Konica Minolta

България

Услуги за управление на съдържанието

УСЛУГИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО

НАЗАД

Концентрирайте се върху основните си бизнес цели и се освободете от досадните задачи

Ежедневно компаниите са изправени пред предизвикателството да управляват ефективно корпоративната си информацията, която непрекъснато се увеличават- имейли, файлове с данни, фактури и др. Често неструктурираното съдържание се съхранява в коренно различни масиви от данни, което отнема повече време за изпълнението на вътрешни процедури и задачи и така възпрепятства прозрачността и може да забави важни решения.

Ние от Konica Minolta предлагаме да оптимизираме процесите свързани с използването и управлението на корпоративната информация, чрез прилагането на нашите Услуги за управление на съдържанието (MCS). Като част от нашия MCS подход, ние анализираме документните работни потоци и предлагаме подход за оптимизирането им, чрез внедряване на специфични решения съобразени с конкретните нужди - и след това дори и управляваме ИТ инфраструктурата, която сме създали за вас.

Основен принос в нашия MCS подход е предлагането на Enterprise Content Management (ЕСМ) решения, съобразени с нуждите на вашата организация. ECM решенията осигуряват пълен и всеобхватен контрол над вашето корпоративно съдържание и безпроблемно интегриране с останалите Ви информационни системи (CRM, ERP и т.н.).

Услугите за управление на съдържанието на Konica Minolta подобряват цялостната Ви ефективност, позволяват бърза реакция на променящата се бизнес среда, осигуряват сигурност на вашите данни, и ускоряват вашите работни потоци – което ще Ви позволи да повишите продуктивността си и да дадете тласък на бизнеса си!

Решения по процеси

Натиснете, за да отворите

Решения по отдели

Натиснете, за да отворите

Решения по индустрии

Решения по индустрии

Натиснете, за да отворите