Konica Minolta

България

8 причини защо Коника Минолта

8 причини защо Коника Минолта

НАЗАД

KONICA MINOLTA Е СВЕТОВЕН ЛИДЕР

Коника Минолта Бизнес Сoлюшънс България е част от глобалната мрежа на компанията - нашите клиенти тук в България, както и компании от европейски или световен мащаб, могат да разчитат на унифициран подход при осъществяването на проекти.

Разполагаме със собствена и партньорска структура, с която осигуряваме национално покритие, и следваме европейските стандарти за качество на Konica Minolta.

ПРЕДЛАГАМЕ ИНДИВИДУАЛНИ РЕШЕНИЯ

Изготвяме цялостни, индивидуални решения за печата и електронните документи в съвременния офис.

Благодарение на богатия ни опит, придобит при хилядите реализирани проекти в световен мащаб, ние разбираме добре потребностите и спецификите на Вашия бизнес и можем да предложим най-подходящото решение за тях.

Специалисти сме както в хардуерното, така и в софтуерното внедряване и изпълнение - предлагаме завършена печатна инфраструктура.

ЛИДЕР ПРИ А3 МФУ НА БЪЛГАРСКИЯ ПАЗАР

Konica Minolta е номер едно на българския пазар.

Пазарните ни дялове доказват компетентността ни: 48.6% пазарен дял при цветни А3 устройства и 30.6% пазарен дял черно-бели А3 устройства.
*Данните са на швейцарската компания Infosource.

ГЪВКАВИ ФИНАНСОВИ ПЛАНОВЕ

Предлагаме финансови условия, които да подкрепят бизнеса ви и са съобразени с инвестиционните ви планове.

Програмата ни Оптимизирани печатни услуги (OPS) ще улесни постигането на значителни икономии на разходите Ви по отношение на печат и ще направи скритите разходи явни.

Гъвкавостта и функционалността са наши вродени качества - услугите, договорите и финансирането ни са приспособими и можем да ги съобразим с Вашите нужди и възможности и същевременно да постигнем значителни икономии на разходите Ви.

ОТ ПЕЧАТА - ДО ЕЛЕКТРОННИЯ АРХИВ

Нашите решения покриват целия жизнен цикъл на документите.

От печата и сканирането, през автоматизиране на документните процеси до достигането им в електронен архив. Ден след ден количеството информация расте осезаемо. Често тя се съхранява неструктурирано и трудна за намиране. Последствията за компаниите са времеемка администрация, сериозна липса на прозрачност, дълъг и усложнен процес по взимане на решения.

Ние ви предлагаме решения за оптимизация на процесите, като управление на входящи фактури, документация, договори, молби, човешки ресурси, споделени портали и др.

ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ С ГРИЖА ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА

Иновациите са нашето призвание.

Konica Minolta разработва собствени иновативни технологии за печат, съобразени с опазването на околната среда - контролер Емперон, химизиран тонер Simitri, собствена OpenAPI архитектура, производства от затворен цикъл без отпадъци.

Продуктите ни са с изключително качество, висока производителност и ниска себестойност на печат.

БЪРЗА ДОСТАВКА И РЕАКЦИЯ

Разполагаме със собствен склад, което осигурява бърза реакция при поддръжка и доставка.

С услугата eПАП гарантираме, че вече няма да се налага да поръчвате и чакате за доставка на консумативи, да се обаждате при сервизни проблеми.

Устройствата ни сами комуникират директно с нас, а нашият екип предоставя необходимите консумативи и ще ви посети при съобщение за технически проблем.

ВИСОКО НИВО НА ОБСЛУЖВАНЕ

Осигуряваме пълно сервизно обслужване - локална, проактивна поддръжка на български език.

Разполагаме с висококвалифицирани специалисти – служителите ни са обучени и сертифицирани по уеб системата за обучения на Konica Minolta - Outward и прилагаме стандартите за качество на Konica Minolta в България.

Компанията е сертифицирана по следните стандарти: ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001, ISO 27001 и ISO 20001