Konica Minolta

България

Еко жизнен цикъл на продукта

За околната среда

НАЗАД

Зелен жизнен цикъл на продукта

Konica Minolta насърчава стратегиите за устойчиво развитие и се стреми да намали екологичното въздействие на продуктите си във всеки етап от жизнения им цикъл.

 

Пример: Сравнителен анализ между bizhub C25 и неговият предшестващ модел по отношение на CO2 емисии

Настоящият пример показва, че ние непрестанно развиваме нашите продукти, докато се фокусираме върху намаляването на въглеродните емисии по време на целия жизнен цикъл на продукта.

Нашият най-нов модел А4 многофункционално устройство bizhub C25 потребява забележително по-малко парникови газове, отколкото предшественика му bizhub C20. Това е в резултат на намаленото потребление по време на производство, доставка и експлоатация на устройството.

Като цяло, bizhub C25 изразходва 212 кг на година по-малко парникови газове от bizhub C20 - стойност, равняваща се на 1656 км, изминати с малка кола или 1237 км със самолет.

* kg-CO2e означва теглото на парниковите газове като CO2 еквивалент, включително 6 GHG газове (Carbon dioxide (CO2), Methane (CH4), Nitrous oxide (N2O), Hydrofluorocarbons (HFCs), Perfluorocarbons (PFCs), Sulfur hexafluoride (SF6)