Подходящи за носене устройства

Разширете своя човешки потенциал с подходящи за носене технологии

Подходящи за носене устройства


Всеки съвременен бизнес, който се стреми към успех, ще съзнава необходимостта от анализиране на целите и наличните ресурси за тяхното постигане. По този начин става възможно определянето на аспектите, които изискват подобрение, и намирането на решения, които могат да решат въпроса с тези ограничения.

Едно от най-често срещаните опасения за работодателите е свързано с ефективността на персонала и с времето, което е необходимо за изпълнение на дадена задача – независимо дали тази задача представлява малка, на пръв поглед незначителна дейност, от завършване на план на проект до отстраняване на спешна повреда в машина. Едно нещо е сигурно; колкото повече време Ви отнема изпълнението на дадена задача и колкото по-малко ефективни са Вашите служители, толкова по-високи ще са разходите Ви.

Подходящи за носене устройства

Подходящи за носене устройства

Нов свят от информация – точно пред очите Ви

Можете да използвате подходящите за носене технологии във Ваша полза. Независимо дали проблемите Ви включват високи разходи за обучение на персонала, ограничени възможности за проследяване на производителността на труда, трудности при намирането на квалифицирани работници в промишлеността, продължителни периоди на нефункциониране или неефективност сред Вашите служители, подходящите за носене устройства ще помогнат на екипа Ви да постигне осезателни подобрения. 


Интелигентните очила AIRe Lens и другите подходящи за носене устройства и технологии дават възможност на служители, намиращи се по целия свят, да споделят знанията си незабавно, без да се налага да въвеждат описание на проблема или да рискуват неправилно предаване на информацията, тъй като изображението и звукът в реално време позволяват на колегите в различни континенти бързо да обменят информация, което гарантира, че са запознати с контекста при споделянето на идеи, документи и познания. Активирайте творческия потенциал на служителите си, като им давате възможност да комуникират и визуализират идеите си – и същевременно намалявате периодите на нефункциониране и разходите за поддръжка. 


Вашият бизнес изисква добре обучен персонал, ако искате да се развивате и подобрявате непрекъснато. Осигуряването на сесии за обучение в реално време с помощта на подходящи за носене устройства Ви дава възможност да се справите с всякакъв недостиг на добре обучени и опитни специалисти, както и да намалите разходите за обучение. Отдалечената работа вече не е пречка, тъй като персоналът може да присъства на сесии за обучение – независимо от местоположението си, и до има възможност да споделя и комуникира с другите участници в сесиите. 


Това позволява на професионалистите да направят много повече, отколкото преди, като създават и управляват съдържание и усъвършенстват обработката на цифрова информация, а същевременно се променя и начинът, по който тези професионалисти възприемат работното си място, което им помага да постигат целите си ефективно и интуитивно.

По-висок стандарт на контрола на качеството

По-висок стандарт на контрола на качеството

По-малка вероятност за човешка грешка

По-малка вероятност за човешка грешка

Намалено време на нефункциониране

Намалено време на нефункциониране

Споделяне в реално време

Споделяне в реално време

По-добра среда за обучение

По-добра среда за обучение

Свържете се с нас за допълнителна информация

Свържете се с нас за допълнителна информация

Свържете се с нас

Ако смятате, че за Вас би могло да представлява интерес разработването на технология за обогатена реалност (AR технология) в компанията Ви и желаете да научите повече за нейното използване във Вашата среда, свържете се с нас още днес! Нашия технически персонал ще разгледа Вашите притеснения, изисквания и идеи, както и ще Ви помогне да изберете решението, което най-пълно отговаря на нуждите на Вашата компания.

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Желая да получа информация на:

Вашите данни ще бъдат обработени в съответствие с нашата политика за поверителност
Enter security code:
 Security code

Текстовите полета с * са задължителни!