Ask the experts: Мария Рац за предизвикателствата на "новата реалност" и как да останем информирани без да пострадаме от "информационно претоварване"

| 18 юни 2020

Срещаме ви с Мария Рац - лидер на Академията на PwC България, лектор, професионален коуч и SDI фасилитатор.


Мария има повече от 15 години многостранен опит в управление и развитие на хората в компании от различни индустрии - телекомуникации, медиа , банки, застраховане, информационни технологии, здавеопазване , центрове за споделени услуги и др.
Опитът ѝ включва управление на хора и ресурси в условия на промяна, повишане на ефективността на бизнес процесите в организацията при преструктуриране , разработване на програми за развитие на служителите, идентифициране и задържане на таланти , организиране и водене на стажантски програми , оценка на потенциала и кариерно консултиране , както и обучение и коучинг на хора от различни сфери и нива в компанията . Мария има широки познания и богат практически опит в диагностициране на бизнес нужди , създаване и прилагане на програми и стратегии за развитието мотивацията и задържане на служителите , както и на вътрешно фирмени и международни програми за постигане на високи бизнес резултати и ангажираност на хората.


Мария, новата реалност наложи смяна на компетенциите за много позиции. Кои нови компетенции се наложи бързо да усвоят служителите на повечето компании според вашите наблюдения?


- Безспорно ситуацията на пандемия наложи "нова нормалност" на работа при почти всички организации. Вече ежедневно се налага да използваме не само телефона си, но и да общуваме минимум през още една онлайн платформа за видео разговори. Неизбежната необходмост, накара хората много бързо да се научат да използват техниката и модерните виртуални решения. Действително дистанционният начин на работа и онлайн срещите между членовете на екипа, с клиенти и бизнес партньори, изискват нови умения като технически така и личностни.  Сега от позицията на моя личен опит и на база на споделеното от бизнес клиентите ни, мога да кажа, че служителите трябваше трайно да излязат извън "зоната си на комфорт", за да се справят с предизвикателствата. Разпознахме някои от тях като:

- по-добро планиране и организиране на времето на ежедневна база, което да включва добро изпълнение и съчетаване както на служебните задачи така и на тези от лично и семейно естество 

- силен фокус на вниманието, концентрация и повече активно слушане в комуникацията, за да се компенсира липсата на живия контакт с човека отсреща

- здрава лична мотивация, позитивна нагласа и оптимизъм въпреки "социалната изолация", ежедневните "черни новини" и монотонността на работата онлайн

- психическа устойчивост за справяне с динамиката на работата, напрежението и стреса породени от "свръх достъпността" на служителя и засиления контрол от страна на организацията. 

- и не на последно място важни са толерантността към другия, съпричастността (емпатията) както и постоянното търсене на креативни решения за "разчупване" на рамката, в която ни постави кризата.

 

Вие като Академия имате среща с различни мениджъри от различни индустрии. Какви са общите предизвикателства пред тях, които споделят с вас?
Какви са най-популярните и предпочитани обучения в момента при вас? Ако трябва да се обърнете със съвет към мениджърите на българските компании – кои обучения са най-ценни в момента за техните служители?

- През време на криза всеки мениджър е силно ангажиран с това "бизнесът да оцелее". Така предизвикателствата пред мениджмънта се очертават в няколко насоки: как да се намалят финансовите загуби, да се реорганизира компанията, да се оптимизират разходите и процесите й; как да не се загуби връзка с клиентите и не на последно място как да се запазят на работа или да се преструктурират хората в организацията. Въпреки трудностите, радва ме, че виждам и много компании, които се включват в доброволчески каузи и благотворителност както в помощ на служителите си, така и на обществото. Ситуацията е неблагоприятна, за да се отделят много средства за обучения в момента, но все пак повечето компании осъзнават, че ако искат да се справят с кризата и нещо повече - да се подготвят за "новата реалност", трябва да инвестират в придобиване на нови знания и умения от хората и за бизнеса като цяло. В тази връзка някои от темите, които вълнуват мениджърите сега са:

- Одит на бизнеса и насоки за излизане от кризата

- Планиране на оздравителна стратегия 

- Умения за водене на онлайн работни срещи и презентации

- Дистанционно управление на екипа - умения за мениджъри

- Работа с онлайн платформи за среща - технически и комуникационни умения

- Емоционална интелигентност или как да "присъстваме на 100%"

- Справяне със стреса, лична устойчивост и стратегии за преодоляване на трудностите.


Не бих си позволила да давам общ съвет към всички български компании, защото ситуацията в действителност е много трудна, деликатна и различна за всеки тип бизнес. Има съществени разлики и особености в организационната култура, амбициите и визията за бизнеса на собственици и ръководство на всяка компания. Това което остава общо според мен (дори става все по-актуално според глобалните изследвания) са хората и грижата за тях. Хората в организацията са този ключов фактор, който постига изключителни резултати и кара бизнеса да расте или обратното. След като спешно "изгасят пожарите" от кризата лидерите следва да планират стратегия за бизнеса, където има място и план за обучение и развитие на хората. В тази връзка, ако например компанията е преминала през тежки моменти на реорганизация и съкращаване на персонал, фокусът следва да бъде както върху обучения за преодоляване на стреса и стабилизиране на екипния дух, така и върху "екипиране" на хората с нови умения, за да могат да си вършат работата по-ефективно в новата ситуация. Накратко, за да е ефективно едно обучение, то следва да е съобразено с етапа на развитие на бизнеса, визията на лидерите и специфичните нужди на служителите. Когато работим по конкретен проект за обучение, това е процес на диагностика и съвместна реализация, в който обикновено си партнираме с лидерите на бизнеса. 

 

Working digitally е една от основните ни компетенции в Коника Минолта България и тя е важна заради повишените изисквания на дигиталното работно място, което всички ни се наложи да възприемем. При вас случи ли се преминаване към дигитална форма на обучение и какви са изводите ви?


-  Както започнахме разговора, намираме се в ситуация на промяна и ще трябва да се научим да живеем и работим в "новата нормалност". Дигитализацията е част от тази реалност. От тук нататък, както и да се развият нещата, паралелно с присъствените срещи ще трябва да можем да работим дистанционно и да общуваме в онлайн пространството. При нас в Академията също се наложи бърза пренастройка в начина, по който предлагаме и правим обучения и програми за клиентите. Вече адаптирахме съдържанието на голяма част от темите от календара ни и ги пренаписахме за провеждане в онлайн формат. Поради рязката промяна и динамиката, ние също продължаваме да се учим в движение, понякога даже и от добрите практики на нашите клиенти. Това ни позволява както да бъдем близо до реалния бизнес и предизвикателствата му, така и да изграждаме стабилни взаимоотношения на партньорство с клиентите и мрежата ни от контакти. В Академията силно вярваме в идеята за "Учене през целия живот" и в тази връзка приемаме дигитализацията на новото време като неизменна част от този процес! :)  

 

В момента всички ние сме затрупани от огромна информационна вълна от онлайн събития и съвети – по какви критерии можем да подберем наистина ценното съдържание? Споделете ни кои онлайн събития или канали следите и бихте ни препоръчали вие?


- Днешната реалност носи много трудности и предизвикателства, но също така дава и нови възможности, каквато е и вълната от широкодостъпна онлайн информация. Предимството е, че всичко е онлайн и се намира в големи количества. По важният въпрос за мен е ценността на информацията. Кои са доверените източници? От какво точно имам нужда? И каква е здравословната доза информация, която ще бъде полезна лично за мен и бизнеса, който ръководя? Днес все повече виждам хора (голяма част от тях мениджъри), които в стремежа си да са добре информирани и в крак с новините - страдат от "информационно претоварване"; "постоянна тревожност", "мания за конспиративност" и силно чувство на несигурност и стрес, породен от болезнено осъзнаване на голямата отговорност, която пада върху плещите им. Устойчивостта и поддържането на добра "хигиена" на психиката е от изключителна важност. Това, което е здравословно за мен и аз съм избрала като мой подход към информираността е да балансирам количеството и качеството на информацията, която "поглъщам". Като например, балансът се поддържа от съотношението "добрите към лошите новини" или "бизнес информация, съвети, прогнози към лична информация, която да ме вдъхновява, релаксира, обогатява". Също така, старая се да дозирам умерено и да разнообразявам информационните канали - новини и предавания по телевизията, радиото и в онлайн пространството. Не разчитам на социалните мрежи за официална информация, дори се старая да огранича в голяма степен "фоновия шум", който те създават като ангажират непрекъснато ума и съзнанието на събскрайбъра. 

В обобщение бих казала, че за предпочитане е да се ползват всички официални сайтове на институциите, специализирани консултантски компании, професионалните и браншови организации или медии, които разпространяват новини, отчети, прогнози и съвети. Решението кои от тях ще избере всеки професионалист - остава право на личен избор и разбира се отговорност.