на място.

Често се налага с колегите от техническия отдел да действаме бързо, да бъдем гъвкави и адаптивни. Макар не винаги денят да завърша, както сме го планирали, това което ме зарежда, е добре свършената работа и удоволетворението, че съм помогнал на клиента и той е доволен. Ето това ме мотивира в ежедневните предизвикателства!

В моя екип имаме силна връзка помежду си и доверие един на друг - това ни носи увереност, че винаги можем да се справим с казусите, които възникват. 

Какво е за теб Коника Минолта? 

Коника Минолта за мен не е просто работно място, а среда, в която се развивам. Ежедневието ми не представлява рутинна работа, а приятелска атмосфера с добри колеги и динамика. Коника Минолта е мястото, където идеите се превръщат в реалност и където работата не е просто задължение, а вдъхновение.

Кой е твоят супер талант? 

Не мисля, че имам един конкретен талант, който ме отличава от другите. За мен талантът се крие в нагласата, че развитието е постоянен процес. Това означава ежедневно да надграждаме компетенциите си чрез обратна връзка, заплетени казуси и разбира се, нови обучения.

Като ръководител на сервизен екип се старая да бъда добрият пример в ежедневието. Да приемам трудностите леко, с капка хумор и целеустремено да намирам индивидуални решения за всеки клиент.

Каква е рецептата за силния и добре работещ екип? 

Създаването на силен и добре работещ екип в една компания изисква комбинация от организационни усилия, лидерство и участие на всички членове на екипа. Спрямо личния ми опит смятам, че най-важните стъпки за реализирането на такъв екип са:
  • Ясна визия и цели
  • Дефиниране на роли и отговорности
  • Отворена комуникация, доверие и споделяне в екипа
  • Вдъхновяващ лидер
  • Инвестиране в обучение, развитие, оценяване и подобрение
  • Признание и награди

Коя от ценностите на Коника Минолта резонира най-силно с твоята лична ценностна система? Защо? 

Бих казал, че намирам стойност и вдъхновение във всяка една от ценностите на Коника Минолта. Тази ценност, която резонира най-силно с мен обаче, е Customer Centric - това да поставяме клиента в центъра на всичко, което правим, да мислим през неговата гледна точка и да работим за неговия успех.

Ние от екипа на сервизните инженери сме на "първа линия" и имаме най-близък и директен досег с крайния потребител. Затова е важно да носим в себе си този стремеж да поставяме клиента в центъра - ето това създава лоялност към решенията на компанията.

По какво атмосферата в Коника Минолта България се различава от друго работно място?

По-голямата част от трудовия ми стаж до момента е преминал в Коника Минолта и нямам голяма база за сравнение. Мога да кажа, че тук работната атмосфера е приятелска, колегите са отдадени на целите на компанията и имаш възможност за придобиване и получаване на нови знания.

В Коника Минолта сме водени от това да даваме форма на идеите. Коя беше идеята, на която ти вдъхна живот и беше успешно реализирана?

Два пъти бях номиниран и участвах в талантската програма на компанията, Growth Team, в която работим по различни проекти, над които творим и имаме възможност да ги реализираме.

През годините участвах в изграждането и реализирането на много идеи в работния процес. Част от идеите, за чието осъшествяване имах участие включват: изграждане на процес за по-лесна връзка на клиенти с нашия Help Desk, както и процес за вземане на обратна връзка от тях.

Това са процеси, които подобряват цялостната удоволетвореност на клиента и служат за подобряване на качеството на обслужването - ето в това се корени Customer Centric подходът, на който толкова силно се уповаваме в Коника Минолта. Без непрестанното имплементиране на нови решения, няма как да прогресираме в бизнеса. Но подобрените процеси правят работата и на хората от екипа по-лека, по-ефективна и по-бързa откъм изпълнение, което от своя страна ни дава възможност да прекарваме повече време, работейки над собственото си усъвършенстване.