Konica Minolta

България

Ниски въглеродни емисии

За околната среда

НАЗАД

Намаляване на въглеродните емисии

Намаляването на въздействието върху природата и забавянето на глобалното затопляне е едно от най-важните предизвикателства, което стои пред обществото ни. И всеки един от нас трябва да допринесе за тази кауза.

Konica Minolta е един от пионерите в печатната индустрия, поела ангажимент към опазване на околната среда. С „Еко Визия 2015“ ние проактивно подкрепяме различни проекти за намаляване на емисиите на парникови газове, включително CO2.

Важен аспект е свеждане до минимум на емисиите на CO2 през целия жизнен цикъл на продукта . Програмата „Неутрализиране на въглеродните емисии“, предлага на клиентите ни няколко стъпки с които да постигнат въглеродно неутрален печат на техните устройства, като по този начин намалят въздействието върху околната среда – от малки принтери до професионални производствени системи.

Въглеродно неутрален печат – как работи:

Когато изберете вашите печатни устройства да са въглеродно неутрални, можете да бъдете сигурни, че Konica Minolta ще се погрижи и за компенсирането на всички емисии, генерирани по време на тяхното производство и транспортиране.

Естествено, в Konica Minolta сме приели каузата за въглеродно неутрален печат:

Konica Minolta Европа предприе първите стъпки към въглеродна неутралност, компенсирайки всички CO2 емисии от всички устройства използвани в централата в Лангенхаген, Германия.

Експертите от ClimatePartner ни подкрепиха в изчисляването на всички въглеродни емисии, вземайки предвид всички значими източници на емисии като хартия, тонер и електроенергия. Тези емисии са компенсирани със сертифицирани проекти, които ще постигнат общи CO2 компенсации на повече от 290,000 кг CO2 еквивалент в рамките на следващите пет години.