Sofia Airport Center Success stories

Sofia Airport Center logo

Sofia Airport Center Success stories

Sofia Airport Center Success stories

Внедряване на система за дистанционно отчитане на комунални измервателни уреди и мониторинг в реално време, обхващаш целия бизнес парк.


Sofia Airport Center (SAC) е бизнес комплекс, предоставящ здравословна и модерна работна среда, отговаряща на най-високите международни стандарти за качество и предлага повече от 45 000 кв. м офис и складови площи. 


Sofia Airport Center е един от най-забележителните устойчиви проекти в региона на Югоизточна Европа. Компанията, която го развива, управлява и притежава има дългогодишен опит в недвижимите имоти по цял свят и предпочитание към създаване на устойчиви проекти, заради положителното им екологично и социално въздействие.


SAC е разпознаван като един от най-устойчивите проекти не само в България, но и за региона. Той е първият в България офис проект със златен сертификат за устойчивост от LEED Gold (Leadership in Energy and Environmental Design).


Предизвикателствата при клиента

Предизвикателствата при клиента

Липса на автоматизиран процес на по отчитане на електромерите в бизнес центъра. Нужда от оптимизация на процеса на отчитане и фактуриране с цел намаляване на ръчния труд при отчитането на измервателните уреди както и грешките при пренасяне на данните ръчно в ЕРП системата. Нужда от решение за автоматично издаване на фактури за месечно потреблени към наемодателите. Намаляване на реализираните загубите в месечните отчети.

Решението

Решението

Наем на облачна платформа върху която се инсталира сървъра с база данни и софтуера за управление и визуализация на данните. Доставка на нови измервателните уреди с GSM модем за връзка със сървъра на базата данни. Подмяна на старите измервателни уреди с нови модели със смарт функции за да могат да бъде свързани към системата. Изграждане на търговски модел на клиента според утвърдените правилата за търговия с ел. енергия и съгласно регистрацията в ЕСО.

Ползи

Ползи
  • Общо намаляване на загубите от над 30% месечно от потребените ресурси.
  • Гарантиране на 99% успеваемост на отчитане в реално време на електромерите на период от 15 минути
  • 99% непрекъсваемост на уеб приложението за управление и визуализация на данните
  • Изграждане на търговски модел на клиента според утвърдените правилата за търговия с ел. енергия и съгласно регистрацията в ЕСО
  • Генериране на справки и архив по задание на клиента на облачна платформа
  • Clould backup на базата данни
  • Импортиране на графици в системата
  • Визуализиране на данни включени в регистрите на електромера в табличен или графичен вид по задание на клиента
  • Визуализиране на комунални такси
  • Автоматично импортиране цените на балансираща енергия на ЕСО

Свържете се с нас

Свържете се с нас

ПОИСКАЙТЕ ИНФОРМАЦИЯ

Желая да получа информация на:

Политика за поверителност:*
посочена в политиката за поверителност на Коника Минолта България и давам съгласието си личните ми данни, предоставени от мен чрез изпращане на запитване до лицата за контакт, да бъдат обработвани от Коника Минолта България.

Текстовите полета с * са задължителни!

Note - your current cookie settings will exclude you from receiving promotional updates via email! To allow those updates, update your cookie settings