Дигитален процес за отсъствия от работа

Електронно регистриране и управление на процес за отсъствия от работа


Все още ли регистрирате молби за отпуск с помощта на хартиени формуляри, което отнема много време за събиране на подписи, а понякога документите се губят? Липсва ли Ви прегледност и проследимост за отсъствията и заместванията? Време е да предложите на служителите си бърз и удобен дигитален процес. Искате ли да можете да одобрявате молби за отпуск на Вашия екип от мобилния си телефон – когато сте на път или в отпуск?


Със стандартните дигиталните работни процеси предлагани от Konica Minolta и базирани на M-Files платформата, получавате инструмент, с който можете да управлявате дигитално процеса на одобрение на отпуск или работа от вкъщи и да регистрирате болнични листове, и да имате контрол на всички нива на административно обслужване и одобрение. 


Процеса е достъпен през мобилни устройства и предлага на вашите служители лесно и удобно попълване на молба за отсъствие от работа (шаблонът автоматично се попълва с името на служителя, оставащ отпуск, метод за одобрение и т.н.). На Ваше разположение също така е и централен регистър на отсъствията, предоставящ бърз и удобен преглед на графика на отсъстващите служители, кой ги замества в този период и възможност за генериране на справки. 


Благодарение на този дигитален процес ще осигурите ефективно и прозрачно одобрение на молбите за отпуск и ще разполагате с актуална информация за графика на отсъствията на служителите си.


Предизвикателства

Предизвикателства


  • Забавяне и непроследимост на процеса на одобрение
  • Липса на навременна информация при одобрение
  • Трудно проследяване на графика на отсъствия
  • Липса на отдалечен достъп


Ползи

Ползи


  • Съгласуване с ясни отговорности и срокове на изпълнение
  • Автоматично известяване за одобрена молба
  • Лесно и бързо проследяване на информация
  • Достъпност през мобилни устройство
  • Входиране на болнични листа
  • Отчитане на home office


Дигитален процес за отсъствия от работа

Дигитален процес за отсъствия от работа

Основни функции


За разлика от традиционните системи за управление на корпоративното съдържание (ECM), M-Files позволява на организациите да управляват тяхното съдържание и информация, независимо дали тази информация се намира в системата M-Files или в други бизнес системи или хранилища.


Потребителите на системата се възползват от предлаганите мощните инструменти за намиране, редактиране, споделяне и организиране на съдържание и информация, както и предимствата, които изкуственият интелект може да предложи при автоматизирането на някои от ключовите офисни бизнес процеси.

Metadata-driven (what vs where)

Решението се задвижва от метаданни ("какво" а не "къде")

Can be deployed flexibly in a cloud, on your business premises, or in a hybrid format

Позволява да се разполага гъвкаво в облака, на място или в хибриден формат

Simple, yet highly configurable to ensure all business processes are supported

Просто и много конфигурируемо решение, за да гарантира, че всички бизнес процеси се поддържат

Can be accessed on all devices

Достъпност от всички устройства

Offer automatic updates

Предлага автоматични актуализации

Available in cloud, on-site and hybrid versions

Предлага се в облачни, на място и хибридни версии

Meet compliance standards, with all data backed up using a comprehensive authorization concept

Подпомага изпълнението на стандартите за съответствие, като всички данни са архивирани с помощта на цялостна концепция за разрешаване

Offer audit-proof archiving subject to General Data Protection Regulations (GDPR)

Предлага архивиране, подлежащо на одит при спазване на Общите правила за защита на данните (GDPR)

M-Files-Logo-White-Low-Resolution-Square

Запознайте се M-Files

M-Files предлага софтуерна платформа за интелигентно управление на информацията от ново поколение, чрез която се опростяват начина, по който организациите управляват информацията и документите си процеси, за да станат по-продуктивни, по-ефективни и да бъдат съвместими със изискванията.

Вижте повече

Стандартни дигитални процеси

Стандартни дигитални процеси

ИЗТЕГЛЕТЕ

ИЗТЕГЛЕТЕ

Изтеглете брошура на решението


Въвеждането на дигитални работни процеси в вашата организация ще Ви позволи да поемете контрол над информацията, и така да сте по-ефективни, документите Ви да станат по-защитени, а процесите Ви – по-прозрачни и проследими. Прочетете повече в брошура.
 

Изтеглете сега
KM ITS Leave-Sick leave Request Leaflet BG_300px_tb

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Заявете среща или демонстрация

Желая да получа информация на:

Политика за поверителност:*
посочена в политиката за поверителност на Коника Минолта България и давам съгласието си личните ми данни, предоставени от мен чрез изпращане на запитване до лицата за контакт, да бъдат обработвани от Коника Минолта България.

Текстовите полета с * са задължителни!

Note - your current cookie settings will exclude you from receiving promotional updates via email! To allow those updates, update your cookie settings