Да сте в облака не означава, че летите в облаците

Облачни решения от Konica Minolta


Konica Minolta Cloud е услуга Infrastructure-as-a-Service (IaaS), характеризираща се с висока наличност, сигурност и мащабируемост, персонализирани консултации и поддръжка, предоставени от европейските центрове за данни на Konica Minolta.

Защо да сте в облака?

Оперативна поддръжка за вашия бизнес – висока наличност, достъп по всяко време, проактивен мониторинг, защитен частен облак с един клиент. Гъвкавост и предвидимост – увеличаване или намаляване на ресурсите, в зависимост от спецификата и реалния обем на бизнеса. Спестяване на време и пари – елиминиране на рисковете, специфични за локалната инфраструктура и управление на хардуерните ресурси, прехвърляне на отговорността към европейския екип за поддръжка на Konica Minolta, фиксирани и прозрачни разходи.

      

Характеристики на Konica Minolta Cloud

Характеристики на Konica Minolta Cloud

Частен облак

 • В услугите на облачен център за данни на Konica Minolta имате достъп до мащабируема виртуална ИТ инфраструктура (виртуална мрежа, пространство за съхранение и сървърни ресурси с един клиент).

 • Можете да хоствате приложенията, използвани във вашата организация в облака, особено в контекста на хибридна или разпределена работа между множество местоположения.

Управлявана услуга

 • Като делегираме инфраструктурни услуги на Konica Minolta, ние поемаме отговорност за администриране на сървър, съхранение и виртуална мрежа, както и сигурност на виртуална мрежа и архивиране на данни.
 • Всичко, което остава за вашата организация, е да управлява приложенията и управляваните от потребителя данни.

Ефективност

 • Можете да коригирате ресурсите на Konica Minolta Cloud по всяко време, в зависимост от спецификата и реалния обем на бизнеса.
 • Виртуалните услуги и ресурси са налични веднага, така че можете да започнете с едно приложение или клон в облака и да увеличавате ресурсите само според нуждите.

Съхранение

 • С услугата Konica Minolta Cloud можете да съхранявате оперативни или резервно копие на данни.
 • Ресурсите са достъпни на фиксирана месечна цена, която не зависи от количеството изтеглени данни.
 • Вашето пространство е изолирано, от това на всяка друга организация в облака и можете да го управлявате спрямо вашите нужди.

Сигурност

 • С услугата Konica Minolta Cloud ви гарантираме пълна изолация на виртуалната мрежа в платформата, включително вашата собствена защитна стена с антивирусна защита, IPS, сканиране за уязвимости и защита на данните с Veeam Backup.
 • В облака можете да ограничите рисковете, свързани с липсата на локален сървър, като гарантирате непрекъснатост на бизнеса и възстановяване на данни за организацията.

Мащабируемост

Чрез мигриране към Konica Minolta Cloud можете да надстроите съществуващите ресурси и да добавите нови персонализирани или базирани на шаблони виртуални машини, в зависимост от вашите нужди, като услугата предлага възможност за дефиниране на няколко виртуални центъра за данни за една и съща организация.

Backup

 • Имате достъп до безопасна и надеждна система за архивиране, базирана на Veeam Backup.
 • Вие се възползвате от стандартни или персонализирани резервни планове.
 • Можете да изберете местоположението за архивиране (център за данни в Хановер или Стокхолм).
 • Можете бързо да възстановите данни във вашата виртуална мрежа.

Контрол на разходите

 • Предвидими месечни разходи в OPEX.
 • Таксуване месечно, годишно или авансово за по-дълъг период.
 • Надграждане или понижаване за договорени ресурси въз основа на потреблението.
 • Безплатно изтегляне от Konica Minolta Cloud.

Готов на всичко

 • Ресурсите се предоставят незабавно, без да се чака закупуването и надграждането на локални ресурси.
 • Можете да надграждате бързо, без да се притеснявате за инвестиции, съвместимостта на новите компоненти със съществуващите и наличността им на склад.
 • Можете бързо да добавяте нови виртуални центрове за данни или виртуални машини, които след това се управляват като единица.

Всичко на едно място

Всичко на едно място


Единна точка за контакт и наличност 24/7


ISO27001 и DIN EN 50600, сертифицирани за съответствие с GDPR


Високо ниво на сигурност на данните 

Гъвкавост и мащабируемост при поискване въз основа на нуждите от ИТ развитие на компанията

Контролирайте разходите, без да инвестирате в локална ИТ инфраструктура

Услуги по поддръжка, предоставени от Konica Minolta

ПОИСКАЙТЕ ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ