Konica Minolta

България

Корпоративна социална отговорност

КОРПОРАТИВНА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

НАЗАД

Корпоративна социална отговорност


Дейностите по програмата за Корпоративна социална отговорност на Konica Minolta се основават на философията на ръководството - “The Creation of New Value" (Създаване на нова ценност). Групата се стреми да оправдае доверието и очакванията на обществото като изпълнява отговорностите си към своите партньори и същевременно допринася за  устойчивото развитие на обществото.

Konica Minolta е подписала Глобалния договор на ООН, съдържащ общоприетите принципи относно правата на човека, трудовите стандарти, околната среда и борбата с корупцията. Компанията е също част от Global Compact Japan Network (GC-JN).

Политиката на Konica Minolta да уважава и да се съобразява с тези и други общоприети принципи е описана в Ръководството на Konica Minolta за корпоративно поведение - публично достъпен документ, разпространен глобално, който помага да се гарантира, че тези общоприети принципи не се нарушават.