Succcess Story AQ Electric

aq_electric_logo

Succcess Story AQ Electric

Succcess Story AQ Electric

МОНИТОРИНГ И ОТЧИТАНЕ НА ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ГАЗ В АК ЕЛЕКТРИК АД

 

ОПТИМИЗАЦИЯ НА ПРОЦЕСИТЕ И ПОВИШАВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА СЪС СИСТЕМА ЗА МОНИТОРИНГ И ОТЧИТАНЕ НА ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ГАЗ

 

„AК Електрик“ АД е основанa преди 57 години и произвежда изделия за автомобилостроенето, ЖП, хранително-вкусова промишленост, телекомуникациите, автоматизацията, общата електротехника. През 2003 година компанията става част от AQ GROUP AB (Швеция), която е световен производител на части и системи за промишлени клиенти с високи изисквания. Опитът и познанията, натрупани от работата в AQ GROUP AB, дават увереност на компанията да продължи да развива проектирането и изграждането на електрически табла и компоненти. Компанията разполага с машинен цех с повече от 50 години опит, две бояджийски линии, заваръчен цех за черни и цветни метали, машини за рязане, огъване и щанцоване на изделия от листов метал, цех за асемблиране и тестване на електрически табла до 20kV съобразно с IEC 61439, цех за производство на кабелни изделия, линия за катафорезно покритие.

 

Кратка справка:

 • Оборот за 2018 година - 34.6 милиона EUR.
 • Брой служители към 31 Декември 2018 - 740 човека.
 • Заводът е разположен на 22 000 квадратни метра производствена площ.

 

Получаване на ясна отчетност за потреблението на природен газ

За изпълнението на ежедневните си работни процеси, AК Електрик АД използва природен газ в своите производствени бази. За да оптимизира разходите и да намали месечната загуба на газ, компанията се нуждае от инструмент, който да осигури постоянен контрол на потреблението. В търсенето на подходящо решение, АК Електрик избират уеб базирана система за дистанционно отчитане на газомери, която изпраща данни за потреблението на природен газ в реално време. Информацията се обновява на всеки 5 минути през локалната мрежа на клиента или мобилната мрежа на телекомите А1 и Виваком.

 

Решението е предоставено от Коника Минолта България и позволява на AК Електрик да наблюдава потреблението от всяко устройство с достъп до интернет, сравнявайки консумацията от днес с тази от вчера или друг изминал период.  


Данните се предоставят по ясен и разбираем начин в табличен и графичен вид, а благодарение на модулна архитектура, платформата позволява бъдещо надграждане с модули за мониторинг и отчитане на температура, потребление на електроенергия и вода.

 


Ефективност на работния процес

След като показанията от отчетния уред се отразят в платформата, те се анализират и се генерира профил на консумация. На база на този профил се изпращат определени типове отчети и аларми като:

 • Завишен или намален моментен дебит средна мощност за отчетния период
 • Доставена/изразходена газ за периода
 • Справка нетен баланс
 • Сетълмент – енергиен и финансов

 

Системата следи автоматично и за нетипични събития като съпоставя данните от текущата консумация с консумацията през изминали периоди. Това позволява на AК Електрик да прогнозира и планира своите разходи по-лесно.


Успешното партньорство между АК Електрик

и Коника Минолта България

Когато компаниите целят постигане на ефикасност и отчетност в производствения си процес, вземането на решение за имплементация на система за мониторинг и отчитане е от съществено значение.

За захранването на производствената си линия, АК Електрик разчита на природен газ като основен и единствен източник на енергия.


В търсене на подходящото решение за контрол над разходите си, ИТ мениджърът на компанията приема поканата за провеждане на среща с Коника Минолта България. След направена демонстрация на решението за мониторинг и отчитане на потребление на газ, и възможностите от това да се постигне последваща оптимизация на вътрешните процеси, клиента взе решение да ни се довери.

След подписване на договор, внедряването на решението отнема два работни дни. Имплементацията и обучението за работа с платформата преминават безпроблемно и в срок, като ползите от системата за AК Електрик дават резултат още от първия ден. Това предразполага компанията да разгледа и другите възможности, които се разкриват с новото решение като автоматизация на бизнес процесите.

 

ПОЛЗИ

ПОЛЗИ


 • Засичане на пикове в потреблението в реално време
 • Достъп до цялата информацията през мобилни устройства
 • Възможност за оптимизация на вътрешните процеси спрямо информацията от потреблението
 • Предвидимост на месечните разходи
 • Бърза инсталация без нужда от промяна и прекъсване на работния процес  


ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВO

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВO
 • 20% месечна загуба на газ
 • Невъзможност да се определи произхода на загубата
 • Ръчно отчитане и мониторинг на потреблението
 • Неизправни и морално остарели уреди за отчитане

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ


Осигуряване на нови уреди за дистанционно отчитане и онлайн достъп до система за мониторинг и отчетност,

независима от вътрешните системи на клиента и позволяваща генерирането на аларми и справки в реално време.


СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС