Превенция на пожари в сметища

Надеждно наблюдение на терени


Търсите решение, което ефективно да наблюдава вашето сметище?

Сметищата са затрупани със запалими материали, които ежедневно причиняват пожари по целия свят, които носят негативни последици за хора, оборудване, сгради, имидж на компанията и околната среда. По тази причина бързото идентифициране и предотвратяване на опасности може да предотврати пожари, щети, загуби и замърсяване.

Система с термична камера може да забележи горещи точки, където може да започне пожар. Използвайки най-новите термо радиометрични технологии, нашите термални камери могат да ви дадат прецизни температурни измервания за всеки пиксел от изображението. По този начин можете да откриете всички горещи точки или аномалии, които могат да доведат до щети.

Какви са ползите?

Какви са ползите?
  • Една камера следи температурите на множество компоненти.
  • Бързо идентифициране на температурни аномалии.
  • I/O модулът има способността незабавно и дистанционно да командва машината да се изключи при откриване на температурни аномалии.
  • Термалната камера работи денонощно, осигурявайки сигурно и надеждно средство за проверка на температурата на машината без необходимост от оператор.
  • Камерата има способността да излъчва предупреждения към членовете на персонала и да уведомява екипа за поддръжка при нередности.

Брошура: Превенция на пожари в сметища

За да поддържате производството си гладко и ефективно, трябва да се грижите добре за вашите машини. При проследяване на тяхната температура, ще можете да получите информация за първите признаци за неизправности, които биха ви костват много време и ресурси. Благодарение на най-добрите терморадиометрични технологии, нашите камери предоставят точни и надеждни данни 24/7. 
 
Изтеглете брошурата, за да научите как с помощта на системата за термо мониторинг на Konica Minolta, може да поддържате вашите сметища безопасни и ефективни.

Изтегли брошура

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Изпратете запитване