Превенция на нагряване на батерии

Надеждно наблюдение на батерии


Безопасност и превенция от пожари благодарение на термално видеонаблюдение

Едно от предизвикателствата при използването на електрически мотокари е да се гарантира, че батериите им са правилно заредени и поддържани. Това изисква специално помещение, което отговаря на определени стандарти и разпоредби. Една от основните опасности при съхранението им е рискът от пожар или експлозия, причинени от изпускане на водород, изтичане на киселина или прегряване. За да ги предотвратите, важно е да наблюдавате температурата на батериите и околната среда.

Нашето решение за мониторинг на помещенията с батерии използва усъвършенствани термокамери, които могат да откриват и измерват топлината в реално време. Те могат да улавят топлинна енергия, която е невидима за човешкото око. Чрез използването на най-съвременните терморадиометрични технологии, те преобразуват тази енергия в изображение, което показва разпределението на температурата в наблюдаваната зона. Това позволява да идентифицирането на всички горещи точки, а при аномалии да се задействат аларми и предефинирани действия.
 

Какви са ползите?

Какви са ползите?
  • Една камера следи температурите на множество компоненти.
  • Бързо идентифициране на температурни аномалии.
  • I/O модулът има възможност незабавно и дистанционно да изпраща нареждане за спиране на машината при спешни случаи.
  • Не е необходим човек, който да отговаря за тази операция, тъй като термо камерата работи денонощно и е безопасна и надеждна техника за наблюдение на температурата на машината.
  • Ако бъдат открити аномалии, камерата може да изпрати предупреждения към персонала и да уведоми екипа, осигуряващ поддръжка.

Брошура: Превенция на нагряване на батерии

Избирайки термални камери за видеонаблюдение, вие ще разполагате с изградена система, която да следи за термпературни аномалии и предпазва от потенциални заплахи, свързани с експлатацията и съхранението на батерии.

Изтеглете брошурата, за да научите как с помощта на системата за термомониторинг на Konica Minolta, може да поддържате вашите помещения за батерии и мотокари безопасни и ефективни.

Изтегли брошура

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Изпратете запитване