Ask the experts: Д-р Ласло Езес със съвети как да бъдем устойчиви във времена на предизвикателства

| 6 ноември 2020

Д-р Ласло Езес е международно признат експерт с над 30 години опит в областта на лидерството на промяната. Ръководил е програми за трансформация на различни стратегически и ръководни позиции в JTI и T-Systems, базирани в Унгария и Швейцария. Като консултант и съветник, той подкрепя лидерите в периоди на промяна и трансформация в множество компании в Централна и Източна Европа. Ласло притежава магистърска степен по индустриално инженерство, MBA от университета в Брадфорд (Великобритания) и докторска степен по оперативни изследвания. Членува във факултета на SEED Business School.


Г-н Езес, как изглежда успешният лидер в „новата реалност“ на бизнеса?


Смятам, че най-важните характеристики на това, което често се свързва с „новото нормално“ в бизнеса, ще бъдат несигурността и непрекъснатите промени (включващи напълно нови начини на работа), заедно с необходимостта от поемане на отговорност на различно ниво. Тези лидери ще бъдат успешни както в средносрочен, така и в дългосрочен план, ако успеят да овладеят новите елементи в бизнеса:


- Лидерите, които успеят да подготвят своите компании и екипи за предстоящата промяна и приложат нови начини на мислене и начини за управление на бизнеса, които осигуряват гъвкавост и адаптивност. Гъвкавостта ще бъде една от най-важните и конкурентни компетенции на стратегическо и оперативно ниво. Ще имат успех онези лидери, които могат да създават и управляват наистина гъвкави организации.


- Лидерите, които могат да приложат нови начини за съвместна работа, използвайки нови технологии и нови начини за комуникация и сътрудничество.


- Различното ниво на отговорност означава, че лидерите трябва да имат по-широк поглед върху това защо изобщо ръководят този бизнес, поемайки отговорност пред всички заинтересовани страни. От простото увеличаване на стойността за акционерите (фокусирайки се само върху печалбата) лидерите трябва да се обърнат към всички страни с еднакво ниво на отговорност: клиенти, служители, партньори, околна среда и цялото общество. Компаниите и лидерите, които успеят да възприемат тази по-обширна гледна точка, ще бъдат успешни.


Коя е най-подходящата стратегия при ръководенето на промяната в момента? Кои са най-ценните инструменти, от които се нуждае лидерът за подобна трансформация?


  • Най-важните принципи, които трябва да овладеете, когато ръководите промяната са:


  • Съвместно създаване: Не смятайте, че сами трябва да знаете отговорите на всички важни въпроси. Вслушвайте се в другите и изградете кръг от хора, с които заедно решавате какво и как да промените.


  • Учете и се адаптирайте: Ръководенето на промяната (което става все по-еквивалентно на ръководенето на бизнес) трябва да се разглежда като процес на непрекъснато учене и повторение. Отново не предполагайте, че знаете пътя. Открийте го.


  • Фокусирайте се върху въздействието: Както споменах по-рано, лидерите трябва да разширят своя поглед към всички заинтересовани страни и да се стремят към дългосрочно въздействие от всяка промяна, която искат да приложат.


  • Ангажирайте се с цел: трябва да съумеете да ангажирате служителите си като обясните целта на промяната. И нямам предвид увеличаване на печалбата с 5,5%. Това не е цел, а резултат. Хората ще бъдат ангажирани с промяната, ако ясно разберат ЗАЩО е необходима тя.


Вие определяте кризата и бурните времена като „лупа“ за екипите. Какво трябва да вземат предвид лидерите, за да поддържат екипите си ангажирани и мотивирани?


„Лупата“ е метафора, която означава, че тези бурни времена ни показват по-ясно от всякога къде са нашите слаби места и кои са силните ни страни. Лошите стратегии и слабото ръководство могат да оцелеят, когато икономиката и пазарите процъфтяват, но когато нещата се обърнат, тези слаби места ще изпъкнат. Добрата новина е, че това важи и за силните ни страни.


За да ангажираме нашия екип, най-важната стъпка е „да погледнем през тази лупа“ заедно с тях. Говорете открито за слабостите във вашата система, признайте силните си страни и измислете начини как да ги превърнете в предимства, за да отстраните най-критичните си слабости.


Какво прави една компания устойчива във времена на предизвикателства?


Най-важните елементи са:


- устойчив бизнес модел, което означава наличието на силна клиентска база и взаимоотношения с клиентите, заедно с разнообразно портфолио, при което ако една бизнес линия страда, другите могат да „поемат товара“


- положителният (печеливш) манталитет и начин на мислене също е от решаващо значение. Това е способността да превръщаме трудностите във възможнисти като си задаваме въпроса „как ще се възползваме от тази ситуация“


- култура на откритост и доверие, което означава да можете да говорите открито за трудностите и да обръщате истинско внимание един на друг.


- адаптивна (гъвкава) организация – споменах я и преди, но трябва да бъде спомената и като ключ към устойчивостта.