Konica Minolta

България

Финанси

ФИНАНСИ

НАЗАД

Банкиране, ориентирано към услугите

Възползвайки се от дигиталните технологии, финансовите институции имат възможността да подобрят своята работа с данни, да поддържат стандарти за сигурност и да гарантират по-високата им конфиденциалност. Нашите съвременни решения за структуриране на информацията, сканиране, обработване и разпределение на документи спомагат за формиране на работен поток във финансовия сектор, който се трансформира от базиран на хартиени документи в готови за обработване данни, които могат да бъдат редактирани, съхранявани и надеждно архивирани.

Посетете нашия микросайт: Финанси