Konica Minolta

България

Зелена Политика

За околната среда

НАЗАД

Зелена Политика

Като водещ производител на офисни и производствени системи за печат, Коника Минолта поема сериозно своята отговорност на корпоративен гражданин. Опазването на околната среда е едно от най-важните предизвикателства и съществена част от управленската философията на компанията - The Creation of New Value.

Управленската философия на Коника Минолта е Създаването на нова стойност (The Creation of New Value). Това означава не само да създаваме нови продукти с иновативни характеристики, невиждани до сега. "Новата стойност", част от нашата мисия, също така означава нови начини за опазване на околната среда. Масатоши Мацусаки, Президент и CEO, Konica Minolta Holdings, Inc.

 

Еко Визия 2050 - за устойчива земя и общество

  • Коника Минолта формулира Еко Визия 2050 като своя дългосрочна екологична визия, за да постигне своите бъдещи цели и да поеме своите отговорности като една глобална корпорация, допринасяйки за устойчивостта на земята и обществото. Коника Минолта създаде Средносрочен план за опазване на околната среда 2015, съдържащ важните стъпки по изпълнението на целите в Еко Визия 2050.