Автоматизация на обработката на логистични документи

по-бързо и без човешки грешки


Фактури, товарителници, сертификати за качество, пълномощни, договори, сметки... Логистичните документи изискват твърде много време и внимание на служителите: сканирайте документа, изпратете го по пощата на служителя, който трябва да го подпише, запишете, изпратете, прехвърлете в специална папка и др.


Професионалист, който се занимава с повтарящи се ръчни задачи, не е просто загуба на талант, това е загуба на време и пари. Повечето документални процедури могат да бъдат автоматизирани. Експертите на Konica Minolta ще ви помогнат да повишите ефективността на работните процеси, да разработите проект за оптимизация и да внедрите най-съвременните дигитални решения.
 

Помагаме да автоматизирате всичко, което искате

 

Konica Minolta работи със световни лидери, разработчици на платформи и софтуер като M-Files, ABBYY, и др.,  и разполага със свое собствено портфолио от софтуерни решения, за да отговори на вашите бизнес нужди:

  • одобряване на договори, фактури, бележки,
  • съгласуване, преобразуване и класификация на документи,
  • електронно подписване
  • дигитални HR процеси,
  • въвеждане на електронен архив.

КАК РАБОТИ

КАК РАБОТИ

ПРОЦЕСЪТ НА АВТОМАТИЗИРАНЕ НА ЛОГИСТИЧЕСКА ДОКУМЕНТНА ОБРАБОТКА

Анализираме текущите логистични процеси

Всяка компания е уникална, не копираме решенията една на друга. Следователно първата и най -важна стъпка е задълбочен задълбочен анализ на текущите ви логистични процеси и инфраструктура.
# 1 1

Разработваме проект за оптимизирани процеси

Експертите на Konica Minolta работят по специална методология: те откриват „тесни места“ в процесите, определят потенциала за ефективност и реалните нужди на вашата компания
# 2 2

Внедряваме решения и предоставяме сервизна поддръжка

Заедно с екипа на клиента определяме приоритетите и цялостно прилагаме решения. След това предоставяме пълно обслужване на инфраструктурата и лицензиране на необходимия софтуер.
# 3 3

Адаптираме решението според мащаба

Нашите клиенти разбират, че опитите за комбиниране на системи и решения от различни доставчици често усложняват процесите и размиват границите на отговорност между доставчиците на услуги.
# 4 4

Интересувате ли се от решението? Изпратете запитване: